Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

W

AngolMagyar
wagebér, fizetés, fogad, munkabér, munkadíj
wageskereset, munkabér
waitfelszolgál, felvonásköz, vár, várakozás, várakozik
waitingvárakozó
waketemplombúcsú, felkelt, felébreszt, felidéz, életre kel, ébren van, ébrenlét, felébred, ébred, ébren marad, feléled, fenn van, halott mellett virraszt, fenn marad, halottvirrasztás, felserkent, hajósodor, kelt, feltámad, nyomdokvonal, felráz, felserken, támaszt (érzelmet), templomszentelés, virraszt, sodor, sodorvíz, sarkall, megtör, nyomdok, nyomdokvíz, megzavar
waleshajóperem
walkjárás, fasor, baromfiudvar, bejár, baromfikifutó, fedett sétány, járat, jár, gyalogút, gyalogol, gyalog megy, gyaloglás, hazajár (kísértet), megy, menés, menet, séta, kézbesítő körút, lépés, járda, járásmód, terület, visszajár (kísértet), testtartás járás közben, sétál, sétáltat, sétány, sétálás
walkergyalogos
walkingséta, sétáló, gyaloglás
wallfal, fallal elválaszt, fallal körülvesz, fallal megerősít, közfal, sorfal
wantigény, kell neki, nélkülöz, hiányzik, akar, hiány, híján van, nyomor, igényel, kíván, nincs, szükséget lát, szükséglet, nélkülözés, szűkölködik, szüksége van, szükségel, szükség, óhajt, szűkölködés
wantedkeresett, kívánatos, kívánt, körözött (bűnöző)
wantingfélcédulás, hiányzó, hiányában, hiányos, híján, kivéve, nélkül, nélkülöző, gyengeelméjű, nyomorgó, szűkölködő, nincstelen
warháború, háborúzik, hadat visel, harcol, küzd
wardgyámolt, gyámság, kórterem, oltalmaz, őr, őrség, választókerület, véd, védelmez
warmfűt, heves, felmelegít, fellelkesít, felmelegedik, felmelegszik, felhevít, fárasztó, felforral, együttérző, bemelegít, élénk, felhevült, hirtelen, gyengéd, kemény, megelevenedik, lobbanékony, lelkes, pezsgésbe hoz, lelket önt vkibe, megélénkül, szerető, melegít, nekihevül, szívélyes, nekilelkesedik, meleg, melegszik, nehéz, melegség, melegedik, melegen érző, melegedés, felpezsdít, felmelegedés
warmthhév, hevesség, hő, lelkesedés, meleg, melegség
warningelőzetes értesítés, felszólítás, figyelmeztet(és), figyelmeztetés, figyelmeztető, jelzés, megintés, riasztó
wartimeháborús, hadi
wasvolt
wastemegműveletlen terület, levezetőcső, csökkenés, bányameddő, csökken, árapasztó zsilip, eldobott, kárba veszett, elsorvad, elsorvaszt, eltölt, elvesztegetés, emészti magát, értéktelen, elsenyved, felhasználatlan, fecsérel, feldúlt, elkoptat, fokozatosan gyengül, fonalhulladék, elveszteget, feldúl, elpusztított, lesoványodik, elpazarlódik, elpazarol, elpocsékol, elfogyaszt, elpocsékolás, elpusztít, elkótyavetyélés, elfecsérel, elgyengül, elhasználódik, elfecsérelés, elernyed, elernyeszt, elfecsérlődik, elfogy, elhervad, parlagon hagyott, pusztaság, pocsékolás, selejtes, sivatag, sorvad, puszta, pocsékol, elrontott, megrongál, túlfolyó, szennyvíz, túlcsorduló fölösleg, telik, selejt, parlagon heverő, megrongálódás, kimerít, múlik, pazarlás, parlagon hagyott terület, parlag, meddő, kopás, használatlan, lefolyócső, legyengít, kidob, hulladék, gyengül, veszteség, vízszintszabályzó nyílás, vízleeresztő, túlfolyócső, ürítőcső, veszendőbe megy, ugar, hagy vmit tönkremenni
watchőrködés, éjjeli őrjárat, ébrenlét, éjjeli őrség, őrségosztag, néz, megfigyelés, négyórás időszak, figyel, éjjeliőr, felügyelet, karóra, őr, őrszemélyzet, toronyőr, tűzőr, őrszolgálat, őrszem, zsebóra, ügyeletes legénység, vigyázat, virrasztás, városi éjszakai rendőrség, őrség
watchingőrzés
watereláraszt, felhígít, víz-, ásványvíz, ár, csapvíz, öntöz, nedvesít, hígít, ivóvíz, felönt, itat, felhígított részvények, felhígított részvénytőke, háztartásban használt víz, gyógyvíz, víz, nedvesedik, megitat, megöntöz, vízzel ellát, meglocsol, könnyezik, vízállás, vízi, víztisztaság (drágakőé), vizet vesz fel, kútvíz
wavehullámosítás, hullámosság, hullám, hajhullámosítás, habos minta, hajsütés, hullámminta, int, hullámzik, ingás, lendítés, lendülés, intés, lebegtetés, integet, lengetés, ondolálás, moarírozás, lengés, lenget
wavesár, habok, tenger
wayjárás, eljárás, irány, átjárás joga, ág, állapot, el, menés, módszer, messze, kör, szokás, szolgalmi jog, szempont, távol, útszolgalom, viselkedés, tekintet, út, távolság, mód, modor
wayscsúszópálya, csúszósín, csúsztatósín, sólyagerendák, utak, vezetősín
wemi
weakegyes osztályzat, gyarló, gyenge, gyönge, hatástalan, híg
weaknessgyenge oldala vkinek, gyenge oldala vminek, gyenge pontja vkinek, gyenge pontja vminek, gyengéje vkinek, gyengéje vminek, gyengeség
wealthbőség, gazdagság, vagyon
wealthygazdag
weaponfegyver
weaponsfegyverek
wearhasználat, kopás, visel, viselet
wearingelhasználódás, elhasználódó, elkopás, elkopó, fáradalmas, fárasztó, hordás, kimerítő, koptatás, koptató, kopás, pusztító, romboló, viselés
weatherbaj nélkül elmegy vmi mellett, bányalevegő, elmállik, átvészel, edz, elmállaszt, idő, idő(járás), időjárás, időjárásnak kitesz, kiáll, meteorológiai, szél irányába néző, széloldali, szétporlad, patinát kap, időjárási
weddingesküvő
Wednesdayszerda
weekhét
weekendhétvége
weeklyhet(enként)i, heti
weightnehezék, nyomás, mér, erő, fontosság, megterhelés, mérlegsúly, súlyos volta vminek, nehéz volta vminek, súly, súlyzó, teher, súlyozó tényező, súlygolyó, súlymérték, súlycsoport, nyomasztó volta vminek, nyomaték, terhelés
welcomefogad, fogadtatás, isten hozta, kellemes, örömmel fogad, szívesen lát, szívesen látott, üdvözlés, üdvözöl, szívesen vesz
welfareboldogulás, jólét
wellakna, bugyog, egészséges, forrás, jó, jól, helyesen, nos, szerencsés, szerencsésen, ömlik, üreg, kút, nagyon
Welshbecsap, csalással kifoszt, kereket old, meglóg, megszökik, rászed, walesi, walesi nyelv, walesiek, walesi nép
wentment
werevoltak
westnyugat, nyugat felé, nyugati területek, nyugatra, nyugati, nyugati terület
westernvadnyugati film, western, nyugati
wetalkoholtilalom-ellenes, benedvesít, beáztat, esős, megnedvesít, nedves, nedvesség, vizes, ivás, csapadék, eső
whataz, amit, ami, amelyet, amely, mennyi, mi, hány, micsoda, mit, milyen, amit, az, ami
whateverakármilyen, akármi, akármilyent, akármit, ami csak, amit csak, bármi(t), bármilyen, bármi, bármilyent, bármit is, bármit
wheatbúza
wheelgördít, kanyarodik, görget, bringázik, gördül, forog, szabórádlival megjelöl vmit, karikázik, átfordít, biciklizik, kering, kerék, kerékpározik, kerékkel ellát, kerekekre szerel vmit, kerekezik, kerékpár, tol, lyukazókerékkel megjelöl vmit, tengelyen szállít, pontozókerékkel megjelöl vmit, korongon forgat, megfordít, körbe jár, kocsikerék, kormány, kígyózik, forgás, gurít, gurul
whenamikor, mikor
wheneverahányszor, akármikor, bármikor, hacsak, valahányszor
where(a)hol, hol
whereasamíg, minthogy
wherebyami által, amiből, amitől, amivel
whereverahol csak, ahova csak, akárhol, bárhol, bárhova, akárhova
whethervajon
whichamelyik, ami, amely, amely(ik), amit, az, azt, amelyiket, mely, melyik, melyiket, melyet, amelyet
whicheverbármelyik(et)
whileamíg csak, bár, fáradozás, időzik, míg, rövid idő, noha, mialatt, időz
whilstamíg, mialatt, míg
whitefehér izzásig hevített, fehér ruha, fehér hajú, fehér ruhájú, fehér fajú ember, fehér öltözet, fehér szín, fehér festék, fehér fajú, fehér-, fehér emberre jellemző, feddhetetlen, áttetsző, becsületes, fehér, ártalmatlan, ártatlan, fehér ember, fehérizzó hő, fehérruhás, fehérítőszer, fehérré tesz, színtelen, polírozatlan, világos sakkfigura, üresen maradt, tiszta, üresen hagy sort, fehérség, konzervatív, kimeszel, kifehérít, fehér színű, fehérré válik, kommunistaellenes, halvány, fehérizzó, korrekt, világos, sápadt, tiszta fehér állatfajta, tisztára mos, tisztességes, szeplőtlen, mellétalálat, nem kommunista, ősz, meszel, megfehéredik, megőszül, mázatlan porcelán, fehérbe öltözött, fehérít, fehéráru, céltábla szélső köre
whoaki
wholebontatlan, csorbítatlanul, az egész, begyógyult, hiánytalan, együttes, felvágatlan, egység, egészséges, egyben, egy darabból álló, egész, csorbítatlan, kezdetlen, épségben, gyógyult, épen, meg nem osztott, sértetlen, teljes, teljesség, sértetlenül, összesség, összetartozó egység, oszthatatlan egység, ép, egészben, egészben levő
whollyegészen, teljesen
whomakiket, akiknek, akinek, akit
whoseakié
whyhát, mi okból, miért, nini, nocsak, nos, no de, nézd csak
widemesszire, bő, messze, nagy kiterjedésű, széles, széleskörű, tág, távol, szélesre, szélesen
widelyegymástól nagy közökben, egymástól nagy távolságokban, erősen, nagy mértékben, nagyon, messzemenően, egymástól széles közökben, rendkívül, széles körökben, szerfelett, széles körben
widerszélesebb
widespreadelterjedt, széleskörű
widowakasztófa, átfúrt gyöngy, fattyúsor, hordott gyöngy, új oldalra áthozott magában álló szó, veuve cliquot pezsgő, özvegyasszony, új hasábra áthozott magában álló szó, özvegy
widthszélesség
wifefeleség
wildpusztaság, vad, vadon
wildlifevadvilág
willparancsol, fog, akar, akarás, akarat, kényszerít, meghagy, örökül hagy, óhajt, kíván, végrendeletileg hagy, végrendelkezik, végrendeletileg ráhagy, rendelkezés, testál, végrendelet, szándék, kívánság
willingakarás, akarati, beleegyező, kész, készséges, hajlandó, önkéntes, szíves, szolgálatkész, végrendeleti rendelkezés
willingnesshajlandóság
wingyőzelem, nyer, nyeremény
windszellőztet, gázok (belekben), levegőn hagy savanyodni, lélegzethez hagy jutni, megpihentet, lélegzet, levegőn szárít, levegő, kézi tekercselő, felfúvódás, huzat, csavarmenet, agyonhajszol, avasodni hagy, elgörbülés, fúzós hangszerek, fuvallat, szélnek kitesz, szellő, szufla, szele vminek, szélnek ereszt, tekerület, széljárás, szagot kap, kézicsörlő, messziről megérzi vmi szagát, szél, szélben szárít, szagról felismer, savanyít, szag, messziről megismeri vmi szagát, kifullaszt, tekervény, viharos szél, megszimatol, menet
windowablak
windowsablakok
windsfúvósok
winebor
wingérdekcsoport, feltollaz, állítható fényrekesz, ágytartó szárny, ajtószárny, elküld, száll, szárnyat ad, szárnyal, szárny, oldalszárny, sárhányó, szárnyas csavar, szálldos, gyorsan száll, füles csavar, keresztfurat, kar, megszárnyaz (madarat), irányzat, klikk, kerékdob feletti fedélzetrész, épületszárny, csoport, hombár oldalsó része, pilótajelvény, repülőosztály, páncélöv mögötti folyosó, röpít, sárvédő, repülés, röpül, oldaltér, hordfelület, szárnyával érint, gyorsan visz, szélnek ereszt, toldaléképület, vágóél, szélső (futballban), szárnnyal ellát, szeli a levegőt, szárnybőr, halálos sebet ejt, oldal, oldalépület
wingskasszék, könyökvédő ujjak, kulisszák, színfalak
winnerjó dolog, elsőnek befutott ló, bombasiker, győztes, kasszadarab, kenyérkereső, menő manó, nagy szám, nyerő, nyertes, ütőkártya, remek személy, szerző, remek dolog, nagy siker
winningmegnyerés, megnyerő, nyerés, nyerő, nyertes, győzelem, győztes
wintertél, tél(i), telel, téli
wirebedrótoz, drót, huzal, megtáviratoz, összedrótoz, megsürgönyöz, távirat, vezetéket szerel, villanyt bevezet, táviratoz, sodrony, sodronnyal odaerősít
wisdombölcsesség
wisebölcs, beavatott, belátó, előrelátó, helyes ítéletű, megfontolt, mód, helyesen ítélő, okos, ravasz, szokás, tudós, számító, óvatos
wisháhít, akar, kíván, kívánság, óhaj, óhajt, szeretne, vágyik vmire, vágyódik, vágy
witazaz, bölcsesség, belátás, bölcs ember, elmésség, értelem, gyors felfogás, intelligencia, eszesség, szellemesség, sziporkázó ötletesség, sziporkázó ész, gyors észjárás, ész, szellemes ember, szellemes társalgó
with(-val), ellenére, miatt, -nál, -nél, -tól, -val, -vel, -től
withdrawforgalomból kivon, visszavon
withdrawalkivét (pénzé), kivonás (csapaté), visszalépés, visszaszívás (ígéreté), visszavonás, visszavonás (rendeleté), visszavonulás
withdrawnmagának élő, nem kollektív hajlamú, visszavonuló, zárkózott
withinbelül, benn, bent, vmin belül, vminek a belsejében
withoutkinn, kivéve, kívül, vmin kívül, künn, nélkül
witnessbizonyságot tesz, tanú, tanúként igazol, tanúságtétel, tanúsít, tanúvallomást tesz, szemtanú, tanúskodik
wivesfeleségek
wohó!, keserű bánat, lelki fájdalom, lesújtottság, szomorúság
womanasszony
womenasszonyok
wonnyert
wondercsodálat, azon tűnődik, ámul, bámul, csoda, csoda-, csodálkozás, csodál, csodálkozik, szeretné tudni, meglepetést érez, meglepődik, meg van lepődve
wonderfulbámulatos, csodálatos, csodás
wooderdő, fa, liget
woodenesetlen, fa-, fából való, ügyetlen, merev
woodlanderdős vidék, erdőség
woodserdő, liget
woolfonal, gyapjú, lány, muff, női fanszőrzet, nő
wordadott szó, hír, ige, közmondás, parancsszó, ígéret, jelszó, megszövegez, parancs, szólás, üzenet, szentírás, szó, szavakba foglal, megfogalmaz, kifejez, kifejt
wordsszavak, szerep szövege, szöveg (dalé)
worevisel/hord
workmegdagaszt, járat, kihímez, kézimunkázik, kezel, kézimunkával készít, feldolgoz, hat, elfoglaltság, dolgozik, dolog, előidéz, kidolgoz, működik, beválik, alkotás, dagaszt, tesz, munka, működtet, kiszámít, megdolgoztat vkit, hímez, forr (bor), művel, megold (számtanpéldát), mű, megművel, megmunkál, ledolgoz (munkaidőt), megdolgoz vkit, létrehoz, kotyog, köt, kivarr, erjed, véghezvisz, tevékenység, üzemeltet
workermunkás
workingdolgozó, megmunkálás, működés
workserődítmények, erődök, gyár, gyártelep, munkák, -művek, szerkezet, üzem, műtárgyak
workshopműhely
workstationmunkaállomás
worldföld, földkerekség, világ
worldwideegész világon elterjedt, világ-, világméretű
wornelnyűtt, kopott
worryaggaszt, aggodalom, aggódik, gond, gyötör, izgat, nyugtalankodik, zaklat, nyugtalankodás
worserosszabb
worshipimád, imádás, imádkozik, istentisztelet, imádat, méltóság
worstdiadalmaskodik, fölébe kerekedik, győzedelmeskedik, legrosszabb, legyőz, legrosszabb dolog, legrosszabbul
worthérték
worthwhileérdemes, érdemleges, fáradságot megérő, valamirevaló
worthyérdemes, kiváló ember, kiválóság, méltó
wouldvolna
wrightács, mesterember
writeír
writerírnok, író, szerző
writersírók
writesír
writingírás, írásmód, írásmű, írásművészet, irat, kézírás, mű, szépírás, szerkesztés, irodalmi alkotás
writingsirodalmi művek, művek
writtenmegírt
wrongtévedő, téves, tévesen, rosszul, megállapodástól eltérő, helytelenül, jogtalanul, helytelen, hamis, hátrányos helyzet, hátrány, félrevezetett, célszerűtlenül, fals, alkalmatlanul, alkalmatlan, alkalmatlan módon, árt, gonosz, alaptalanul, igazságtalanság, nem alkalmas, pontatlanul, helytelenül mondó, helytelenül cselekvő, hibás, hibásan, hibát elkövető, helytelenül megállapító, igazságtalanságot követ el, igazságtalanul, igazságtalanul bánik, jogtalanságot követ el, igazságtól eltérő, jogtalan cselekedet, jogsértő cselekedet, hiba, tévedésen alapuló, félreértett, rosszat tesz, rossz, méltatlanság, sérelem, sérelmet okoz, tévedés, rossz cselekedet, nem célra vezetően, nem megfelelő, nem helyénvaló, nem jó, nem időszerű, méltatlanul bánik, megkárosít, megrövidít, megsért, megkárosítás, megbánt, megegyezéstől eltérő
wroteírtOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.