Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

D

AngolMagyar
dpenny,pence
dailymindennap, mindennapi, mindennapos, mindennapos bejárónő, napi, napilap, naponként, naponkénti, naponta
damagekár, megkárosít, megrongál, veszteség
damagedsérült
damagessérülések
dancebál, tánc, táncdallam, táncest, táncestély, táncmulatság, táncol
dancingtánc(olás)
dangerveszély
dangerousveszedelmes, veszélyes
darksötét
darknesssötétség
dataadat, statisztikai adatok
databaseadatbázis
databasesadatbázisok
datedatolya, dátum, ered, időpont, kelet, keltez, randevú, randi, találka
datesdátumok
datingdátumozás
daughterlány
dayablakszárny-osztás, bizonyos időpont, bizonyos nap, ablaktábla, ablaküvegtábla, földfelszínhez legközelebb eső réteg, meghatározott nap, nap, nap-, nappal, napvilág, nappali, napi
daysnapok
deadhalottak, érzéketlen, elhunytak, elköltözöttek, halott, egészen, élettelen, hirtelen, holt, holtan, hulladék anyag, meddő, meddő kőzet, teljesen, tökéletesen, pontos, teljes, meddő törmelék
deafsüket
dealalku, eljárás, fenyő, bánásmód, egyezség, fenyőfa, fenyőfa deszka, fenyőfapalló, fűrészdeszka, kártyaosztás, kezdés, kijátszás, mennyiség, nagy mennyiség, osztás, üzlet, sok, megállapodás
dealerforgalmazó, kártyaosztó, kereskedő, osztó
dealingbánásmód, viselkedés
dealsirány
deandékán, doyen, esperes, rangidős, székesegyházi főesperes, szűk erdős szakadék, szűk erdős völgy, testület elöljárója, vágatvég
deardrága, drágán, értékes, fájdalmas, kedves, keserves, költséges, súlyos
deathelhalálozás, halál, haláleset, halálosan
deathsgyászjelentések, halálesetek, nekrológok
debatemegvitat, vita, vitat, vitatkozik
debtadósság
debtoradós
debutbemutatkozás, debütálás, első fellépés, bemutatkozás, első fellépés
decade(év)tized, évtized
Decemberdecember
decentilledelmes, illő, megfelelő, rendes, tisztességes, tűrhető
decidedönt, eldönt, elhatároz, elintéz, határoz, igazságot tesz, rendelkezik
decidedeldöntött, elszánt, eltökélt, határozott, kifejezett, megdönthetetlen, tagadhatatlan
decisiondöntés, elhatározás
decisivedöntő, meghatározó
declarationnyilatkozat
declareddeklarált
declinecsökkenés, elhárít, elutasít, gyengül, hanyatlás, hanyatlik, ragoz, romlik, visszautasít
decorationdekoráció, díszítés, díszítmény, feldíszítés, kitüntetés, szobafestés, tapétázás
decorativedekoratív, díszítő hatású, dekoratív
deepravasz, fontos, álnok, áthatolhatatlan, homályos, alapos, alattomos, nagy tudású, nehezen érthető, sötét, óceán, mélység, mély, mély tónusú, mélységjel, sötét tónusú, rosszlelkű, okos, súlyos, tenger, titkos, széles, távol, szakadék, nehezen felfogható, mélységes, mélyen
deepermélyebb
deeplymély(séges)en, mélyen, mélységesen
defaultmulasztási ítéletet hoz, hibásan teljesít, alapértelmezés, elmakacsol, késedelem, hiány, idézésre nem jelenik meg, fizetésképtelenség, elmulaszt, fizetésképtelen lesz, fizetést beszüntet, hiba, makacssági ítéletet hoz, mulasztást követ el, mulasztás, késedelembe esik, kötelezettségének nem tesz eleget, nem teljesít, vét, vétség, nem tesz eleget, teljesítés elmaradása, nem teljesítés
defeatkudarc, legyőz, megdönt, meghiúsít, megver, vereség
defencevédelem
defenceserősítések
defendmegóv, megvéd
defendantvádlott
defensivedefenzív, defenzíva, védekező, védekező hadművelet, védelem, védelmi állás
deficitdeficit, hiány, veszteség
definedefiniál, értelmez, határt szab, korlátoz, körülír, meghatároz, pontosan meghatároz
definedmeghatározott
definitebizonyos, határozott, végleges, világos
definitelyfeltétlenül, hogyne, minden bizonnyal
definitiondefiníció, felbontóképesség, képélesség, meghatározás
definitionsdefiniciók
degreediploma, fok, fokozat, mérték, oklevél
degreesfokozat
delayelhalaszt, feltartóztat, halogatás, késedelem, késleltet, késleltetés, lassít
delayedkésletetett
delegationátruházás, bizottság, delegáció, jogátruházás, kiküldetés, küldöttség
deliberatekörültekintő, fontolgat, előre megfontolt, előrelátó, akart, átgondolt, gondolkozik, lassú, latolgat, megfontol, megfontolt, meggondol, tanácskozik, tanakodik, óvatos, szándékos, nem elsietett
deliberatelyakarattal, előre megfontoltan, előre meggondoltan, határozottan, kifejezetten, kimérten, nem elsietve, sietség nélkül, szándékosan, szánt szándékkal, tudatosan
delicateelpuhult, elnőiesedett, érzékeny, finom, gyenge, ízletes, kényes, pompás, tapintatos, válogatós, törékeny, remek
deliciousfinom, ízletes
delightélvezet, gyönyörködtet, gyönyörűség, öröm, örömet szerez
delightedelragadtatott
delightfulbűbájos, elbűvölő, elragadó, élvezetet okozó, gyönyörűséges, örömet okozó, pompás
deliverbeszállít, átad, előad, hoz (ítéletet), kézbesít, kiad, kiszolgáltat, megszabadít, mond (beszédet), tart (előadást), szállít
deliveryátadás, előadásmód, felszabadítás, kézbesítés, szülés
demandigény, igényel, kér, kérés, kereslet, kívánság, követel, követelés, megkövetel
demandingigényes
democracydemokrácia
democratdemokrata, demokrata párt tagja, demokratapárti, kétkerekű könnyű kocsi egymás mögötti ülésekkel
democraticdemokratikus
demographicdemográfiai
demonstratebebizonyít, bemutat, bizonyít, felvonul, kimutat, szemléltet, tüntet
demonstrationbemutatás, bizonyítás, demonstráció, igazolás, kimutatás, szemléltetés
deniedvisszautasítva
DenmarkDánia
densebuta, együgyű, fedett, nagy fajsúlyú, ostoba, sötét, sűrű, tömített, tömör, tömörített, vastag, tömött
densitysűrűség
denymegtagad, tagad, visszautasít
departmentminisztérium, osztály, részleg, szak, szakasz, tagozat, tanszék
departmentalágazati
departureelindulás, eltérés, elutazás, indulás, távozás
dependalá van rendelve, elintézetlen, fel van akasztva, függ, függőben van, múlik vmin, tárgyalás alatt áll
dependencebizalom, függés, függőség
dependencygyarmat, tartozék
dependentalárendelt, alattvaló, ellátatlan, eltartott, függő
depositkicsapódás, lecsapódás, lerak, bankba betesz, bánatpénz, betét, fekvés, foglaló, előfordulás, csapadék, deponál (értéket), előleg, letét, letétbe helyez, lerakódás, lelőhely, letétbe helyezés, település, vonulat, üledék, seprő, szediment, réteg
depressionalacsony légnyomás, depresszió, hanyatlás, horpadás, lehangoltság, leszorítás, levertség, pangás, süllyedés
deprivationnélkülözés
depthbölcsesség, alj, ész, falvastagság, felfogóképesség, fenék, intenzitás, képmélység, melegség (színé), mélység, vastagság, mélye vminek, vízmagasság, közepe vminek
deputyhelyettes, képviselő, képviselőházi tag, követ, küldött, megbízott
descentcsaládfa, deszant, esés, leereszkedés, lejtő, leszállás, leszármazás, öröklés, rajtaütés, származás
describeleír
describedleírt
describesleírások
descriptionfajta, féle, leírás
descriptionsleírások
desertátpártol, átáll, cserbenhagy, dezertál, elhagy, érdem, kietlen, lakatlan, magány, megszökik, parlagon heverő, sivatag, sivatagi, puszta, pusztaság, terméketlen
designminta, rajzol, kigondol, elgondolás, felvázol, kivitel, rajzolóként dolgozik, megrajzol, kivitelezés, konstrukció, megszerkesztés, terv, tervezés, tervezet, tervez, szándék, szerkeszt, szerkesztés, szándékol, tervezőként dolgozik, vázlat, vázol, tervrajz, megszerkeszt
designedkijelölve
designerrajzoló, tervező
desirablekívánatos
desirefelszólít, kér, kívánság tárgya, kívánt dolog, kíván vmit, kívánság, követel, megkíván, óhaj, óhajt, vágy, vágyakozik vmi után, vágyik vmire, vágyakozás, óhajtás
desiredkívánatos, kivánt
deskelőadó, (író)asztal, asztal, hivatalnok, íróasztal, írómappa, írópolc, iskolapad, lelkipásztorkodás, műszerasztal, pénztár, misekönyv tartó, referens, szerkesztőség titkársága, szószék, szerelőasztal, kassza
desktopmunkaasztal
desperateborzalmasan, ádáz, borzalmas, elkeseredett, elszánt, irtózatos, iszonyúan, kétségbeejtő, kétségbeesett, reménytelen, veszettül, makacs, mindenre elszánt
desperatelyborzalmasan, elkeseredetten, fogcsikorgatva, iszonyúan, kétségbeesetten, reménytelenül, szörnyen, végzetesen, veszettül
despiteundorodás, vminek ellenére
destinationcélállomás, rendeltetési hely
destinysors, végzet
destroyelpusztít, lerombol, megsemmisít, pusztít
destroyedtörölve
destructionelpusztítás, kiirtás, lerombolás, megsemmisítés, megsemmisülés, pusztítás, pusztulás, rombolás, tönkretevés, veszte vkinek, romlás, roncsolás
destructiveártalmas, pusztító, romboló
detailalkatrész, eligazítás, eligazítást kiad, gépelem, napi munkaterv, osztag, osztagot kirendel, rész, részleg, részlet, részletez, részletezés
detailedkimerítő, részletes, részletezett
detailseligazításon elrendelt feladatok, eligazításon kiadott feladatok, részletek
detectészlel, felfedez, kimutat, kinyomoz, leleplez
detectedfelfedezett
detectionérzékelés, nyomozás
detectivedetektív, nyomozó
detentionbezárás, feltartóztatás, fogvatartás, késedelem, késés, késleltetés, letartóztatás, visszatartás
determinationdöntés, elhatározás, meghatározás, szándék, véghatározat
determinedönt, eldönt, elhatároz, határoz, megállapít, meghatároz, véget ér
determinedelhatározott, elszánt, eltökélt, határozott
determiningmegállapítás, meghatározás, meghatározó
develophasznosít, fejlődik, felparcelláz, előhív (filmet), alakít, fejleszt, jelentkezik, kap (betegséget), kiaknáz, kialakít, kifejleszt, megkap (betegséget), parcelláz, mutatkozik, kifejlődik, kibontakozik, kibővít, kifejt, kitudódik
developedfejlett
developerelőhívószer, fejlesztő
developersfejlesztők
developingelőhívás, fejlődő
developmentkiterjedés, kiterjesztés, előkészítés, előhívás, fejlemény, kifejlesztés, kialakulás, kidolgozás, gyarapítás, fejlődés, feltárás, gyarapodás, kifejlődés, kifejtés, kiképzés, levezetés, megjavulás, művelés, vízerőmű, vízi létesítmény, vízerőmű rendszer, terjesztés, tökéletesítés, talajjavítás
deviceberendezés, egység
devicesegységek
diagnosisdiagnózis, megállapítás (betegségé)
diagramábra, diagram, görbe, grafikon, sematikus ábra, sematikusan ábrázol
dialoguedialógus, párbeszéd, társalgás
diameterátmérő
DianaDiána
diarynapló
dickfarok, fasz, faszfej, fütyi, fütykös, pöcs, zsaru
dictionaryszótár
didtettem
diealakmás, dombornyomó szerszám, érmesajtoló, alakozó, csavarmenetvágó, érmesajtoló szerszám, kézi lyukasztógép, kézi sajtó, kőkocka, meghal, odorsüllyeszték, oszlopláb, présmunka, zúzógyűrű, zúzótömb, présszerszám
diedmeghalt
dietdiéta, diétára fog, diétát ír elő, diétát tart, diétázik, fogyókúra, országgyűlés
differencekülönbség
differenceskülönbségek
differentkülönböző
differentlykülönféleképp
difficultbajos, bonyolult, nehéz, nehézkes
difficultyakadály, bonyolultság, nehézség
digitaldigitális
dignitymagasztosság, méltóság
dilemmadilemma, kényszerhelyzet
dimensionkiterjedés, bekottáz (rajzot), dimenzió, méret, méretez, méretre vág, szabványméret, minta
dimensionsméret
dinnerebéd, vacsora
dioxidedioxid
diplomaticdiplomáciai, diplomatikus, tapintatos
directhaladéktalan, határozott, egyenesen, azonnali, egyenes, félreérthetetlen, irányít, kitérés nélkül, közvetlen, közvetlenül, küld, visz, őszinte, tiszta, utasít, rögtöni, megállás nélkül, nyílt
directionútbaigazítás, irány, igazgatás, igazgatóság, irányítás, címzés, bíró útmutató magyarázata, címirat, előírás, vezetőség, parancs, rendezés, tanács, rendelkezés, vállalatvezetőség, vezetés, ügyvitel, irányzat, tempójelzés, utasítás
directiveigény
directlyazonnal, közvetlenül
directordirektrix, igazgató, játékvezető, légvédelmi lőelemképző, rendező, sebészi késirányító, vállalatvezető, vezéregyenes, vezérvonal
directorydirektórium, címtár, igazgató, igazgatói bizottság, igazgatói tanács, igazgatóság, lakásjegyzék, telefonkönyv, vezető, távbeszélőnévsor, irányító
dirtyalávaló, aljas, szégyenletes, mocskos, magas fokú radioaktív szennyeződést tartalmazó, mocskolódik, erkölcstelen, iszapos, beszennyeződik, galád, disznó, beszennyez, csúnya, bepiszkolódik, bemocskol, bepiszkít, besároz, hitvány, maszatos, szennyeződik, szennyes, szemérmetlen, mocskos lesz, sáros, szennyes lesz, szeles, sárba ránt, sáros lesz, piszkos/erkölcstelen, sárba tapos, rossz, piszkolódik, piszkos, ocsmány, koszos, tisztátalan, viharos, trágár, ködös
disabilityalkalmatlanság, rokkantság
disabledmeghibásodott, munkaképtelen, nyomorék
disadvantagehátrány, kár, veszteség, veszteséggel
disagreementellenkezés, különbözés, nézeteltérés, nézetletérés
disappointmentcsalódás, kiábrándulás, kiábrándultság
disastercsapás, katasztrófa, szerencsétlenség
disastrouskatasztrofális, végzetes
disckorong, lemez
disciplinaryfegyelmi
disciplinebüntet, fegyelem, fegyelmez, fegyelmezés, fenyít, nevel, tudományág
disclosureelárulás, közlés, közzététel
discountárengedmény, árkedvezmény, diszkontál, leszámít, leszámítol, leszámítolás, nem vesz figyelembe
discoursebeszélget, előadás, értekezés, értekezik, társalgás
discoverfelfed, felfedez, feltár, tapasztal, vmilyennek tapasztal
discoveryfelfedezés
discretionbelátás, diszkréció, körültekintés, megfontoltság, mérlegelés
discriminationbelátás, előnyben részesítés, ítélőképesség, józan ítélőképesség, józanság, különbségtétel, megkülönböztetés, megkülönböztetett bánásmód, okosság
discussfejteget, megbeszél, megvitat, tárgyal
discussionmegbeszélés, tárgyalás, vita
diseasekínos érzés, baj, beteggé tesz, betegség, gondot okoz, kór, nyugtalanít, rendellenesség, szorult érzés, rossz közérzet
dishesasztali edények
diskhanglemez, karika, korong, körhagyó tárcsa, lap, lemez, lőgyapot-tárcsa, pasztilla, tárcsa, tányér
dismissalelbocsát, elbocsátás, elutasítás
disorderelront, összezavar, rendellenesség, rendetlenség, tönkretesz, zavar, zavarás, zűrzavar
displaykiállít, bemutató, bemutat, bemutatás, bizonyságot tesz, elárul, fitogtat, kijelez, kijelző, láttat, megnyilatkozás, mutogat, kitesz, fitogtatás
displayedkijelzett
displayskijelzi őket
disposalintézés, elrendezés, eldobás, eladás, elintézés, értékesítés, kezelés, leszállítás, megoldás, rendelkezés, szállítás, megszabadulás (vmitől)
disputeellenáll, harcol, kétségbe von, megvitat, veszekedés, veszekszik, vitat, vitatkozás, vita, vitatkozik
disruptionbomlás (rendé), szétszakadás, szétszakítás
distanceeltávolít, messzeség, táv, táv(olság), távolság, térelőnybe kerül, útszakasz
distanthalvány, messze, messzi, tartózkodó, távol, távol(i), távoli
distincteltérő, határozott, külön, különböző, pontosan érthető, pontosan kivehető, világos
distinctionhír, hírnév, kitüntetés, kiválóság, különbség, megkülönböztetés
distinctivemegkülönböztető
distinguishkitüntet, megkülönböztet
distinguishedelőkelő, kiváló
distributedkiosztott
distributiondisztribúció, eloszlás, eloszlatás, elosztás, kiosztás, megoszlás, osztályozás, szétosztás, tagoltság
districtkerület, körzet, terület
diverseeltérő, különböző, sokféle, változatos
diversitydiverzitás, különbözőség, különféleség, tarkaság, változatosság
dividedfelosztott, fokbeosztásos, fokokra beosztott, fokokra osztott, megosztott, osztott
dividendjutalék, osztalék, osztandó
divinehittudós, isteni, lelkész, megjósol, megsejt, pap, pompás
divisioncsoport, egyenetlenség, hajóosztály, beosztás, felosztás, hajóosztag, szavazás, felparcellázás, körzet, kategória, hajószázad, fokozat, hadosztály, kerület, fok, emelet, eltérés, elválasztás, elkülönítés, elosztás, fejezet, szakasz, skálabeosztás, részleg, szétosztás, osztály, szétválasztás, tanács, válaszfal, tagozat, súlycsoport, osztás, osztásköz, rész, közfal, megosztás, nézeteltérés, viszály, vonalszakasz, megoszlás, választókerület, véleménymegoszlás
divorceelválás, elválaszt, elválik, házassági bontóítélet, szétválaszt, válás
doc-hang, csalás, alaphang, cécó, csinál, detto, tesz, tonika, ellátás, felhajtás, muri, ugyanaz
doctordoktor, gyógyít, hamisít, orvos, orvosi gyakorlatot folytat, orvosol
doctrinedogma, doktrína, tan, tan(tétel), tantétel, vallási dogma
documentadatokkal alátámaszt, adatol, dokumentál, dokumentum, megalapoz, okadatol, okirat, okmányokkal alátámaszt, okmányokkal bizonyít, okmányokkal ellát, okmányokkal igazol, vádirat, okmányokkal felszerel
documentationdokumentáció, igazolás (okmányokkal)
documentsdokumentumok
doestesz
dogflótás, közelgő vihart jelző fény a látóhatár szélén, vaskapoccsal megerősít, jártató, esztergaszíj, esztergaszív, ékszorító pofa, befogópofa, eb, esztergamenesztő, kampó, vaskapoccsal rögzít, alak, vaskapocs, pofa, kutya, láb, menesztő, nyargaló, nyomában van, hím, tűzikutya, fickó, kanfarkas, vaskapoccsal lefog, üldöz, szorító, tuskóbak, sarkában van, kankutya, nyomon követ, padszolga
dogsagárverseny
doingtett
dollardollár
domainbirtok, domén, értéktartomány, értelmezési tartomány, tárgykör, terület
domesticbelföldi, hazai, házi
dominancedominancia
dominantdomináns, túlsúlyban levő, uralkodó
dominationuralkodás, uralom
dondon, előadó, fejébe tesz, felölt, feltesz, felvesz, magára ölt, spanyol nemes, tanár, professzor
donebecsapott, elkészített, főtt, kifáradt, kimerült, sült
doorajtó, ajtónyílás, bejárat, kapu
doseadag, adagol
doublekettesben, alteregó, alakmás, álnok, dublőz, megdupláz, megkettőz, kétágyas szoba, kétannyi, kétrét görnyed, kétrétű, iker, két-, kerülő, képmás, hamis, hibás ismétlés, kerülőút, két futamban való győzelem, duplikátum, dupla, duplája vminek, futólépésben megy, kitérő, kettős hiba, kettős, kontra (bridzsben), másodpéldány, még egyszer annyi, kettős fogadás, kétszínű, kétszeres, kétrétűre összehajtott, kétszer annyian, kétszeresen, kétszemélyes szoba, kétszer annyi, hasonmás, visszakanyarodik (folyó), összekuporodik, szakasztott mása vkinek, vargabetű, párosított, oda-vissza, összehajt
doubtkételkedik, kétség, kétségbe von
doubtfulbizonytalan, gyanús, kétes, kétes hírű, kétséges, kétségesség
downlefelé való, legénytoll, pehely, alsó, finom toll, lefelé irányuló, le(nn), lefelé, le, földre, irányában, le-, lefelé menő, letesz, molyhosság, lefelé történő, legyőz, molyhos szőrözet, lent, leszállásra kényszerít, lenn, pelyhedző szakáll, piheszőr, pihe, leégve
dozentucat
draftbehív, behívás, állítás, állításkötelezettség, kikülönít, kő felszínének szegélyére vésett díszítés, váltó, első terv, fogalmazvány, intézvény, előterjesztés, besorozottak, csapolás, előzetes tervezet, intézvényezés, különítmény tagja, tervrajz, törvénytervezet, katonai összeírás, katonai szolgálati kötelezettség, behívó, besoroz, kiküld, különítmény, kikülönített alakulat, újoncozás, újonckontingens, sorozat, tervezet, terv, tervez, sorozóbizottság, összeírás, piszkozatot ír, sorozás, piszkozat, megír, megszerkeszt, megfogalmaz, vázlat, vázol
dramadráma, drámaírás, színdarab, színmű, színműirodalom, színművészet
dramaticdrámai
dramaticallydrámaian
drawdöntetlen játék, beszédre való unszolás, döntetlen mérkőzés, remi, kihúzás, húz, húzás, felvonóhíd mozgatható része, eldöntetlen ütközet, farablás, holtverseny, kihúzott nyereménytárgy, kinyújtás, kihúzott nyeremény, sorsjáték, sorsolás, sorshúzás, kasszadarab, kisorsolás, nyújtás, reklámozás, nyereménytárgy, vonzóerő, vonás, vontatás, vonzerő, vonszolás
drawingkép, rajz, rajzolás
drawnelkínzott, fáradt, döntetlen, eldöntetlen, kihúzott, feszült, kibelezett, összehúzott, rajzolt, húzott, kirántott, megnyúlt, tisztított, nyújtott
dreamábránd, ábrándozik, álmodik, álom, álomkép, vágyálom
dressöltözködik, ruha
drinkiszik, ital, ivás, szeszes ital
drinkingitalozás, ivás, részegeskedés
driveméhrajzás, hév, hajtóerő, folyosó, fasor, erdei út, erős izgalmi állapot (kábítószer hatására), hajtás, két hátsó láb felvetése, előrehaladás, dolina, elán, autózás, akció, csapásirányú kihajtás, energia, meghajtóerő, nagy házhoz vezető út, nekirugaszkodás, nyáj, megtett út, kocsifeljáró, kocsikázás, kocsiút, meghajt, kocsizás, meghajtás, hadjárat, feltáró közle, kampány, kezdő ütés, indítő ütés, hosszú egyenes ütés, mozgalom, lendület, labdaütés, hajtómű, kocsifelhajtó, hajtóvadászat, telér irányában haladó vágat, vezet, út, ütés az elsőről, vágathajtás, ösztön, sajtóakció, támadás, tárószakasz, sürgés-forgás, pörgetett ütés, propagandakampány, pályaszakasz, kis völgy, kivezérlés
drivenhajtott, űzött
drivergépjárművezető, gépkocsivezető, fogatos ló, ár, csavarhúzó, gépész, állathajcsár, hajtószerkezet, kocsivezető, kivezérlő fokozat, golfütő, hajtórúd, kocsis, sofőr, hajcsár, hajtó, meghajtókerék, lyukasztóvas, meghajtó szíjtárcsa, rabszolgahajcsár, lyukütő, meghajtó, ütköző, verőkos, vezető, vezéroszcillátor, vájár, verőkar, űzőfa, hajtófa, hajtókerék
driversmeghajtók
drivingbecsavarás, beverés, erőátvitel, hajtás, hajtó, kihajtás, meghajtás, meghúzás, vezetés
dropcseppent, csökken, cukorka, csapó, csapóajtó, csepeg, esési magasság, bitófa, bedob, bedobónyílás, abbamarad, abbahagy, akasztófa, borjazik, csepp, elejt, dob, hanyatlás, függődísz, csöpög, felhagy, süllyesztő, kulcslyukfedő, függő, kapuskirúgás (kézből), ejtés, ejtési magasság, ejtőernyős ugrás, csöpp, csökkenés, ejt, függöny, süllyed, elesik, csapódeszka, ellik, felvonásvégi függöny, felad, esés, zárredőlap, vége lesz, visszaesés, leejtés, letesz, pirula, pottyanás, összeesik, lejtő, lepottyanás, leesés, csappantyú, ledob, leejt
droppedcsepegtet
drovecsorda, embertömeg, falka, mozgó falka, nyáj, tömeg
drugbódít, drog, eláraszt, elbódít, elhalmoz, elkábít, kábítószer, kábítószerrel él, kábítószert ad be, kábítószert szed, gyógyáru, gyógyszer
drugskábítószer
dryapad, aszal, megszárad, kiszáradt, meddő, porított, kimért, hallgatag, kiapad, aszalt, fanyar, kiszárad, tél, szesztilalom híve, prohibicionista, szárad, tartózkodó, szomjas, szárít, szárított, száraz, ostoba, terméketlen, vak, víztelen sivatag, törölközik, unalmas, töltés nélküli
dualduális, dupla, kétféle, kétszeres, kettős, kettős szám
ducklemerül, alacsonyabb értékű kártyát ad ki magasabb helyett, alábukás, alábukik, alacsonyabb kártya kiadása magasabb helyett, kihúzza magát vmi alól, lebukás, lemerít, lebukik a víz alá, lehorgasztja a fejét, lebuktat, fej lekapása, félrekap (fejet), félrekapja a fejét, ellóg, elbliccel, elkapja a fejét, fej félrekapkodása, kacsa, behúzza a nyakát, alámerülés, behúz (nyakat), csinvat, vízbe merül, vízbe ugrat, váratlan fürdő, víz alá buktat, vízbe merít, vízbe lök, vízbe dob, vízbe márt, víz alá nyom, véletlen fürdő, réce, sűrű keresztszövésű vászon, ütést kihagy, ruca, meglép vmi elől, nulla, lemerülés, kétéltű csapatszállító bárka, vízbeugrás, zéró, vízbe ugrik, vízbeesés
dueesedékes, járandóság, jogcím, jutalék, kellő, követelés, lejáró, megfelelő, pontosan
dukeherceg, kéz, mancs, ököl, pracli
dullbutul, buta, butít, egyhangú, eltompul, elfakul, elbutít, elbutul, eltompít, enyhít, fakó, fakul, lanyha, lassú észjárású, matt, tompul, unalmas, tompává tesz, tompít, tompa, kifakít
dulyhelyesen, illendően, illően, kellő időben, megfelelően, pontosan
duration(idő)tartam, időtartam, tartam
duringalatt, közben
dustbehint, beporoz, kiporol, leporol, pénz, por, port töröl, steksz, szemét
Dutchfurcsa, holland, ál-, holland nyelv, hollandi, hollandok, német, németalföldi, németalföldi nyelv, rossz, németalföldiek, hollandusok
dutyadó, engedelmesség, illeték, kötelesség, szolgálat, tiszteletadás, vám
dyinghaldokló
dynamicdinamikai, dinamikus, erőteljes, tetterősOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.