Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

E

AngolMagyar
eachki-ki, mind, mindegyik, minden, minden egyes, mindenki
eageréhes, buzgó, csípős, éles, fanyar, heveny, lelkes, mohó, nem hajlékony, savanyú, türelmetlen, törékeny
earhuzalszorító béka, kopoltyú, függesztő karika, fogantyú, fogó, fejet hány, bekeretezett közlemény újságcím mellett, csövesedik, felsővezeték-tartó, függesztő rész, ágasfa, kalász, kikalászol, kalászol, fülecske, fülszerű nyúlvány, fület tesz, függesztő tag, fül, füllel ellát, kapocskarika, kalászt hány, kalászba szökik, újságcím melletti bekeretezett közlemény, szánt, tengeri fülcsiga, szánt-vet, nyelv (záróreteszé), párkánytartó konzol, retesznyelv, oszloptartó konzol, légnyílás, művel, kukoricacső
earlgróf
earlierkorábbi, koraibb
earlykorai, korán
earnkeres, kiérdemel, megkeres, pénzt keres
earningshaszon, jövedelem, kereset, üzleti haszon
earthföld alatti lyuk, föld, föld felszíne, földdel feltölt, földel, földterület, földelés, földgömb, földzárlat, lyuk, rókalyuk, szántóföld, odú, lelő, szárazföld, talaj
easekényelmesség, fesztelenség, kényelem, enyhül, egyszerűség, enyhít, enyhülést szerez, csökken, csillapít, csillapodik, bővít, csendesít, csökkent, gördülékenység, lágyság, kiereszt, gondtalanság, megkönnyebbülés, kijjebb csavar, könnyít, könnyedség, könnyebbséget szerez, jólét, kienged, könnyek kezelhetőség, könnyebbé tesz, tágít, megkönnyít, meglazít, megnyugszik, megenyhül, utánaereszt, mérséklődik, megnyugtat, megszabadít, megold, megereszt, megfelelő bőség (ruháé), megkönnyebbít, nyugalom, ráérő idő, tehermentesít, szabad idő, óvatosan mozgat, óvatosan mozog, óvatosan helyére illeszt, lazít, lelassít, lassít, készség, kibővít
easierkönnyebb
easilykönnyedén, könnyen
eastkelet
EasterHúsvét
easternkeleti
easykönnyen kezelhető, fesztelen, enyhe, fájdalommentes, gondtalan, lassan, egyszerű, alkalmazkodó, egyenlően elosztott, elfogulatlan, könnyen, laza, megkönnyebbült, nem akadékoskodó, megfelelő bőségű, könnyedén, kényelmes, könnyed, könnyű, könnyen rávehető, könnyen járó, nem fárasztó, pihenő, természetes, simulékony, nem nehéz, nyugodalmas, nem megerőltető, készséges, nem erőltetett, nem fáradságos
eateszik
eatenebédelt
eatingennivaló, étel, éti, étkezés, evés
ecclesiasticalegyházi, papi
ecologicalökológiai
economic(köz)gazdasági, gazdasági, gazdaságos, közgazdasági
economicallygazdaságilag
economicsgazdasági helyzet, közgazdaságtan
economygazdaság, gazdasági élet, gazdasági rendszer, gazdaságtan, közgazdaság, megtakarítás, takarékosság
edgebeszeg, becsípettség, él, gerinctető, élesít, falszegély, kapatosság, karima, káva, metszés, szegély, szegélyez, perem, könyv éle, szél, szövetszél, margó
editionkiadás, kiadás (könyvé)
editorszerkesztő
editorsszerkesztők
educatedtanult
educationoktatás, tanítás
educationalnevelési, oktató
effecteffektus, eredmény, hatás, eszközöl, hatály, eredményez, értelem, hatékonyság, jelenség, kihatás, következmény, megvalósít, összhatás, teljesítmény, okoz, okozat, megvalósulás, végrehajt
effectivecélravezető, effektív, eredményes, érvényes, hatályban levő, hatásos, hatékony, találó, tényleges, valóságos, hathatós
effectivelyeredményesen, hatásosan, hathatósan, ténylegesen
effectivenesshatásosság, hatékonyság, hatóerő
effectseredmények, értékpapírok, holmi, ingó vagyon, ingóságok
efficiencyalkalmasság, eredményesség, hatásfok, hatékonyság, hathatósság, hatóerő, rátermettség, teljesítmény, termelékenység
efficienteredményes, gyakorlatias, hatékony, hathatós, termelékeny, tevékeny
efficientlyhatásosan, hatékonyan
efforterőfeszítés, erőkifejtés, fáradozás, törekvés
eggdiószén, alak, fickó, kézigránát, madártojás, pasas, pete, pofa, repülőbomba, tojás, tojást gyűjt, záptojásokkal megdobál, tojásba márt, tojásgránát
eggsikra
EgyptEgyiptom
eightnyolc, nyolcas
eighteentizennyolc
eighteenthtizennyolcadik
eighthnyolcad, nyolcadik
eightiesnyolcvanas évek
eitherakármelyik, bármelyik, egyik, mindkét, mindkettő, valamelyik, valamelyik a kettő közül
elaboratealapos, bonyolult, feldolgoz (témát), gondosan kidolgoz, gondosan kidolgozott, körülményes, megmunkált
elderlelkész, bodza, feljebbvaló, bodzafa, fekete bodza, idősebb, idősebb személy, korosabb, prebister, rangidős, öregebb, öregebb személy, magasabb rangú, tekintélyesebb személy, tőgy
elderlyidős, koros, korosodó, öregedő, öreges
eldestinduló, kezdő, kijátszó, legidősebb, legöregebb
electionválasztás
electoralválasztási, választói
electricelektromos
electricalelektromos, villamos
electricityelektromosság, villamosság, villanyáram
electronicelektronikai, elektronikus
electronicselektronika
elegantelegáns, előkelő, finom, kitűnő, klassz
element(alkotó)elem, elem
elementsalapfogalmak
elephantelefánt
eleventizenegy
eligiblealkalmas, megfelelő, választható
eliminateeltávolít, felszámol, kihagy, kiküszöböl, kirekeszt, megsemmisít
elseegyéb, ellenkező esetben, különben, más, vagy
elsewheremáshol, máshová, másutt
emergefelbukkan, felemelkedik, felmerül, kiderül, kiemelkedik, kikerül, kilép, nyilvánvalóvá válik
emergenceelőbukkanás, érvényesülés, felbukkanás, felmerülés, jelentkezés, kiemelkedés
emergencysürgető helyzet, kényszerhelyzet, szorongató helyzet, szükség, szükség-, szükségállapot, szükséghelyzet, tartalék, tartalék-, válságos helyzet, váratlan helyzet, vész-, váratlan esemény, tartalékjátékos
emotionemóció, elérzékenyülés, érzelem, felindulás, hév, indulat, izgatottság, meghatottság, izgalom, megindultság, nyugtalanság
emotionalérzelmes, érzelmi, lobbanékony
emperorcsászár
emphasishangsúly, nyomaték
empirebirodalom
empiricalempirikus, tapasztalati
employalkalmaz, alkalmazás, dolgoztat, felhasznál, foglalkoztat, használ, szolgálat
employedalkalmazott
employeealkalmazott, dolgozó, munkavállaló, tisztviselő
employermunkáltató
emptyelnéptelenedik, kiborít, kifolyat, kiürít, kiürül, megüresedik, ömlik, torkollik, üres, ürít, ürül
enableképessé tesz, lehetővé tesz
enabledengedélyezett
enablesképessé tesz
encounterösszeütközés, légyott, csetepaté, megmérkőzik, összetalálkozás, összecsap, mérkőzés, összeakad, összecsapás, összetalálkozik, párbaj, találkozás, találkozik, szembekerül, szerelmi légyott, véletlen találkozás, viadal, szembe találja magát, tompa illesztés, tusa
encourage(fel)bátorít, bátorít, felbátorít
encouraged(fel)bátorított
encouragementbátorítás, buzdítás, támogatás
endeselék, hulladék, befejező rész, befejez, befejezés, befejeződik, vágási forgács, gerendavég, csonk, deszkadarabok, cél, bevégez, bevégződik, célkitűzés, határ, vége, megszüntet, láncfonal, végcél, vég, nyolc lábnál rövidebb gerenda, maradék, megszűnik, lezár (vitát), kártszalag, végpont, végződik, végződés, véget ér, véget vet
endedbefejezett
endlessse vége se hossza, végtelen, szűnni nem akaró
endsvégek
enemyellenfél, ellenség, ellenség(es)
energyenergia
enforceérvényre juttat, kierőszakol, kikényszerít
enforcementalkalmazás, büntető szankció, hatálybaléptetés, kierőszakolás, kikényszerítés, végrehajtás (törvényé)
engagealkalmaz, eljegyez, elkötelezi magát, felvesz, kötelez, kötelezettséget vállal, lefoglal, leköt, összekapcsolódnak (fogaskerekek), szembeszáll, szerződtet, támad
engaged(el)foglalt, elfoglalt, foglalt, harcban álló, összekapcsolódott
engagementmegbeszélés, elfoglaltság, alkalmazás, állás, eljegyzés, ígéret, kötelezettség, szerződés, szerződtetés, összekapcsolódás, program, megbeszélt találkozó, ütközet
enginegép, motor, mozdony
engineergépész, épít, forral, gépkezelő, konstruál, mérnök, mesterkedik, mozdonyvezető, tervez, műszaki katona
engineeringgépészet, fondorlat, gépesítés, gépszerkesztés, hadmérnökség, machináció, mérnöki munka, mérnökség, mesterkedés, műszaki, technika, műszaki tudományok, mérnöki tudomány
engineersmérnökök
engineshajtómű
EnglandAnglia
Englishangol
enhanceemel, erősít, fokoz, kihangsúlyoz, növel
enhancederősített
enjoyélvez
enjoyableélvezetes, kellemes, örvendetes
enjoymentélvezet
enormoushatalmas, óriási, roppant nagy
enoughelég, elégséges
enquiryérdeklődés, kérdezősködés, nyomozás, tudakozódás, vizsgálat
ensurebiztosít, gondoskodik
enterbehatol, beír, bejegyez, bejön, belép, belépés, bemegy, benevez, bevezet, feljegyez, idomítani kezd
enteredbekért
enteringbehatolás, bekérés
enterprisevállalat, vállalkozás
entertainmentmegvendégelés, mulatság, szórakozás, szórakoztatás, vendégség
enthusiasmlelkesedés, rajongás
enthusiasticlelkes, lelkes(ült)
entireegész, ép, hibátlan, teljes
entirelymaradéktalanul, teljesen
entitledjogosult
entityentitás, lényeg, lét, valóság
entrancebehatolás, bejárás, bejárat, bejövetel, belépés, bemenetel, egyetemi felvétel, elbájol, elragad, felvétel, hajótestnek a víz vonalán levő első része
entriesbelépések
entrybehatolás, beírás, bejárat, bejegyzés, belépés, benevezés, bevonulás, feljegyzés, szótári címszó, birtokbavétel
envelopeátkötés, bevonat, boríték, burkolás, burkolat, burkoló, burkológörbe, elektroncsőbura, fénykoszorú, takaró, göngyöleg, rádiócsőbura
environmentkörnyezet
environmentalkörnyezeti
environmentskörnyezetek
episodeepizód, esemény
equalazonos, azonos mennyiség, beállít (csúcsot), egyenlő, egyenlő mennyiség, egyenrangú, felér, higgadt, kiegyensúlyozott, megegyezik
equalityegyenlőség, egyformaság, egyöntetűség
equallyegyaránt, egyformán, hasonlóképpen
equationegyenlet
equilibriumegyensúly
equipmentberendezés, felszerelés, felszerelési tárgyak, szerelvények
equityjogosság, méltányosság
equivalentazonos jelentésű, azonos érték, azonos, azonos értékű, azonos mennyiség, egyenérték, egyenértékes, egyenértékű, egyenlő erejű, egyenlő értékű, ekvivalens, megfelelő, megfelelő érték
eraéra, időszámítás, kor, kor(szak), korszak
erosionerózió, kimarás, lepusztulás
erroreltévelyedés, erkölcsi botlás, hiba, tévedés
errorshibák
escapemegszökik, elmenekülés, elkerül, elmenekül, elszivárgás, csappantyú, elillan, leeresztő, kibocsátó nyílás, lecsapoló, kiömlik, szökés, mentőlétra, elvadult növény, elszökés, elszökik, kiáradás, kiszökés, megmenekülés, szivárgás, oszloptest alsó része, menekülés, megszökés, szökik, vészkijárati vaslépcső, tűzoltólétra, vészkijárat, teljes kikapcsolódás, kiömlés, lefolyó, megmenekül
especiallykülönösen
essayesszé, írásbeli dolgozat, kísérlet, kísérletet tesz vmire, megkísérel, megpróbál, tanulmány
essenceeszencia, illatszer, kivonat, lényeg
essentialalapvető, lényeges
essentiallyalapvetően, lényegében
establishalapít, kiépít, kimutat, létesít, létrehoz, megalapoz, megállapít, meghonosít
establishedmegalapozott
establishingelhelyezkedés, létesítés, megállapítás
establishmentalapítás, cég, háztartás, intézmény, létesítés, létesítmény, megállapítás, megerősítés, szervezet, testület
estateállapot, birtok, földbirtok, kor, rang, társadalmi rend, telep, vagyon
estimateállamháztartás költségvetési előirányzata, árvetés, értékmegállapítás, értékel, becslés, előkalkuláció, értékelés, felbecsül, felbecsülés, felmér, kiszámítás, költségelőirányzat, költségvetés, számítás, véleményezés, vélemény, megállapítás
etcstb.
ethicalerkölcsi
ethicserkölcstan, etika
ethnicetnikai, etnológiai, faji, néprajzi
EuropeEurópa
Europeaneurópai
evaluate(ki)értékel, kiértékel, megbecsül
evaluationbecslés, értékelés, kalkuláció, kiértékelés
evenegyenesít, egészen, egyenes, egyenletes, egyenlő, éppen, kiegyenesít, kiegyenlít, lapos, páros, sík, sima, szabályos
eveningeste
eventesemény, eset, sportesemény, versenyszám
eventsesemények
eventualvégleges, végső
eventuallytörténetesen, végső fokon, végül, végül (is), végül is, véletlenül
everegyre, mindig, örökké, valaha, valamikor
everymind, minden
everybodymindenki
everydayhétköznapi, megszokott, mindennapi
everyonemindenki
everythingminden
everywheremindenhol, mindenütt
evidencebizonyítás, bizonyíték, nyilvánvaló volta vminek, bizonyít, kézzelfoghatóság, lelet, nyilvánvalóvá tesz, szemmelláthatóság, evidenciában tart vmit, bizonyság, elárulja magát, bizonyítékul szolgál, bizonyosság, jelentkezik, tanú, nyom, nyilvánvalóság, tanúbizonyság, tanúsít, tanúskodik, tanújel, tanúskodik vmiről, tanúvallomást tesz, vall, tanúvallomáson alapuló bizonyíték, megnyilatkozik
evidentevidens, kétségtelen, kézzelfogható, magától értetődő, nyilvánvaló, szembeszökő, szemmel látható, világos
evidentlykétségkívül, magától értetődően, nyilvánvalóan, szemmel láthatóan
evilbaj, betegség, bűn, gonosz, gonoszság, gonoszul, rossz, rosszul, veszedelem
evolution(ki)fejlődés, evolúció, fejlődés, gyökvonás, kialakulás, kifejlődés
evolutionaryevolúciós, fejlődési
exactbehajt, egzakt, kicsikar, követel, megkíván, megkövetel, pontos, precíz, szabatos
exactlypontosan
examinationvizsga, vizsgálat
examinemegvizsgál, vizsgál
examplepélda
examplespéldák
excellentkitűnő, kiváló
exceptkivesz, kivételével, hacsak nem, ha nem, kiemel, kivételt tesz, kivételt téve, kivéve, kivéve, ha, kivéve, hogy, kizár, vkin kívül, vmin kívül, vminek kivételével
exceptionelhagyás, ellenvetés, kifogás, kivétel, kizárás, védekezés
exceptionalkivételes, rendkívüli
exceptionallykivételesen, mód felett, rendkívül
excessfelesleg, kicsapongás, mértéktelenség, többlet, túl sok, túlzás
excessiveeltúlzott, határtalan, kínzó, mértéktelen, rendkívül magas, szertelen, túlságos, túlzó, túlzott
exchangecsereforgalom, beváltási árfolyam, csere, átváltási árfolyam, cserekereskedelmet folytat, cserekereskedik, cserél, csereüzlet, értéktőzsde, kicserélés, telefonközpont, tőzsde, vált, valutaárfolyam, tőzsdei árfolyam, kicserél
excitementizgalmi állapot, izgalom, izgatottság
excitingérdekfeszítő, gerjesztő, izgalmas, izgató
excludekirekeszt, kizár
exclusionkirekesztés, kizárás
exclusiveelőkelő, kizárólagos, zártkörű
exclusivelykizárólag, kizárólagosan
excuseelenged, elnéz, felment, igazolás, kifogás, megbocsát, mentség, ürügy
executionelőadás, előadásmód, kivégzés, kivitelezés, megvalósítás, teljesítés, végrehajtás
executiveadminisztratív, főelőadó, igazgató, közigazgatási, végrehajtási, végrehajtó, végrehajtó hatalom, vezető
exemptionkivétel, mentesítés, mentesség
exerciseedz, dolgozat, feladat, folytat, gyakorlás, gyakorlat, gyakorlatozik, gyakorlatoztat, gyakorol, gyakoroltat, mozog, sétál, testgyakorlás, testmozgás, űz
exercisesünnepély
exhibitionfizetés, bemutatás, bemutató, gyógyszer beadása, iskolai előadás szülők részére, járadék, kiállítás, kirakat, mutatvány, tartásdíj, több éves ösztöndíj
exilebabilóniai fogság, menekült, számkivet, számkivetés, számkivetett, száműz, száműzés, száműzetés, száműzött
existél, fennáll, létezik, van
existedlétezett
existencefennállás, lét, létezés
existinglétezés, létező
existstartalmaz
exoticegzotikus
expandteletölt, megnagyobbít, kidolgoz, kitár, kifeszít, kifejleszt, kifejt, kifejlődik, feszül, felfuvalkodik, feltár, felfúj, felduzzad, felenged, felfújja magát, kibővít, dagad, bugyborékol, enged a zárkózottságából, megnövel, megtelik, szétterjeszt, kiterjed, kiterjeszt, megnagyít, kinyílik, terjeszkedik, szétterül, tágít, tágul, széttágul, széttárul, szétterjed, széttár, nyílik, szétnyílik, megtölt, kitágít, kitágul, kiszélesít, kiegészít, megnyit, megnyúlik
expansionexpanzió, bővítés, dilatáció, fejlesztés, hőtágulás, gyűrűs szélfeszítő, felfúvódás, felhabosítás, habosítás, kitágulás, kiterjedés, kibővítés, puffadás, tágítás, tágulás, sávnyújtás, térfogatnövelés, vastagodás, terjeszkedés, művelésfejlesztés, növelés
expectbiztosra vesz, elébe néz, előre lát, elvár, gondol, hisz, remél, számít vmire, valószínűnek tart, vár
expectationelvárás, remény, várakozás
expectationselvárás, kilátás, kilátások, remény, várható örökség
expectedelvárt, remélt, várt
expeditionexpedíció, felfedező út, fürgeség, gyorsaság, hadjárat
expenditurekiadás, költség, ráfordítás
expensekár, kiadás, költség, teher
expenseskiadások, költségek, költség-visszatérítés, visszatérítés
expensivedrága, költséges
experienceélmény, tapasztal, tapasztalat
experiencedtapasztalt
experimentkísérlet, kísérletezik
experimentalkísérleti
expertjáratos, szakértő, ügyes
expertiseszakértelem, szaktudás, szakvélemény
explainindokol, kifejt, magyaráz, megmagyaráz, tisztáz
explainedmegmagyarázott
explainsmegmagyaráz
explanationértelmezés, felvilágosítás, magyarázat, magyarázó körülmények, magyarázó okok, megfejtés, összeegyeztetés
explicithatározott, kifejezett, nyílt, szókimondó, világos
explicitlyfélreérthetetlenül, határozottan, világosan
exploithőstett, kiaknáz, kihasznál, kitermel, kizsákmányol, tett
exploitationhasznosítás, kiaknázás, kihasználás, kitermelés, kizsákmányolás
exploration(ki)kutatás, felderítés, felfedező út, feltárás, kutatás
explore(ki)kutat, átkutat, felderít, kikutat, kutat, megvizsgál
explosion(fel)robbanás, detonáció, felrobbanás, kirobbanás, kitörés, robbanás
exportexport
exportsexport cikkek
exposedexponált
exposureexpozíció, fekvés, felfedés, felvétel, kiállítás, kitettség, kitevés, leleplezés, megvilágítási idő
expressgyors, expressz, egyértelmű, félreérthetetlen, feltétlen, futár, gyors küldönc, gyorsvonat, határozott, kifejez, kifejezett, megállás nélkül, tüzetes, világos, pontos, sürgős, nyílt
expressedhatározott
expressionarckifejezés, kifejezés, kinyilvánítás, szóhasználat
expressionskifejezések
extendad, elterül, kibővít, kiterjed, kiterjeszt, meghosszabbít, megnagyobbít, nő, növel, nyújt, terít, terjed
extendedkinyújtott, kiszélesített, hosszan tartó, kifeszített, kiterjedt, kiterjesztett, meghosszabbított, megnövekedett, prolongált
extensionkibővítés, kinyújtás, kiterjesztés, kinyúlás, hozzáépítés, kiterjedés, megnyúlás, tágulás, terjedelem, mellékállomás, meghosszabbítás
extensivealapos, átfogó, kiterjedt, külterjes, széleskörű, terjedelmes
extensivelyalaposan
extentfok, kiterjedés, méret, mérték, terjedelem, nagyság
externalfelületi, kül-, külföldi, külországi, külső, külső megjelenés, külső(leges), külsőleges, külszíni, külsőség
extrakülön, különleges, mellék-, melléktantárgy, ráadás, rendkívül, rendkívüli, többlet-, többletkiadás
extraordinaryfurcsa, különös, rendkívüli, ritka, szokatlan
extremeigen nagy, határérték, határtalan, feneketlen, kétségbeejtő helyzet, szélsőség, túlzó, utolsó, szélső érték, rendkívüli, szélső, legnagyobb, kimondhatatlan, kivételes, legnagyobb fokú, túlzás, véglet, sötét (nyomor), legmesszebb menő, legszélső, szertelen, szertelenség, szélsőséges, végső, végső határ, vészes helyzet, végső fok, legtávolabbi
extremelynagyon, rendkívül, rendkívüli módon, szerfelett
eyenézet, lyuk, csíraszem, figyelés, megnéz, pillantás, rügy, szem, vélemény, tekintet, tűfok, szemmel tartOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.