Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

L

AngolMagyar
labelcímke, besorol, cimke, címkét ragaszt, címkével ellát, címkével megjelöl, címkéz, elnevez vminek, elnevezés, feliratoz, kikiált vminek, megcímez, megjelölés, minősít, megjelöl, osztályoz, felirat
labelscimkék
laboratorylabor, laboratórium
labourmunkás, szülési fájás, erőkifejtés, dolog, dülöngélés, dolgozás, dolgozik, fáradozik, munkásmozgalom, nagy mű, kínlódik, munkáspárt, hánykolódás, küszködés a hullámokkal, megmunkál, kidolgoz, nagy teljesítmény, nagy munka, munkálkodik, munkásosztály, szülési fájdalmak, vajúdás, vajúdik, munka, nehezen mozog, szenved, szülés, nehezen működik, munkaerő
lackhiány, hiányérzet, hiányzik, híja vminek, híján van vminek
lackingami hiányzik, hiányzó
ladieshölgyek
ladyhölgy
laidfeküdt
lake
landleereszt, lerak, leszáll, kirak, kifog, kiköt (hajó), landol, hajóból kirak, föld, földsáv, birtok, bérház, bevon, esik, hoz, átfedés, átlapolás, kiszáll, juttat, talaj, köz, sáv, vidék, szárazföld, tábla, visz, terület, táj, kirak a partra, letesz, partot ér, partra tesz, ráesik, partra száll, ország, oszt (ütést), vmilyen helyzetbe juttat, mező, földbirtok
landlordháziúr
landscapeparkosít, táj, tájba illeszt, tájkép, terepet rendez, vidék
laneátjáró, keskeny út, köz, pálya, sáv, sikátor
languagenyelv
languagesnyelvek
largefelvágós, felvágósan, bőséges, bő, bőkezű, erős, nagyvonalú, nagy terjedelmű, nagyszabású, kövér, átfogó, messzemenő, nagy, megtermett, fennkölt, kegyes, nemes, nagyszámú, nagyképűen, részletekbe menő, nagylelkű, nagyképű, tág, terjedelmes, terjengős, tágas, széles, széleskörű, szabadelvű, kiterjedt, nagy mennyiségű, nagy méretű
largelyfőleg, jórészt, nagymértékben
largernagyobb
laserlézer
lastlegfrissebb, legmagasabb, legfőbb, kaptafára húz, fennmarad, döntő, hajósúly mértékegysége, eltart, elég, elmúlt, fennáll, kitart, tart vmeddig, tartós, kaptafa, laszt, legutolsó, megmarad, múlt, maradandó, legújabb, legutóbbi, utolsónak, végleges, végül, vég, utoljára, utolsó
latekései, azelőtti, egykori, késleltetett, késő, késői, későn, legújabb, legutóbbi, néhai, utóbbi, volt, utóbbi időben, újabb
laterkésőbb, későbbi
latestlegutolsó
latinlatin, latin nyelv, latin szertartású, román, újlatin
latterkésőbbi, utóbbi
launchkilő, felröppenés, felbocsát, felbocsátás, dob, bárka, dereglye, elindít, gőzbárka, vízre bocsát, kisebb hajó, tengerre száll, motoros hajó, hajít, indít, kilövés, kezdeményez, vízre bocsátás, vízrebocsátó sólya, vízre ereszkedik
lawjogszabály, törvény
lawyerügyvéd
laydal, betűszekrény beosztása, bordaláda, dallam, állás, ballada, lantos által előadott epikus vers, haszonrészesedés, helyzet, madárdal, históriás ének, haszonrész, ének, foglalkozás, fekvés, irány, munka, lírai költemény, laikus, helyez, világi, munkakör, nyereség, részesedés, szakma, partner (közösüléshez), nem hivatásos, numera, munkaterv
layerbujtás, bujtvány, csőfektető munkás, fogadó, réteg, sínfektető munkás, tojó
laying(le)fektetés, alapozás, beirányítás, fektetés, irányzás, lefektetés, lerakás, összesodrás, telepítés, tojásrakás
layoutalaprajz, elrendezés, felszerelés, kitűzés, térbeosztás, tervezet, tervrajz, szerkezet
learét/legelő
leadfőbb hír, fogtömés, mérőón, grafit, hasadás, hasadék, fogplomba, elsőség, emelkedés, főszerep, fő hír, előretartás, előgyújtás, előnyitás, elágazó vezeték, ceruzabél, élenjárás, első kiadás joga, kötél, menetmagasság, mélységmérő ón, nyom, ólmoz, ólom, ólommal zár, ólomcsík, ólommal tölt, ólommal fed, hívás joga (kártyában), vezetés, póráz, ólomplomba, plomba, elsőként kijátszott kártya, mesterséges folyómeder, ólomzár, vezető, vezető szerep, telér, tehermentesítő csatorna, vezetőgörgő, sortérző, vezeték, vízlevezető csatorna, tömés, vezér, vezet, tápcsatorna, szíj, játékkezdés joga, kábelvezeték, ritkítva szed, sorközt tágít, sortágító, sorköz, irányítás
leaderszólamvezető, reklámárucikk, lefolyócső, alagcső, befűző vég, kalauz, horogzsinór toldaléka, ín, fő, karvezető, kép nélküli filmrész, első hegedű, főkerék, előfogatló, első hegedűs, blankfilm, beszélgetést irányító kérdés, beszélgetést irányító megjegyzés, cövekverő, hangversenymester, idegenvezető, prímhegedűs, vastag érhez vezető vékony ér, ostorhegyes, vezér, dirigens, talajcső, vezérág, reklámcikk, parancsnok, kolompos, pártvezető, prímhegedű, nagy kerék, lefolyócsatorna, kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésére, kitűző, vezető ügyvéd, vezércikk, vezető, vezető egyéniség, vezérhajtás
leaderselőfogat, sorkitöltő pontsor, vezető államférfiak, vezető személyiségek
leadershipvezérlet, vezetés, vezetői képesség
leadingeldugulás, első, legfontosabb, igazgatás, jelentős, befolyás, fő, hatás, irányítás, odavezetés, ólmozás, ólommal kitöltés, ritkítás, vezető, víz-odavezetés, vezetés, parancsnokság, példakép, parancsnoklás
leadsvezet
leafkilevelesedik, kilombosodik, lapoz, levél
leafletprospektus
league4,8 kilométer, frigy, liga, mérföld, szövetkezik, szövetség, szövetséget köt
learnértesül, megtanul, megtud, tanul, tapasztal
learnedalaposan jártas, művelt, nagy tudású, tanult, tudományos, tudós
learningerudíció, ismeret, ismeretek, megtanulás, műveltség, tanítás, tanulás, tanultság, tudás, tudomány
learnttanult
leasehaszonbérleti szerződés, kihasználási engedély, bérlet, bérbeadás, bérbevétel, bér, (haszon)bérlet, árendába vesz, bérbe vesz, bérleti díj, haszonbérbe vesz, csín, haszonbérbe adás, fonalkereszt, bérleti szerződés, koncesszió, kibérel, haszonbérbe vétel, haszonbérlet időtartama, haszonbérleti díj, haszonbérlet, közlegelő, legelő, láncfonalat keresztez, bérlet időtartama
leastlegcsekélyebb, legjelentéktelenebb, legkevesebb, legkisebb
leatherelpáhol, bőrrel bevon, bőr-, bőröz, bőrrel díszít, dugattyúbőr, bőr, eldönget, elpüföl, kengyelszíj, kikészített bőr, korbáccsal elver, kicserzi a bőrét, elver, krikettlabda, szelepbőr, szíjjal elver, megkorbácsol, futball-labda
leavebúcsúzkodás, búcsú, búcsúzás, elhagy, eltávozás, eltávozási engedély, engedelem, engedélyezés, felütés, ziccer, szabadság, felhatalmazás, engedély
leaveslevelek, zöld (kártyában)
leavingelhagyás, kilépő, távozás
LebanonLibanon
lectureelőad, előadás, előadást tart
ledvezetett
leeszélárnyék, széltől mentes hely
leftbal
legharisnyaszár, alagút-mintaív bordája, állvány, láb, hazardőr, csapás, forduló, kutyagol, cipőszár, állványzat, befogó, csaló, pillér, nadrágszár, lábszár, mellékvonal, oszlop, mancs, szár, gyalogol, támfa, útszakasz, talapzat, lábazat, comb
legacyhagyaték, ingó hagyomány, örökség
legalbírói, bírósági, jogos, jog-, jogi, jogszerű, legális, törvényes, törvényszéki, mózesi törvény szerinti, törvényben gyökerező, megengedett, törvényszerű
legallytörvényesen
legendfelirat, felirat szövege, jelmagyarázat, közirat, magyarázó felirat, monda, legenda, rege
legislationtörvényhozás
legislativetörvényhozó, törvényhozó(i), törvényhozói
legislaturetörvényhozás, törvényhozó testület
legitimacylegalitás, legitimitás, törvényesség
legitimateházasságból született gyermek, alaposan indokolt, helyénvaló, helyes, igazol, irodalmi értékű dráma, szabályszerű, színpadi bemutatásra írott dráma, jogos, törvényes uralkodó, törvényesít, törvényes, törvényes gyermek
leisurepihenő, ráérő, szabad, szabadidő
lengthhossz, hosszúság, tartam
lengthyhosszadalmas, terjengős
lessalantasabb, csekélyebb, kevésbé, kevesebb, kisebb, kisebb mértékben, mínusz, nem annyira, levonva
lessercsekélyebb, kevesebb, kisebb, kisebbik
lessonfeladat, lecke, szentlecke, tanítási óra, tanulság
lessonsleckék
letakadály, bérbeadás, bérlet, elodáz, gátol, hagy (vmit), késleltet, korlátoz, megakadályoz, semmis ütés
letterlevél
lettersirodalom
lettingbérbeadás, bérlet
levelvízszintessé tesz, lelapít, földdel egyenlővé tesz, hozzászab, elegyenget, egyforma, egyszintű, felszín, egyenletessé tesz, egy szintre hoz, egyenlő, lerombol, irányul, kiegyenlít, kiegyensúlyozott, ráirányít, nivellál, planíroz, nyugodt, lesimít, vmilyen irányban fekszik, nekiszegez, vízszintező, szint, törekszik vmire, vízszintessé simít, vízszintes, színvonal, törekszik, szintez, rászegez, simává tesz, simít, sík
levelsszintek
liabilitieskötelezettségek, passzívák, tartozások, teher
liabilityfelelősség, hajlam, kötelezettség, teher, tehertétel
liablefelelős, hajlamos, köteles
liaisonbehabarás, habarás, hangkötés, kapcsolat, kölcsönös érintkezés, összeköttetés, rántás, szerelmi viszony, viszony
liberalellőítéletektől mentes, kötetlen, bőséges, bőkezű, elfogulatlan, liberális, liberális párt tagja, megértő, nagylelkű, nagyvonalú, őszinte, szabad, nem fukarkodó, szabad szellemű, szabadelvű
liberationfelszabadítás, felszabadulás, megszabadítás
libertyszabadság
librarieskönyvtárak
librarykönyvtár
licenceengedély, engedélyez, engedélyt ad, felhatalmazás, hatósági engedély, jogosítvány, koncesszió, licenc, szabadosság
liefekszik, fekvés, hazugság, helyzet, tanya, vacok
lifeélet
lifestyleéletmód, életstílus
lifetimeélettartam
liftellop, (fel)emel, elemel, emel, emelkedik, emelés, emelkedés, felemel, felemelés, felszáll, felvonó, felemelkedik, megszüntet, segítség, munkaszintek közötti magasság, felold, felemelkedés, kiemelkedik, lift
lightfelszáll, enyhe, esik, fény, csillogó, ablaknyílás, begyújt, elegáns, jól megvilágított, kiderül, nem hangsúlyos, könnyedén, kigyullad, könnyed, könnyelmű, földet ér, halvány, könnyen, kivilágosodik, ragyogó, jelentéktelen, megvilágítás, gyenge, fényforrás, finom, gyújt, sápadt, szelíd, szőke, leszáll (lóról), rászáll, meggyújt, megkönnyít, meggyullad, megvilágít, lámpa, leesik, világít, világosság, világos, léha, láng, könnyít, könnyű, tapintatos, tűz, üresen, tiszta
lightingközvilágitás, megvilágítás, meggyújtás, világítás, gyújtás
lightlyfelszínesen, fürgén, könnyedén, könnyelműen, könnyen
lightslámpák, világítás
likehasonló, hasonlóan vmihez, hajlandó vmire, akar, hajlamos vmire, hangulata van vmihez, mint, óhajt, hasonmás, jellemző, kedve van vmihez, kedvel, kíván, úgy amint, valószínűleg, ugyanolyan, szeret, tetszik
likelihoodvalószínűség
likelyfeltehető, lehetséges, megfelelő, sokat ígérő, valószínű, valószínűleg
likewisehasonlóan, hasonlóképpen, szintén
limestonemészkő
limithatárérték, elhatárol, határ, határol, határoló, határpillér, korlát, korlátoz, limes, ütköző, megszorít, határt szab
limitationelévülés, elhatárolás, határolás, korlátozás
limitationsbehatárolás
limitedkorlátolt, korlátozott, körülhatárolt, meghatározott
linecsőhálózat, bélel, családfa, csőrendszer, árucikk, arcvonal, arcvonás, 2,1 mm, ág, árufajta, zsinór, sín, tájékozódás, mesterség, tájékoztatás, ügykör, tölt, társaság, terepszakasz, csatasor, szegélyez, határ, horgászzsineg, hajókötél, gyeplőszár, útvonal, sorbaállás, horgászzsinór, gyeplő, határvonal, erődítési vonal, erődvonal, felsorakoztat, demarkációs vonal, járat, kibélel, körvonal, fonal, fésült len, foglalkozási ág, írott sor, foglalkozás, egyenes, damil, egy inch 12-ed része, egyenlítő, irányvonal, libasor, mérőszalag, megtöm, napéjegyenlőségi vonal, lenszövet, nyomtatott sor, síkmetszetvonal, politika, összeköttetés, pálya, sorba állít, sor, sorgyalogság, szakma, származási ág, sorakoztat, politikai vonal, mérőfonal, megvonalaz, megtölt, közlekedési vállalat, közlekedési vonal, leszármazás, kötél, len, vonalaz, vonás, zsineg, vonalkáz, ültetőzsinór, vetőzsinór, vonal, vonalakat húz, vezeték, vállalat, vasútvonal, vágány
linearegyenes, egyenes alakú, egyenes irányú, elsőfokú, hosszirányú, lineáris, vonalas
linesgyeplő, erődítési vonal, erődvonal, gyeplőszár, írásbeli büntetés, írásbeli kitüntetés, kantár, kantárszár, költemény, vers, vonalak, szerep
linguisticnyelvészeti, nyelvi, nyelvtudományi
linkcsukló, fáklya, ízület, kézelőgomb, láncszem, összefűz, összeköt, összekötő kapocs, összeláncol, összekapcsol
linkedösszefűzött
linkingkapcsolat, kapcsolódás, összekapcsolás
linksgolfpálya
lionaranypénz, aranyérme, aranypénz-darab, híresség, kiemelkedő egyéniség, oroszlán, oroszlán címer, oroszlán pajzs, oroszlános címer, oroszlános pajzs, pillanatnyi híresség
liquidcseppfolyós állapotban lévő, folyadék, átlátszó, cseppfolyós, folyósítható, híg, kellemes, sima, tiszta, likvid, változékony, folyékony
listbesorol, berukkol, besoroz, jegyzékbe vesz, névsor, katalogizál, kiálló rész, jegyzék, kimutatás, elősorol, kedvére van, korláttal körülvesz, katonának áll, hallgat, felsorol, hall, bevonul, bevarr, bevon (posztóval), durva posztócsík, feltüntet, oldalirányú megdőlés, összeír, párkány, posztószél, szegély, lista, oldalra dőlés, szegélyez, meghallgat, oldalra dől, megfeneklés, meghall, listára vesz, elzár, lajstrom, légelzáróval szigetel, zátonyra futás, zátonyra jutás, leltár, lajstromoz, szövetszegély, tetszik
listedlistázott
listenfigyel, hallgat
listeninghallgatózás
listsbajvívótér, küzdőtér, listák, lovagi tornára kijelölt zárt pálya
literacyműveltség
literallyszó szerint, szó szoros értelmében
literaryirodalmi
literatureirodalom
litigationbírósági eljárás, per, pereskedés
littlekicsi, csekély mértékben, apró, csekély, egy kicsit, kicsiny, kevés, egy kissé, gyenge, kevéssé, kicsinyes, kicsi mennyiség, kis, pici, silány, kis mértékben, nem sok, kis mennyiségű, gyenge minőségű
liveélénk, egyenesben, egyenes adás, él, eleven, élő, lakik, létezik, megél vmit, működő, tartózkodik, valódi, megér vmit, élőben
livelyélénk, eleven, fürge, vidám
liveséletek
livingéletben levő, élet, élet(mód), egyházi javadalom, élénk, életerős, életfenntartás, életmód, eleven, élő emberek, élők, élő, életszerű, megélhetés, plébánia javadalma, élethű
loadbetöltés, berakodik, betölt, eláraszt, megrak, elhalmoz, meghamisít, megterhel, nyomás, rakomány, nehezebbé tesz, nyom, terhelés, töltet (fegyveré), megtölt, súly, teher
loankölcsön, kölcsönad, kölcsönadás, kölcsönöz
lobbybefolyásolni igyekszik, előcsarnok, érdekvédelmi csoport, hall, lobbizik, nyomást gyakorol, protekciót keres
localhelybeli, helyi, helyi fiók, helyi hír, legközelebbi kocsma
locallyhelyileg
locatedhelyhez kötött
locationelhelyezés, fekvés, hely, helymeghatározás, helyszín, helyzet, telepítés, terület
lockcsukódik, elakadás, bezárul, becsuk, bezár, bezsilipel, átzsilipel, hajfürt, kormányozhatósági szög, lakat, elzár, gyapjúpihe, hajózsilip, rögzít, zárul, zsilipel, zsilipen áthalad, závárzat, zár, záródik, zsilippel elzár, torlasz, elreteszel
locomotive(gőz)mozdony
logiclogika, logikai, logikai hálózat
logicalésszerű, logikai, logikus, logikus gondolkodású, módszeres gondolkodású
LondonLondon
loneegyedüli, elhagyatott, elhagyott, magányos
lonelyegyedülálló, elhagyatott, elhagyott, magányos
longhosszadalmas, hosszan tartó, hossz, akarna, hossza vminek, hosszú időtartam, hosszasan, hosszú időköz, hosszú, hosszú ideig, nyári szünidő, hosszú időn át, nyári vakáció, tartós, vágyódik, terjedelmes időtartam, sokáig, szeretne, sok idő, hosszú ideje, hosszú idő
longerhosszabb
longestleghosszabb, leghosszabban, legtávolabbra
lookarckifejezés, külső, látszik, megjelenés, megnéz, néz, pillantás, tekint, tekintet, tekintetével kifejez, tűnik
lookednézett
lookinglászó
looksnéz
loopbukfenc (műrepülésben), csomó, edény füle, fogantyú, hurkol, hurok, kabátakasztó, kampó, karika, kötés, összehurkol, méhhurok
loosemozgatható, ömlesztett, nem pontos, kibont, lötyögő, ingó, feslett, felold, felszabadult, lebegő, elszabadult, elold, elsüt (fegyvert), billegő, bő, erkölcstelen, kiold, tág, ritka, széteső, laza, kivehető, különálló, könnyelmű, szabad, ömlesztett állapotú, nem összefüggő, összefüggéstelen, pontatlan, mozgó, meglazul, megold, mértéktelen, meglazult, megereszkedett, megerősítetlen, természetben szabadon előforduló, zavaros
lordfejedelem, földesúr, lord, mágnás, úr
loseelveszt
losingelvesztés, vesztes, vesztés, vesztésre álló, vesztő
losscsökkenés, elkallódás, elveszés, elvesztés, kár, veszteség
lostelvesztett
lotárutétel, juss, nagy mennyiség, osztályrész, parcella, sors, sorshúzás, telek, tétel
LouisLajos, Lajos-arany
loveélvezetet talál vmiben, semmi (teniszben), szerelem, szerelmes vkibe, szeret, szeretet
lovelybájos, csinos, csinos nő, finom, kedves, nagyszerű, pompás, remek, szép lány, szeretetre méltó, szép
loverbarát, kedves, szerelmes, szerető, udvarló
loversszerelmesek, szerelmespár
lowlehangolt, aljas, alacsonyrendű, alantas, alacsony, alacsonyan, alsó, csekély, alsóbbrendű, bőg (tehén), csendes, halk, halkan, mély hangon, mélyen, mély, gyenge, gyengén, erőtlen, kis, közönséges, rossz, tehénbőgés, rosszkedvű
lowercsökken, alacsonyabb, alsó, csökkent, kisebbít, lebocsát, leenged, leereszt, lehalkít, megaláz, süllyed, mélyít, lesüllyeszt
lowestlegalsó
loyalhű, kitartó, lojális
loyaltyhűség, lojalitás
luckszerencse, jószerencse, szerencsetárgy, talizmán, véletlen
luckyanyó, anyóka, szerencsét hozó, talizmán, szerencsetárgy, mázlis, szerencsés
lunchebéd, löncs, ebédel, löncsöl
lungtüdő
lyinghazugságOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.