Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

R

AngolMagyar
racefajta, életpálya, faj, feltúráztat, lóversenyen lovagol, pörget, gyorsan fut, fut, futtat, gyorsan ver, rohan, siet, suhan, száguld, teljes sebességgel működik, üresen nagy fordulatszámmal járat, teljes erővel működik, sebesen fut, vágtat, zuhatag, versenyez, versenyt fut, verseny
racialfaji
racinglóversenyzés, verseny, verseny-, versenyzés
racismfajgyűlölet, rasszizmus
radiationsugárzás
radicalalapvető, gyök, gyökeres, gyökjel, mélyreható, radikális
radicallyalaposan, gyökeresen, radikálisan
radiorádió, rádióhíradás, rádiókészülék, rádión közvetít, rádión lead, rádióüzenet
radioactiveradioaktív, rádióaktív
raidrajtaütést hajt végre, megrohan, kifoszt, kontremin, megrohanás, fosztogat, fegyveres betörés fosztogatás céljából, hirtelen támadás, portyázik, rajtaüt, portyázó rablóhadjárat, megtámad, portya, rablótámadást vezet, ráront, rajtaütés, rácsap, rátör, razziázik, váratlan támadás, végigpusztít, támadás, razzia, razziát tart, rátörés, rácsapás
railbekerít, karfa, karfával ellát, korlát, korláttal ellát, rács, rácsozat, sín, szitkozódik, tartó, vasúton utazik
railwayvasút
railwaysvasúti technika
raineláraszt, elhalmoz, esik, eső, özön, zápor, záporoz
raisefelvet, felnevel, emelkedés, előteremt, emel, előidéz, ébreszt, előléptet, épít, felold, felhoz, felébreszt, felemel, felkelt, fokoz, kiemel, magasra emel, kelt, növel, tenyészt, termeszt, összegyűjt, fizetésemelés, felver, megemel, megszüntet, nevel, megnövel
raisedbolyhozott, dombor-, domborművű, dombornyomású, emelt, felemelt, feltartott, kelt (tészta), kiálló, kiemelkedő, kiugró
raisingfelemelés
rallykicsúfol, gyülekeztet, feléled, erőre kap, erőre kapás, csúfol, csatlakozik, életre kelt, feléleszt, húz, gyülekezés, gúnyol, gúnyt űz, gyülekezik, magához tér, megerősödik, nagygyűlés, magához térít, heccel, rally, ugrat, új életre kel, túraverseny, kigúnyol, összegyűjt, összeszed, összevon, összegyűlik, labdamenet
ranműködtet
randommódszertelen, rendszertelen, találomra tett, találomra történő, vaktában mondott, vaktában tett, vaktában történő, véletlen, véletlenszerű
rangetelérvonulat, nyúlik, lövölde, nagyságingadozási tartomány, nagyságingadozási határ, kiterjedés, kilengési határ, kiterjed, kapacitás, hatásterület, irány, kerület, kőzetrégió, variációs határ, fekvés, fedélzetre húzott horgonylánc, fekszik, ércprovincia, elrendez, elterjedési terület, ércrégió, barangol, besorol, hatáskör, terjed, változási határ, konyhai tűzhely, kör, körzet, szabad legelő, változási tartomány, lőtáv, lőtávolság, lőtér, kóborol, tér, terjedelem, térség, terület, tartomány, szellemi befogadóképesség, távolság, szabad vadászterület, szabad tér, osztályoz, sor(ozat), sorba állít, sorozat, sorakoztat, rendez, sor, rászegez (puskát), kilengési tartomány
rangeskötélbak
ranktrágár, pazar, gusztustalan, dúsan termő, felsorakoztat, durva, büdös, bűzös, dús, buján tenyésző, betölt vmilyen rangot, buja, beoszt, áporodott szagú, avas, besorol, burjánzó, magasabb rangban van, állomáson levő taxik, gyűlöletes, osztály, rang, minősít, rangfokozat, orrfacsaró, rangsorol, nagyon termékeny, rangban megelőz vkit, rend, elrendez, undorító, tökéletes, utálatos, osztályoz, tiszta, visszataszító, sorba rak, társadalmi rend, taxiállomás, teljes, tartozik, sűrű, társadalmi osztály, sorban következik, romlott, sorakoztat, sorba állít, sor, illetlen
ranksegyszerű emberek, egyszerű tagok, közkatonák, köznép, legénység, legénységi állomány, népség-katonaság, tagok
rapemegerőszakolás, elrabol, elrablás, erőszakot követ el vkin, megbecstelenít, megerőszakol, meggyaláz, nemi erőszak, megront, megszöktet, repce, törköly
rapidgyors, hirtelen, sebes
rapidlygyorsan, sebesen
rarefélig sült, kiváló, kivételes, pompás, ritka
rarelyritkán
ratelehord, mérték, sorol vhova, árfolyam, arány, arányszám, adót vet ki, ár, becsül, rang, sebesség, rend, értékelés, kategória, helyi adó, gyorsaság, díjszabás, érték, kamatláb, fok, megdorgál, mérv, megadóztat, leszid, vmilyen osztályba tartozik, osztály, osztályzat, értékel, tartozik vmilyen osztályba, tekint vminek, szakképzettség, szint, tarifa, számít vminek, díjtétel
ratheregy kevéssé, egy kicsit, elég, eléggé, inkább, meglehetősen
ratioarány
rationalértelmes, ésszerű, józan, racionális
rawfeldolgozatlan, kikészítetlen, be nem hegedt, megmunkálatlan, nyers, nyirkos, tapasztalatlan, zord, zöldfülű
rayfénysugár, küllő, rája, sugár
reachnyúl vmi után, karhossz, hegyfok, hosszú dűlőben felküzdi magát, hordtávolság, kinyújt, felveszi az érintkezést, hatáskör, felvisz, földnyelv, hajónak egy nekifutással megtett útja, folyó egyenes szakasza két kanyar között, kinyúlás, felér ésszel, émelyeg, érintkezésbe lép, elérés, elér, elér vmit, elérhetőség, duzzasztott vízszint, adogat (befűzőnek), egyszerre átlátható folyószakasz, felfogó képesség, terjedelem, tengeröböl, távolság, levesz, nekifut, terjed, nyúlik, megvásárol vkit, megért, hatókörzet, hatósugár, hatótávolság, ér vhova, megveszteget, nyújt, megközelíthetőség, működés, eljut, hamis vallomásra bír, megfog, megérkezik, hányingere van, kiterjedés, leér, létrehoz, láthatár, kinyúlik, kiterjed
reacheselér
reactionellenhatás, érzelmi visszhang, kémhatás, reagálás, reakció, válasz, visszahatás
reactorreaktor
readfelolvasott, olvas, olvasás, olvasással eltöltött idő, olvasással töltött idő, olvasott
readerdocens, egyetemi docens, előadó, felolvasó, korrektor, nyomdai korrektor, olvasó, olvasókönyv
readilykészségesen, könnyedén, könnyen, szívesen
readingjelzés, kiértékelés, helyzetértékelés, felolvasás, fennhangon olvasás, interpretálás, előadásmód, állás (műszeré), értelmezés, olvasás, megfejtés, olvasásmód, olvasó, korrektúrázás, magyarázat, műszerállás, leolvasás, szövegértelmezés, szövegváltozat, olvasottság, olvasmány, olvasnivaló, olvasat, korrektúraolvasás
readsolvas
readykész, készen, fürgén, éppen akkor, amikor, fürge, hajlandó, előkészít, elérhető, elkészített, befejezett, abban a pillanatban, amikor, bevégzett, előzékeny, teljesen, tüzelésre kész, hajlamos, készpénz, ügyes, hozzáférhető, gyorsan, túlzottan előzékeny, rendbe tesz, szívélyes, szolgálatkész, rendelkezésre álló, kéznél levő, közel levő, készséges, gyors
realigazi, tényleges, valódi, valóságos
realiseészrevesz, megvalósít, rájön
realismrealizmus, valószerűség
realisticélethű, gyakorlatias, realista, realisztikus, valószerű
realityélethűség, realitás, tény, tények, valóság, valószerűség
reallyigazán, valóban
realmállam, birodalom, királyság
reasonész, ésszerűség, értelem, érvel, fejteget, gondolkodik, indíték, megindokol, ok, indok, következtet, okoskodik
reasonableelfogadható, értelmes, ésszerű, gondolkodó, indokolt, méltányos, mérsékelt
reasonablyésszerűen, meglehetősen
reasoningérvelés, gondolkodás, okfejtés
rebelfelkelő, fellázad, lázadó, zendülő
rebellionellenállás, felkelés, fellázadás, lázadás, zendülés
recallemlékeztet, felelevenít, felidéz, visszaemlékszik, visszahív, visszahív(ás), visszavon
receiptátvétel, blokk, elismervény, nyugta, nyugtáz
receivebefogad, elfogad, átvesz, fog (adást), fogad, fogadtatásban részesít, kap, vendégül lát, vesz (adást), kézhez vesz, megkap
receivedáltalános, bevett, elfogadott, elismert, irányadó
receiveselfogad
receivingátvétel, felfogó, orgazdaság, vétel
recentlegújabb, jelenkori, friss, korszerű, mai, minapi, modern, most keletkezett, nem régi, újabb keletű, újkeletű, újszerű
recentlya minap, a napokban, az utóbbi időben, legutóbb, minap, mostanában, múltkor, nemrég, újabban, nemrégiben
receptionátvétel, befogadás, felvétel, fogadás, fogadtatás, recepció, vétel
recessiongazdasági pangás
reciperecept
recognitionelismerés, felismerés
recognizeelismer, felismer
recognizedbevett, elfogadott, elismert, megszokott
recommendajánl, tanácsol
recommendationajánlás, javaslat
reconstructionátalakítás, átdolgozás, déli államok visszafogadása a polgárháború után, helyreállítás, rekonstruálás, rekonstrukció, újjáalakítás, újjáépítés, újjászervezés
recordhangfelvétel, hangfelvételt készít, személyi minősítés, hanglemez, kartoték, jelez, lajstrom, lemez, feljegyzés, előélet, feljegyez, elért eredmény, csúcsteljesítmény, dokumentum, életrajz, csúcs, beszámoló, csúcseredmény, gépzongorakarton, megörökít, káderjellemzés, jelentés, fonográfhenger, felvesz, gramofonlemez, felvétel, kartotéklap, jegyzet, tanúsítvány, minősítés, jegyzőkönyv, jegyzék, regisztrálás görbéje, rögzít, személyi kartotéklap, teljesítmény, szolgálati minősítés, rekord, okmány, regisztrál, regisztrálás, priusz, nyilvántartás, okirat, mutat
recordedmegörökített
recordingfelvétel
recordsemlékezések, annáleszek, emlékanyag, emlékiratok, évkönyvek, felvételek, hiteles adatok, hiteles feljegyzések, irattár, okmánytár, történelmi kútfők, történelmileg hiteles adatok, levéltár
recoverbepótol, felépül, kihever, kipótol, meggyógyul, pótol, talpra áll, visszakap, visszanyer, visszaszerez
recoveryfelújítási munkálatok, felgyógyulás, fellendülés, felemelkedés, érckinyerési százalék, erőre kapás, felépülés, emelkedés, helyreállítás, mentés, gyógyulás, kihozatal, felvirágzás, megindulás, regeneráció, megtalálás, kirablás (bányafáé), kivonás, rekuperáció, visszanyerés, visszaszerzés, talpraállás, újrafelállás vívóállásba, talpra állítás
recreationfelfrissülés, felüdülés, kikapcsolódás, pihenés, szórakozás
recruitmentfelépülés, felgyógyulás, megerősödés, munkaerő-felvétel, toborzás, újoncozás
redpiros, bronzszínű, kommunista, piros golyó, rőt, baloldali, bolsevik, piros szín, pirosság, szocialista, vörös golyó, vörösség, vörös szín, vörös, vörös biliárdgolyó, teherlap, szélsőbaloldali
reducecsökken, csökkent, redukál
reducedcsökkentett, lapított, összenyomott, redukált
reducescsökkent
reducingcsökkentő
reductionredukálás, levezetés, kisebbítés, lefokozás, jezsuiták által kormányzott település, enyhítés (büntetésé), fogyás, kedvezmény, csökkentés, csökken(t)és, csökkenés, árengedmény, átszámítás, egyszerűsítés, levonás, leigázás, lenyirbálás, leszállítás, kivonat, redukció, megtakarítás, rangfosztás, színítés, oxigénelvonás, rabatt, mérséklés, kicsinyítés, meghódítás, megnyirbálás, visszahelyezés, zongorakivonat, visszavezetés
redundancybőbeszédűség, bőség, dagályosság, felesleg, fölösleg, nagy bőség, nagy gazdagság, pleonazmus, szóhalmozás, szószaporítás, terjengősség, többlet
redundantcikornyás, bőbeszédű, bőséges, dagályos, felesleges, fölösleges, gazdag, kacskaringós, létszám fölötti, nélkülözhető, pleonasztikus, túláradó, szükségtelen, terjengős
refjátékvezető
referazonosít, osztályoz, említ, céloz, célozgat, felhoz, beosztályoz, besorol, hivatkozik, folyamodik, fordul, ismétlésre utasít, utal, vonatkozik, vonatkoztat, vizsgahalasztást ad, tesz, tulajdonít, összekapcsol, halasztást ad
referenceajánlás, ajánlólevél, célzás, felvilágosítás, hivatkozás, kapcsolat, referencia, tájékoztatás, utalás, vonatkozás
referencesreferenciák
referendumnépszavazás
referredazonosított
referringvinatkozólag, vonatkozólag
refersazonosít
reflectmérlegel, elmélkedik, gáncsol, kifejez, gondolkozik, kicsinyel, megfontol, töpreng, tükröz, tükröződik, visszasugároz, visszatükröz, visszatükröződik, visszaverődik, visszaver, visszaad
reflectionészrevétel, elmélkedés, gáncs, helytelenítés, megjegyzés, tükörkép, visszatükrözés, visszatükröződés, visszaverődés, visszavert fény, visszavert hő
reformátalakít, átalakítás, benzint reformál, megjavít, megjavul, megreformál, megújít, megújul, megújulás, reform, reformál
refugeemenekült
refusalvisszautasítás
refuseelutasít, értéktelen dolog, át nem vett darab, meddő, meddőhányó, hulladék, hulladék-, megtagad, selejt, selejtes holmi, visszautasít, visszautasított dolog, szemét, szemetes, törmelék
regardpillantás, megbecsülés, figyelembevétel, figyel, figyelem, elismerés, gondoskodás, néz, tart, tekint, szempont, vonatkozás, vonatkozik, tekintet, tiszteletadás, törődés, tisztelet, nézés
regardingilletően, illetőleg, vonatkozólag
regardlessfigyelmetlen
regimerendszer, rezsim, uralom, rendszer
regionterület, vidék
regionalhelyi, kerületi, körzeti, regionális, területi
registernyilvántartó napló, nyilvántartókönyv, jegyzék, jegyzékbe vesz, iktat, nyilvántartásba vesz, bejelenti magát, beír, bejegyez, anyakönyvez, ajánlva ad fel, anyakönyv, beiktat, besoroz, jegyzőkönyvbe foglal, feljegyez, jegyzékbe foglal, egymásba illeszkednek, egybeesik, egymásba illeszkedik, felad, jegyzőkönyvbe vesz, nyilvántartás, lajstromoz, névjegyzék, mutat, jelzőkészülék, nyilvántartó jegyzékbe vesz, jelez, katalógus, kifejez, hangterjedelem, regiszter, számláló, regisztrál, soregyent állít, regisztert állít, osztálykönyv, pécéz, pontosan egybevág, összeműködnek, feliratkozik
registeredajánlott, bejegyzett, feladott, nyilvántartott
registrationajánlottként való feladás, beiktatás, beírás, beiratkozás, bejegyzés, bejelentkezés, feladás (csomagé), iktatás, jelentkezés, nyilvántartás, nyilvántartásba vétel
regularhivatásos katona, állandó, állandó vevő, megszokott, pontos, rendes, rendszeres, rendszeres látogató, szabályos, szokásos, teljes, szabályszerű, törzsvendég, szerzetes, tényleges, tökéletes
regularlyalaposan, pontosan, rendesen, rendszeresen, szabályosan, teljesen
regulationbeállítás, beigazítás, előírás, előírásos, határozat, regulázás, rendszabály, rendtartás, szabályos, szabályozás, szabályszerű, szabályzat, szabályzatnak megfelelő, szabványos, szabvány
regulationselőírások, rendelet, rendelkezések, rendszabályok, utasítás, ügyrend, szabályok
regulatorykötelező, szabályozó
reignhatalmon van, háborítatlanságot élvez, kormányoz, szabad, uralkodik, uralom, szabadon van, uralkodás
rejectfelöklendez, kiselejtez, elutasított személy, elutasít, átültetett szerv, elhajít, elutasított dolog, elvet, kivet (átültetett szervet), kihány, szervezetből kilökődött szerv, visszautasít, visszautasított dolog, szervezetből kivetett szerv, nem fogad el, selejt, visszautasított személy
rejectedvisszautasított
rejectionelutasítás, elvetés, kilökődés, visszautasítás
relateelbeszél, elmond, kapcsolatban van, összefügg, összefüggésbe hoz, összekapcsol
relatedkapcsolódó, összefüggő
relatingvonatkozó
relationarány, elbeszélés, elmondás, kapcsolat, rokon, viszony, vonatkozás
relationsérintkezés
relationshipkapcsolat, összefüggés, rokonság
relationshipsösszefüggések
relativerelatív, rokon, viszonylagos, vonatkozó
relativelyviszonylag
releaseelbocsátás, elenged, megváltás, csappantó, bontás, cenzúratilalom feloldása, átvételi elismervény, átruház, átruházási okirat, bombavetés, csökkent, árammegszakító, mozgásba hozatal, kioldás, kipufogás, sajtóközlemény, önműködő kikapcsoló, sajtókommüniké, kiakasztás, felszabadítás, elereszt, megindítás, felszabadulás, kereskedelmi forgalombahozatal, forgalombahozatal, forgalomba hozható filmek összessége, elismervény, feloldás, kapcsoló, forgalomba hoz, publikálás engedélyezése, enyhítés, felment, felmentés, elengedés, enyhít, eleresztés, kiszabadítás, közzététel engedélyezése, leszerelés, ledob, lemondás, ledobás (bombáé), megszabadítás, megszabadulás, megszakítás, nyugta, mentesítés, kioldó szerkezet, kikapcsolás, kioldó, útnak eresztés, ütőrugó, kiold, szabadulás, törlés, tulajdonátruházási okirat, tehermentesítés, kienged, kiengedés (féké), szabadlábra helyezés, szabadonbocsátás, szabadságolás, szabadon bocsát, kiáradás
relevancefontosság, tárgyhoz tartozás
relevantaktuális, fontos, helytálló, idevágó, időszerű, illő, lényeges, odavágó, találó, tárgyhoz tartozó, vonatkozó, tartozó
reliabilitymegbízhatóság
reliablemegbízható
reliancebizakodás, bizalom, bizalom tárgya, bizodalom
reliefdomborzat, enyhítés, jóvátétel, áteresz, dombormű, megnyugvás, megkönnyebbülés, kiemelkedés, közsegély, könnyítés, nyomáscsökkenés, őrségváltás, hátramunkálás, felszabadítás, hátraesztergálás, enyhülés, felmentés, hátszög, szivárgó, szegénygondozás, segélyezés, szegényellátás, szegénysegélyezés, nyomáscsökkentés, segítség, segély, nyomorenyhítés, kártérítés, játékbiztosítás, tehermentesítés, váltás, térszín, felváltás
religionvallás
religiousbarát, istenfélő, apáca, áhítatos, ájtatos, aggályoskodó, aprólékosan gondos, jámbor, lelkiismeretes, vallási, szerzetes, szerzetesi, szerzetesrend tagja, szigorú, vallásos, vallás-
reluctantkelletlen, vonakodó
relybízni, megbízik, számít vkire
remainmarad, megmarad
remainderegyenleg, eladatlan példányok, fennmaradó összeg, hátralék, jogi váromány, maradék, maradék készletet egyben elad, maradvány, megmaradt példányok, remittenda, többiek, visszamaradt példányok
remainedmaradt
remainingmegmaradó
remainsmaradék, maradvány, maradványok
remarkablefigyelemre méltó, jelentős, nevezetes
remarkablyrendkívül
remarksfelszólalás, megjegyzések
remedyellenszer, gyógyszer, helyrehoz, jogorvoslat, orvoslás, orvosol, orvosság
rememberemlékezik, emlékszik, eszébe jut, gondol, nem felejt el
reminderemlékeztető, figyelmeztetés
remotemagányos, távoli, zárkózott
removaleltávolítás, kivétel
removeelmozdít, elbocsát, eltávolít, eltüntet, felsőbb osztályba lépés, fok, közbeeső fokozat, közbülső osztály, osztály, rokonsági fok, távolság
removedelmozdított
removingelmozdítás
Renaissancereneszánsz
renewalfelújítás, kicserélés, megújítás, pótlás
rentbért kivet, bevétel, bérleti díj, bérbe ad, bérbe vesz, bérel, bérösszeget kivet, házbér, jövedelem, hasadás, hasadék, kibérel, lakbér, megzsarol, kivesz, kiad, járadék, hasított, repedés, szakadás
repairjóvátesz, helyrehoz, állapot, javítás, kijavít, kijavítás, megjavít, megjavítás, orvosol, rendbehoz, megy vhova, menekül vhova, rendbehozás, tatarozás
repairsjavítási munkák, javítások
repeatismétel, feljön (étel íze), felböfög, felmond (leckét), ismétlés, ismétlődés, ismétlődik, megismétel, megismétlés, megismétlődik, újra elmond, zenei ismétlőjel, többször szavaz
repeatedismételt
repeatedlyismételten
repetition(meg)ismétlés, felelés (iskolában), ismétlés, ismétlődés, megismétlés, megismétlődés
replaceeltávolít, helyettesít, kicserél
replacedfelülírt
replacementbehelyettesítés, felváltás, helyettesítés, kicserélés, pótlás, visszahelyezés
replacingkicserélés
replyválasz, válaszol
reportfeljelent, hír, tanulmányi értesítő, tudósít, elmond, dördülés, durranás, beszámoló, bejelent, beszámol, bizonyítvány, értesítő, jelent, hírül ad, jegyzőkönyv, hírnév, hírt ad, jelentés, szóbeszéd, tudósítást ír, tudósítás, közöl, riport, riportot ír, közvetít, jelentkezik, kósza hír, jelentést tesz
reportedjelentett
reportedlyahogy mondják, állítólag, jelentések szerint
reporterriporter, tudósító
reportingjelentés
reportsjelent
representábrázol, alakít, elmond, előad, feltüntet, kifejez, mutat
representationábrázolás, alakítás, állítás, értelmezés, kép, képviselet, kifogás
representativeábrázoló, jellegzetes, jellemző, képviseleti, képviselő, példány, tipikus
representedábrázolt
representsábrázol
reproductionmásolat, reprodukálás, reprodukció, sokszorosítás, szaporodás, újbóli előállítás, újrateremtés, újratermelés
republicköztársaság
Republicanköztársasági, köztársasági érzelmű, köztársaságpárti, republikánus
reputationhírnév
requestfelkér, kér, kérelem, kérés, kereslet, kívánság, megkér
requestskér(és), kérések
requireelvár, igényel, kell, kér, kíván, követel, megkíván, megkövetel, szükséges
requiredigényelt
requirementelőfeltétel, kellék, kívánalom, követelmény
requirementskövetelmények
requiresigényel
requiringszükséges
rescuekiment, kimentés, kiszabadít, kiszabadítás, megment, megmentés, megszabadít, megszabadítás, mentés
researchkutat, kutatás
researcherkutató
reservefélretesz, félretétet, fenntart, fenntartás, kikötés, lefoglal, óvatosság, tartalék, tartalékjátékos, tartalékol, tartaléksereg, tartogat, természetvédelmi terület, védett terület, tartózkodás
residencekastély, lakóhely, rezidencia, tartózkodás, tartózkodási hely
residentbennlakó, állandó lakos, brit diplomáciai képviselő, brit politikai ügyvivő, helybeli, helybeli lakos, helytartó, lakó, rezidens, székelő, lakos, miniszter rezidens, tartózkodó, telepes
residentiallakó-, tartózkodási
residentsrezidensek
resignationbeletörődés, leköszönés, lemondás, lemondólevél, megnyugvás, rezignáció
resistellenáll, ellenállni, ellenkezik, elutasít, szembeszegül
resistanceellenállás, ellenállási mozgalom, ellenállóképesség, ellenkezés
resolutiondöntés, elhatározás, fogadalom, határozat, ígéret, megoldás, szándék
resolvebomlik, döntés, elhatározás, elszántság, eldönt, elhatároz, eltökéltség, felold, határozat, határozottság, megfejt, szándék, megold, oldódik, megfogad
resolvedhatározott
resortellátogat, elmegy, eszköz, folyamodik, igénybe vesz, megoldás, menedék, menedékhely, segélyforrás, sűrűn látogatott hely
resourceforrás, készlet, kikapcsolódás, leleményesség, menedék, mentsvár, pihenés, szórakozás, találékonyság, végső eszköz
resourcesanyagi javak, készlet
respectfigyelembevétel, érint vmit, figyelem, méltányol, respektál, szempont, tekintet, tekintetbe vesz, tisztel, tiszteletben tart, vonatkozás, tisztelet, vonatkozik vmire, tekintetbevétel
respectableelég nagy, elég sok, becsületes, elég jó, jó hírű, meglehetős nagy, elfogadható, illő, meglehetős sok, számba jövő, tisztes, tisztességes, tekintélyes, tiszteletre méltó, tűrhető
respectiveillető, megfelelő, saját, viszonylagos
respectivelyegyenként, illetőleg, illetve
respectstisztel, üdvözlet
respondfelel, reagál, válaszol
respondedválaszolt
respondingfelel, felelés
responseérzelmi visszahatás, felelet, reagálás, reakció, válasz, válaszolás, visszhang
responsesválaszok
responsibilityfelelősség
responsiblefelelős, megbízható
restnyugalmi helyzet, maradvány, megállás, nyugvás, pihenőszoba, marad, alvás, elszámolás, alapul, a többi, állvány, maradék, pihentet, támoszlop, nyugvópont, pauza, pihen, pihenés, tartozás-maradvány, pihenőhely, pillér, többiek, tartaléktőke, szünetet tart, támaszték, támasztó, szünetjel, számlamaradvány, szünet, számadás, nyugalom
restaurantétterem, vendéglő
restorationhelyreállítás, restaurálás, újjáépítés, visszahelyezés a trónra
restorefelújít, helyreállít, meggyógyít, restaurál, újjáépít, visszaad, visszahelyez, visszatesz
restraintfogvatartás, kikötés, bezárás, korlátozás, korlátozottság, megfékezés, megszorítás, mérséklet, önuralom, tartózkodás, tilalom
restrictkorlátoz, leszűkít, megszorít
restrictedbehatárolt, korlátozott
restrictionkorlátozás, megkötés, megszorítás
restrictivekorlátozó
resultered, eredmény, következik, származik
resultederedményezett
resultingeredményezés
resultseredmények
retailhírt elmond, kicsiben elad, kicsiben elkel, kipletykál, kiskereskedelem, kiskereskedés
retainmegőriz, megtart, visszatart
retainedmegőrzött
retirednyugdíjas
retirementnyugdíjazás, visszavonultság
retreatcsendes napok, csendes pihenőhely, hátrál, lelkigyakorlat, magányosság, megszalad, menedékhely, takarodó, visszavonul, visszavonulás, visszavonultság
returnkiegyenlítés, megválaszt (képviselőt), jövedelmez, ismétlődik, jelent, jövedelem, megismétlődik, haszon, ellenszolgáltatás, felel, beszámol, bejelent, bevétel, ismét jelentkezik, megismétlődés, visszaad, hoz, visszajön, visszaadás, visszahelyezés, visszafizet, visszaérkezik, kárpótlás, viszonzás, visszahelyez, visszaérkezés, visszatesz, visszatevés, viszonoz, visszatérítés, újra előfordulás, válaszol, nyereség, üzleti forgalom, visszaszolgáltatás, visszatér(és), visszatérés, visszatér, visszaküld, visszaküldés, visszajuttat, megválasztás (képviselőé), újból jelentkezik
returnedvisszatért
returningvisszatérő
returnsstatisztikai adatok, visszatérők
revealablaktok, ajtótok, falnyílás oldala, felfed, feltár, káva, kijelent, kimutat, kinyilatkoztat, megmutat, tanúságot tesz vmiről, mutat, napvilágra hoz
revelationfelfedezés, kijelentés, kinyilatkoztatás, meglepetés, reveláció
revenueállami bevétel, állami jövedelem, árbevétel
reviewfelülvizsgálat, bírálatot ír, átvizsgál, bírálat, áttekint, átnéz, áttekintés, felülvizsgál, folyóirat, ismertetés, ismertetést ír, ismertet, szemle, visszapillantás, vizsgálat, szemlét tart, könyvismertetést ír, számba vesz, számbavétel, recenzió
revisionátdolgozás, átdolgozott kiadás, átnézés, átvizsgálás, ismétlés, javított kiadás, módosítás, revízió
revivalfeléledés, új életre kelés, újjászületés
revolutionfordulat, forgás, forradalom, gyökeres átalakulás, keringés, körforgás, szabályos ismétlődés
revolutionaryforradalmár, forradalmi
rewardellenszolgáltatás, jutalom, megjutalmaz
rhetoricdagályosság, bombasztikus beszédmodor, bombasztikus stílus, ékesszólástan, fellengősség, frázispufogtatás, rábeszélő képesség, retorika, szónokiasság, szónoklattan
rhythmritmus
ricerizs
richgazdag, bővelkedő, bő, bőséges, buja, értékes, dús, élénk, finom, gazdagok, mulatságos, pompás, meleg, telt, zengő, termékeny, mély, szórakoztató, tápláló
ridkiküszöböl, megszabadít
ridekerékpározás, kocsikázás, lovaglás, lovaglóösvény, lovagol, távolság, út, utazás járművön
riderfüggelék, lovas, ráépítmény, toldat, tolósúly, záradék
ridge(hegy)gerinc, bakhát, gerinc, hátság, hegygerinc, hegyhát, orom, taréj, tetőgerinc
rightjobb, helyreállít, felállít, helyénvaló, helyes, egyenes, becsületes, egészen, egyenesen, igazán, jobb oldal, jogosság, alkalmas, azonnal, jogos, jobbra, megfelelő, jog, helyesen, jó, igazi, igazol, igazság, felegyenesít, jogosan, tulajdonjog, illő, nagyon, pontosan, igazságos, illetékesség, igazságosság, rendes, pont, jól, méltányosság, mindjárt, megfelelően, kijavít, kívánatos, juss
rightlyhelyesen, jogosan, méltán
rightsjogok
rigidhajthatatlan, kimért, merev, merev vázú kormányozható léghajó, rideg, szigorú, szilárd
ringbekerít, bukmékerek, aréna, szorító, karika, elkerített rész, érdekcsoport, klikk, csengés, csengetés, meggyűrűz, kör, karikát tesz orrába, porond, ökölvívás, kartell, kört alkot, körülfog, úszógumi, gyűrű, gyűrűz, zengés
risefokozás, hajófenék előre és hátra keskenyedő része, bozót, béremelés, bokor, áremelés, ág, áremelkedés, domb, lejtő, faág, előmenetel, magaslat, felemelés, felrepülés, felszállás, előlépés, dőlés, drágulás, eredet, felemelkedés, emelkedés, hajlás, ívmagasság, gurító, forrás, kiemelkedés, kilyukadás külfelszínre, feltörés, fizetésemelés, tenger alatti küszöb, vágattal felfelé haladás, növekszik, sikló, szaporodás, növelés, nagyobbodás, növekedés
risingfelszálló, felvirradó, felemelkedés, (fel)kelő, emelkedő, erősödő, felhúzás, előmenetel, előlépés, előléptetés, élesztő, berekesztés, domb, elnapolás, emelkedés, hólyag, felkelés, felgördülés, kerekedő, körülbelül, felkelő, felrebbenés, lázadás, magaslat, kelés, kelés (tésztáé), jövendő, felállás, felvonás, növekvő, talajemelkedés, több, mint, pattanás, furunkulus
riskkockázat, kockáztat, megkockáztat, reszkíroz, rizikó, veszély
rivalrivális, verseng, versengő, versenyez, versenytárs, versenyző, vetélkedik, vetélytárs
riveráradat, favágó munkás, fehér csík, folyam, folyó, folyóvíz, hasító munkás, hasogató munkás, kötöző munkás, vízfolyás
roadkocsiút, alapvágat, országút, pályatest, tárna, út, úttest, vágány, városi út, vasúti pálya, vágat
roadshorgonyzóhely, kikötő, rév, tengeri kikötő
RobertRóbert
robinvörösbegy
rockkőzet, gibraltári szirtfok, gibraltár, gibraltári szikla, ékszer, akadály, alcatrazi szigetbörtön, fux, guzsaly, kristályosított kábítószer, leng, kő, reng, himbálózik, kövecs, hintáztat, himbál, himbálás, kavics, renget, terméskő, kődarab, nagyobb kavics, lenget, kőszál, kőszikla, megrenget, megrázkódtat, szirt, zátony, szirti galamb, ringatás, rúd alakú cukorka, szikla, rockzene, ring, ringat
rogerközösül, megdug, megtöm
rolefeladat, kötelesség, szerep, teendő
rolldülöngélés, felcsavar, hömpölyög, hengerít, göngyölít, dörög (ágyú), bankjegyköteg, becsavar, dülöngél, gördül, görgő, gurít, gurítás, göngyöleg, gördítés, forog, gördít, felgöngyölít, filmtekercs, görget, jegyzék, himbálódzás, lajstrom, markecol, névjegyzék, himbálódzik, orsózás (repülőé), ringás, gurul, henger, vég (kelme), zsemlye, tekercs, perget (dobot), ring, pereg (dob), hengerel, hempereg, gördülés
Romanrómai
romanticregényes, romantikus
RomeRóma, római katolicizmus, római katolikus egyház
rooffedél, tető
roomalbérletben lakik, férőhely, hely, lakik, szoba, tér, terem
roomslakás, lakosztály
rootágy, túr, szótő, gyökeret ver, forrás, gyökér, gumó, eredő, fogtő, gyök, alapja vminek, alap, alaphang, eredet, gyökerezik, tőszó, gyökérszó, gyökeresedik, fenékberúgás, lapát nyaka, tő, meggyökereztet, szógyök, lapát végződése, ideggyök, kotorászik, körömágy, turkál, keresgél, gyökérzet, gyökszó, gyökértermés
rootsgumós gazdasági növények, gumós növények, gyökér
roserózsa
rotationkeringés, forgás, csavarás, elfordulás, forgatás, körbenjárás, körforgás, leforgatás, pörgetés, rotáció, perdület, pörgés, szögelfordulsá, vektorrotáció
roughharagos, hepehupás terep, brutálisan, érdessé tesz, goromba, kényelmetlen, érdes, egyenetlen, egyenetlen terep, durva felületű tárgy, csiszolatlan, durva, durván, érdes felületű tárgy, nagyol, útonálló, primitív körülmények között, huligán, kezdetleges állapot, hozzávetőleges, hevenyészett, primitív, repedezett, nyers állapot, nyersen, nyers, fanyar (bor), megközelítő, vagány, viharos, zord, vázlatos, megmunkálatlan
roughlynagyjából
roundhágcsó, járat, gömbölyödik, forgás, futam, gömbölyű, egy lövés, befejez, egész, forduló, lekerekít, körbe, körben, létrafok, kikerekedik, legömbölyít, kör, kör-, kör alakú, kerekít, megfordul, karika, kikerekít, kerek, körjárat, körülzár, körül, körút, körüljár, körtánc, őszinte, teljes, változás, út, szemleút, tájban, sorozat, megkerül, nyílt, őrjárat, menet, kánon
routeirányít, járat, menetparancs, telepít, útirány, útvonal
routinegyakorlat, jártasság, megszokott, megszokott munka, rutin, rutin-, szokásos, szokásos munkamenet
rowricsaj, evezés, felsorakoztat, evezésben versenyez, felfűz, erősen megszid, csónakon visz, csúnyán lehord, evez, csónakázik, csónakázás, csónakon szállít, evezővel hajt, lármázik, lárma, hajba kap, kirak, hangosan szidalmaz, veszekedés, zenebona, veszekedik, sorba állít, versenyt evez, sor, megszid, összeszólalkozik, összeveszés, nagy jelenetet rendez, lehordás, leszidás, lehord
rowssorok
royalbeadványpapír, fejedelmi, felséges, felsősudárvitorla, felsudárvitorla, fenséges, királyi, királyi család tagja, kis mozsárágyú, miniszterpapír, nagyszerű, pompás, tizenkettes szarvas, ragyogó
rubbishszemét
rugbyrögbi
ruledönt, fennáll, irányít, előírás, érvényben van, kormányoz, megvonalaz, szabály, szabályoz, szokás, szokvány, uralkodik, vezet, vonalzó, vonalaz, uralom, uralkodás
ruledvonalas, vonalazott
ruleruralkodó, vonalzó
rulesszabályzat
rulingdöntés, fő-, kormányzás, rendelkezés, szokásos, uralkodás, uralkodó, vonalazás
runátlag, átlagos, alakulás, állattenyésztő terület, ívás, járat, irány, kampány, kirándulás, járás, kifutó, hajójárat, lefutás, hajlat, kiolvasztott, futóverseny, futástól kifulladt, futó szem, futástól kimerült, felhúzódás, fut, futás, esés, csempészett, csermely, fekvés, folyás, legelő, beömlőnyílás, csempész, nagy kereslet, nekiiramodás, szabad bejárás, rohanás, szemlefutás, rendszeres hajójárat, futásban kifulladt, munkaciklus, udvar, szürke átlag, túra, tipikus, szaladás, széria, szokásos, sorozat, olvasztott, pálya, normális, nekifutás, működés, futásban kimerült, lejtés, leszaladás, megrohanás, lendület, vándorlás, vonulás, út, útszéli csatorna, üzemelés, utcai csatorna
runnersfüggöny-görgő, görgő, guri-guri
runningcsempészés, csepegés, laza, rohanó, gennyedző, irányítás, igazgatás, futás, folyékony, fut(tat)ás, folyamat, csorgás, előöltés, folyás, folyó (víz), folytatólagos, gennyedő, irány, szaladó, üzemben tartás, szaladás, nedvező, rohanás, mozgó, járatás, kezelés, járat, futó, gennyedés, vezetés, vonulási irány
runsfut, hasmenés
ruralfalusi, mezőgazdasági, vidéki
Russiabagaria, bagariabőr, Oroszország
RussianoroszOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.