Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

O

AngolMagyar
oo
objectdolog, akadály, cél, ellenez, feladat, kifogásol, nevetséges dolog, nevetséges ember, tárgy, tiltakozik, tárgy (modul), óvást emel, szánalomra méltó ember, szándék
objectivecél, célkitűzés, célpont, elfogulatlan, objektív, tárgyi, tárgyi(lagos), tárgyilagos
objectsobjektumok, tárgyak
obligationadóslevél, kötelesség, kötelezettség, kötvény, lekötelezés, lekötelezettség, szerződés, tartozás
obscurebizonytalan, elfed, elhomályosít, homályos, ismeretlen, jelentéktelen, kétes hírű, sötét, tompa, zavaros
observationészlelés, észrevétel, megfigyelés, megjegyzés
observationsészrevételek, megállapítások, tapasztalat, tapasztalatok
observeészlel, betart, észrevesz, észrevételt tesz, felfedez, figyel, megfigyel, megjegyez, megjegyzést tesz, megünnepel, tapasztal, megtart
observerbetartó, figyelő, megfigyelő, megtartó
obtainelér, elnyer, érvényben van, fennáll, hozzájut, kap, megkap
obtainedelnyert
obviousnyilvánvaló
obviouslynyilvánvaló(an), nyilvánvalóan
occasionelőidéz, alkalmat ad, alap, alkalom, eset, helyzet, kedvező körülmény, kivált, létrehoz, okot kiváltó alkalom, okoz, véletlen, véletlen esemény, ok
occasionalalkalmi, esetenkénti, véletlen
occasionallyalkalmilag
occasionselfoglaltság, foglalkozás
occupationbirtokbavevés, betöltés (üresedésé), birtokbavétel, birtoklás, elfoglalás, elfoglaltság, foglalkozás, hivatás, kibérlés, megszállás, mesterség, okkupáció, munka
occupationalfoglelkozási
occupiedfoglalt
occurakad, bekövetkezik, előfordul, felbukkan, megesik, megtörténik, szerepel
occurredmegtörtént
occurrencebekövetkezés, előfordulás, esemény, eset, két ünnep egybeesése, megtörténés
occursmegtörténik
oceanóceán
OctoberOktóber
oddmellékes, nem használatos, egyenlőtlen, bármilyen, egyedülálló, alkalmi, bármelyik, egyes, furcsa, fél pár, felemás, különc, nem szokásos, különös, nem páros, páratlan, visszamaradt, szám feletti, szokatlan, valamivel több mint, szertelen, párját vesztett, sajátságos, páratlan szám
oddsegyenlőtlenség, előny, esély, eshetőség, felsőbbrendűség, különbség, valószínűség, megkülönböztetettség, páratlan szám, túlsúly
of-ból, v.kinek a, v.minek a
offkikapcsolva, el, elzárva, félre, ki, le, lezárva, messze, távoli, messzi, nem elfoglalt, szabad, távol
offencebűn, megtámadás, sérelem, sértés, támadás, vétek
offerfelajánl, ajánl, adódik, ajánlat, felkínál, kínál, kínálat, megkísérel, megpróbál, kínálkozik, merészel, nyújt
offeringajándék, felajánlás
offersadakozás, nyújt
officehivatal, iroda
officerkatonatiszt, közhivatalnok, köztisztviselő, tiszt, tisztekkel ellát, tisztviselő, vezényel
officialhatósági, hatósági közeg, hivatalnok, hivatalos, tisztviselő
officiallyhivatalosan
offspringivadék, leszármazott, sarjadék, utód
oftengyakorta, gyakran, nem egyszer, sokszor, sűrűn, több ízben, többször
oilken, hír, bezsíroz, értesülés, információ, kenetes beszéd, kőolaj, megolajoz, olaj, sima duma, vízhatlan ruhaanyag, vízhatlan ruhanemű, zsíroz, vízhatlan vászon, olajoz
oilsolajvállalati részvények
oldidős, ó, öreg, régi, vén
olderöregebb
oldestlegöregebb
Olympicolimpiai
on-án, be, közben, -n, -nál, -hez, felé, feléje, kinyitva, -en, be(kapcsolva), bekapcsolva, -én, -hoz, -ről, -höz, -ra, valamin, vmi mellett, tovább, -ról, rögtön azután, hogy, -re, -nél, -ön, vminek eredményeképpen, pontosan akkor, -on, iránta
onceegyszer
oneaz ember, azonos, egy, egyazon, egyesített, egyetlen, egyik, egység, ember, ezer fontos egység, ugyanaz, valaki
onesegyesek
onlyazonban, csak, csak éppen, csupán, egyedüli, egyetlen, kivéve hogy
ontofelé, -ra, -re
onwardselőre, tovább
openkinyit, nyílik, nyit, nyitott
openednyitott
openingkivirágzás, lyuk, felavató, első hívás, érvényesülési lehetőség, derülés, bejárat, bevezetés, eleje vminek, felbontás, megkezdés, kilátás, üresedés, kihajtás, kezdet, kezdeti, hézag, felfedés, feltárás, kedvező alkalom, kinyitható, feslés, kidugaszolás, kinyitás, kikapcsolás, kezdete vminek, tisztás, tisztulás, megnyitás, nyílás, nyitható, rés, nyitás, megszakítás, megüresedett állás, megnyitó
openlynyíltan
opensmegnyit
operadaljáték, opera, zenedráma
operateérvényes, előidéz, érvénybe lép, hat, alkalmazást nyer, befolyásol, működtet, okoz, hatályos, hatással van, irányít, megoperál, működik, járat, operál, vezet, üzemel, véghezvisz, üzemben tart, kezel
operatesműködnek
operatingoperációs
operationműtét, művelet, operáció, üzemeltetés
operationalbevethető, hadműveleti, harcképes, működési, műveleti, operációs, operatív, üzemeltetési
operationsműveletek
operatorgépkezelő, észlelő, gépész, gépvezető, irányító, kezelő, műszerész, operátor, sebész, telefonos, telefonkezelő, telefonközpontos
opinionnézet, szakvélemény, vélemény
opponentellenfél
opportunityalkalmas idő, alkalom, kedvező alkalom, lehetőség
opposedellentétes
oppositeellenkező, ellentétes, szemben, szemben levő
oppositionellenállás, ellenkezés, ellentét, ellenzék, ellenzés, szembenállás
opticallátási, látó-, optikai, szem-
optimaloptimális, optimum
optimismderűlátás
optimisticderűlátó
optionelővételi jog, opció, választás
optionalfakultatív, nem kötelező, szabadon választható, tetszőleges
optionsbeállítások, feltételek, opciók
orarany, előtt, mielőtt, vagy
oralorális, száj-, szájhang, száji, szóbeli, szóbeli vizsga
orangenarancs
orchestrazenekar, zsöllye
orderosztály, elrendel, előír, elrendez, pappá szentel, rend, megparancsol, lovagrend, megbízás, határozat, érdemrend, felszentel, igazgat, megrendelés, szerzetesrend, parancs, szabály, parancsol, rang, megrendel, rendez, rendszer, sorrend, rendjel, rendelés, rendelet, rendel, utasítás, vezényel, társadalmi osztály, utalvány
orderedrendezett
orderselőírás
ordinaryáltalános, átlagos, hétköznapi, közönséges, menü, rendes, rituálé, szokásos, vendéglő
organemberi hang, érzékszerv, hírközlő szerv, orgánum, orgona, szerv
organicegységes, összefüggő, rendszeres, szerves, szervesen összefüggő, szervezett, szervi
organisationszervezet
organisedszervezett
organizationszervezés, szervezet
organizationalszervezési, szervezeti
organizedszervezett
orientationeligazítás, eligazodás, irány, kelet felé fordulás, keletelés, orientáció, politikai irány, tájékozódás, tájékoztatás
origineredet, származás
originalősi, különleges, elsődleges, alap-, egyedi, eredendő, legelső, őskiadás, különös, furcsa ember, eredetieskedő, furcsa, eredeti ember, eredet, eredeti, eredeti példány, különc, originális, önálló, ősök, őskézirat, ős, kezdeti, különös ember, őstípus, új utakon járó, újszerű, újsütetű, sajátos, származás, rendkívüli
originallyeredetileg
orthodoxbevett, hagyományos, óhitű, ortodox
othermás, másféle, egyéb, másik, másformán, máshogyan, másikat, másként, másképp, másmilyen, mást, másképpen, további, többi
othersmások, másokat, többiek
otherwiseegyébként, ellenkező esetben, különben, másképp, másképpen, máskülönben
oughterkölcsi kötelezettség, illene, kell, kellene, kötelesség, kötelezettség, muszáj, semmi, valami
our(a mi)
oursmienk
ourselvesmagunk
outkiüt, kihagyás, ki, kifelé, kinn, -ból, aut, -ből, munkanélküli, rendkívüli, kívül, kint, kirak, között, selejt, rendestől eltérő, közül, selejtes holmi, vége, végig, szavak kifelejtése a szedésből, valamiből, sorok kifelejtése a szedésből, külső
outbreakfelkelés, forrongás, kiáradás, kibúvás, kirobbanás, kitörés, zendülés
outcomeeredmény, folyomány, kimenetel, követelmény
outdoorházon kívüli, kint, külső, szabadban történő, szabadtéri
outerkülső
outlineáttekintés, kontúr, körvonal, körvonalaz, vázlat, vázol
outlookkilátás, remény, szemléletmód
outputhozam, kimenet, kimenő teljesítmény, teljesítmény, termelés, termelési eredmény
outsetkezdet
outsidekinn, kívül, külseje vminek, külső, külső felület, külső oldal, külső rész, külszín, látszat, legnagyobb, végső, vminek a külseje
outstandinghátralékos, elintézésre váró, jelentős, jeles, esedékes, elintézetlen, elsőrendű, fennálló, kiemelkedő, kifizetetlen, kimagasló, nevezetes, rendkívüli, szembetűnő, rendezetlen, kiváló, nagy, kitűnő
overszerte, legyűr, egész felületén, célponton túl becsapódó lövedék, egész felszínén, borító, átugrik vmin, befejeződött, célon túl menő lövés, egészen, át, átjut vmin, szaporítás (kötésben), szerteszéjjel, széltében, felett, hatos ütés (krikettben), felüli, felül, elmúlt, fel, hanyatt, felső, több, mint, végig, túl, vége, többlet-, minden pontján, mindenütt, leküzd, hátra, ismételten, keresztül, hosszú lövés, felesleges
overalláltalában, általános, átfogó, iskolaköpeny, mindenütt, munkaköpeny, otthonka, összefoglaló, teljes
overcomelegyőz
overnightéjszaka folyamán, egész éjjel, éjszaka folyamán történő, éjszakai, előző éjjel, előző este, hirtelen, máról holnapra, reggelig
overseaskülföld(i), külföldi, külföldön, tengeren túl, tengeren túli
overviewáttekintés
overwhelmingellenállhatatlan, elsöprő, lesújtó, megsemmisítő, nyomasztó, rettenetes
ownbeismer, bevall, elismer, saját, tulajdon, tulajdonul bír
ownertulajdonos
ownershiptulajdon, tulajdon(jog), tulajdonjog
OxfordOxford, Oxford inganyag
oxygenoxigénOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.