Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

Rendhagyó igék (Irregular Verbs)

Főnévi igenév Egyszerű múlt idő Múlt idejű mellénévi igenév Magyar jelentés
abide abode abode tartózkodik
arise arose arisen keletkezik
awake awoke awoken felébred, felébreszt
be (is, are) was, were been van
bear bore borne hord
bear bore born szül
beat beat beaten üt
beget begot begotten nemz, okoz
begin began begun kezd
bend bent bent hajlít
bereave bereft bereft megfoszt
beseech besought besought könyörög
bet bet bet fogad
bid bid bid ajánl
bid bade, bid bidden parancsol
bind bound bound köt
bite bit bitten harap
bleed bled bled vérzik
bless blessed blessed, blest áld
blow blew blown fúj
break broke broken tör
breed bred bred tenyészt
bring brought brought hoz
build built built épít
burn burnt, burned burnt, burned ég
burst burst burst szétreped
buy bought bought vásárol
can could - tud
cast cast cast dob
catch caught caught megfog
chide chid, chided chid(den), chided szid
choose chose chosen választ
cleave cleft, cleaved, clove cleft, cleaved, cloven hasít
cleave cleaved, clave cleaved, ragaszkodik
cling clung clung ragaszkodik
clothe clad clad öltözik
come came come jön
cost cost cost vmibe kerül
creep crept crept csúszik
crow crew crowed kukorékol
cut cut cut vág
dare durst durst merészel, kihív
deal dealt dealt ad
dig dug dug ás
dive dived, dove dived lemerül, fejest ugrik
do did done tesz
draw drew drawn húz, rajzol
dream dreamt dreamt álmodik
drink drank drunk iszik
drive drove driven hajt (autót)
dwell dwelt dwelt lakik
eat ate eaten eszik
fall fell fallen esik
feed fed fed táplál
feel felt felt érez
fight fought fought harcol
find found found talál
flee fled fled menekül
fling flung flung hajít
fly flew flown repül
forbid forbade, forbad forbidden tilt
forecast forecast, forecasted forecast, forecasted tilt
forget forgot forgotten elfelejt
forgive forgave forgiven megbocsát
forsake forsook forsaken elhagy
freeze froze frozen fagy
get got got kap
gild gilt, gilded gilt, gilded aranyoz
gird girt, girded girt, girded övez
give gave given ad
go went gone megy
grave graved graven vés
grind ground ground őröl
grow grew grown
hang hung hung akaszt, függ
hang hanged hanged felakaszt vkit
have (has) had had vmije van
hear heard heard hall
heave hove, heaved hove, heaved emel
hew hewed hewn, hewed üt
hide hid hid(den) rejt
hit hit hit üt
hold held held tart
hurt hurt hurt megsért
keep kept kept tart
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled térdel
knit knitted knitted köt
knit knit knit egyesít, egyesül
know knew known tud
lade laded laden megrak
lay laid laid fektet
lead led led vezet
lean leant, leaned leant, leaned hajol
leap leapt, leaped leapt, leaped ugrik
learn learnt, learned learnt, learned tanul
leave left left elhagy
lend lent lent kölcsönöz
let let let hagy
lie lied lied hazudik
lie lay lain fekszik
light lit, lighted lit, lighted meggyújt
lose lost lost elveszít
make made made csinál
may might - szabad
mean meant meant jelent
meet met met találkozik
mow mowed mown lekaszál
must - - kell
output output, outputted output, outputted kiad
pay paid paid fizet
plead pleaded, pled pleaded, pled fizet
prove proved proved, proven bizonyít
put put put tesz
quit quit, quitted quit, quitted otthagy, elmegy
read read read olvas
rend rent rent hasít
rid rid rid megszabadít
ride rode ridden lovagol
ring rang rung cseng
rise rose risen felkel
rot rotted rotten rothad
run ran run szalad
saw sawed sawn fűrészel
say said said mond
see saw seen lát
seek sought sought keres
sell sold sold elad
send sent sent küld
set set set helyez
sew sewed sewn, sewed varr
shake shook shaken ráz
shall should - (segédige)
shape shaped shapen alakít
shave shaved shaven borotvál
shear sheared shorn, sheared nyír
shed shed shed elhullat
shine shone shone ragyog
shine shined shined fényesít
shit shitted, shat shitted, shat kakál
shoe shod shod megpatkol
shoot shot shot
show showed shown, showed mutat
shrink shrank, shrunk shrunk összezsugorodik
shrive shrived, shrove shrived, shrove összezsugorodik
shut shut shut becsuk
sing sang sung énekel
sink sank sunk süllyed
sit sat sat ül
slay slew slain öl
sleep slept slept alszik
slide slid slid csúszik
sling slung slung hajít
slink slunk slunk lopózik
slit slit slit felvág
smell smelt, smelled smelt, smelled megszagol
smite smote smitten rásújt
sow sowed sown, sowed vet
speak spoke spoken beszél
speed sped sped száguld
speed speeded speeded siettet
spell spelt, spelled spelt, spelled betűz (betűket)
spend spent spent költ
spill spilt, spilled spilt, spilled kiönt
spin spun, span spun fon
spit spat, spit spat, spit köp
split split split hasít
spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled elront
spread spread spread kiterjeszt
spring sprang sprung ugrik
stand stood stood áll
stave staved, stove staved, stove bever
steal stole stolen lop
stick stuck stuck ragaszt
sting stung stung szúr
stink stank, stunk stunk bűzlik
strew strewed strewn, strewed hint
stride strode stridden lépked
strike struck struck üt
string strung strung felfűz
strive strove striven igyekszik
swear swore sworn megesküszik
sweep swept swept söpör
swell swelled swollen, swelled dagad
swim swam swum úszik
swing swung swung leng, lenget
take took taken fog, elragad
teach taught taught tanít
tear tore torn szakít
tell told told elmond
think thought thought gondol, gondolkozik
thrive throve, thrived thriven, thrived boldogul
throw threw thrown dob
thrust thrust thrust döf
tread trod trodden, trod tapos
wake woke, waked woken, waked felébred, felébreszt
wear wore worn visel
weave wove woven sző
weave weaved weaved kanyarog
weep wept wept sír
wed wedded, wed wedded, wed összeházasodik
wet wetted, wet wetted, wet benedvesít
will would - (segédige)
win won won nyer
wind wound wound teker(edik)
wind wound, winded wound, winded kürtöl
wring wrung wrung kicsavar
write wrote written ír

Nyomtatható változatOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.