Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

S

AngolMagyar
sacredmegszentelt, szent, szent és sérthetetlen, szentelt, szentesített, szentséges
sadbús, sajnálatos, szánalmas, szerencsétlen, szomorú
sadlybánatosan, búsan, leverten, sajnálatosan, siralmasan, szánalmasan, szomorúan
safebiztonságos, biztos, páncélszekrény, széf, veszélytelen
safelybiztosan
safetybiztonság
saidelőbb említett, fent említett, mondott, nevezett
sakejapán rizspálinka, rizspálinka, szaké
salaryévi fizetést ad, fix fizetést ad, fizetés, fizetést ad, havi fizetést ad, illetményt nyújt, járandóságban részesít
saleáruba bocsátás, árusítás, eladás, eladott árumennyiség, elárusítás, engedményes vásár, értékesítés, kiárusítás, vásár
salesvásár, vevők
salmonlazac
saltíz, csípős, csípősség, besózott, konyhasó, só, sóban pácolt, nátriumklorid, meghamisít, megsóz, pikáns, sósvizi, sótermő, sós ízű, sós mocsár, sóz, sótartalmú, sótartó, sószóró, tengeri, tengervízben növő, sós, sóban eltett, sózott, szellemesség
salvationmegmentés, megmentő, üdvösség, üdvözítés, üdvözülés
sameazonos, ugyanaz, ugyanúgy
samplekipróbál, kóstolgat, kóstoló, minta, mintát vesz, mutató, válogat
sandaréna, bátorság, föveny, homok, homokpad, homokszem, homokszín, homokzátony, küzdőtér, pénz, pénzmag, mersz
SarahSári
satült
satellitehold, csatlós bolygó, csatlós, darabont, kísérővonal, másodrendű bolygó, mellékbolygó, mesterséges hold, műbolygó, műhold, szolgai követő, talpnyaló
satisfactionbeváltás, csillapítás, elégedettség, elegettevés, elégtétel, kárpótlás, kiegyenlítés, kielégítés, kielégülés, megelégedés, megelégedettség, megnyugvás, megnyugtató dolog
satisfactoryelégséges, kielégítő, közepes osztályzat
satisfiedelégedett, megelégedett
satisfykielégít
SaturdaySzombat
savekivéve, gyűjt, megkímél, megment, megóv, megspórol, megtakarít, ment, spórol, megvált, véd (futballban), védés, védelem, megvéd, takarékoskodik, üdvözít
savedmentett
savingsmegtakarítás, megtakarítások, megtakarított pénz, spórolt pénz, takarékbetét
sawfűrész, közmondás, példabeszéd
sayazaz, beleszólás, íz, mond, mondanivaló, mondás, mondjuk, mondóka, például, szag, utolsó szó, végső döntés joga, teszem azt
sayingmondás
saysmond
scalefelmászik, beosztásos vonalzó, díjszabás, fémhab, arányosít, arány, beosztás, vmilyen súlyú, táblázat, számrendszer, szem, számsor, megmászik, méret, héj, hímpor, korpa (fejen), lekapar, lemez, lépcső, hártya, létra, lepikkelyez, léptékvonalzó, fokozat, fokbeosztásos mérce, fokbeosztásos számlap, lehúzza a héját, lépték, fogkő, fokozatokra oszt, hámlás, fokbeosztás, salak, pernye, pörk, oxidréteg, rendszer, nyak (pengéé), pikkely, reve, skála, sor, sorozat, levakar, nyom vmennyit, méretarány, mérőléc, mérlegcsésze, mérlegtányér, mérlegserpenyő, hanglétra, hangsor, vízkőtől megtisztít, vmennyit nyom, tarifa, vaspörk, vassziporka, vízkő, vasreve, vállpánt, var, váll-lap
scalesmérleg
scarcelyalig, bajosan
scenedíszlet, heves jelenet, jelenet, ingerült jelenet, játékszín, kép, kulissza, látvány, szín, színtér, táj, színpad, színpadkép, színhely, szcéna
scepticalkételkedő, szkeptikus
schedulejegyzék, jegyzékbe foglal, menetrend, táblázat, táblázatba foglal, ütemterv
schemeképlet, intrikál, kapcsolás, elrendezés, cselszövény, cselszövés, feladat, létesítmény, mesterkedik, rendszer, rosszban sántikál, terv, tervez, tervezet, tervbe vesz, összeállítás, rajz, séma, tervrajz, vázlat, vázol, váz, táblázat
schemesvázlatok
scholarshipösztöndíj
schoolhalraj, együtt úszó halraj, egyetem, fakultás, irányzat, iskola, iskolaépület, iskolaépületek, iskoláztat, nevel, iskolai oktatás, tanítás, vizsgáztató- és előadóterem, tanterem, oktat, tagozat, tanít, osztály
sciencetudomány
scientifictudományos
scientisttudós
scopeérvényességi tartomány, alkalmazási terület, érvény, hatály, határ, hatáskör, hordtávolság, képcső, kiterjedés, kör, körzet, oszcilloszkóp, radarernyő, működési lehetőség, műveleti hatókör, tér, terület
scoretárgy, húsz darab, huzagolás, vájat, dobkötél-horony, hornyolat, gondolatjel, jelzés, karcolás, jel, jegyez, bevág, ok, kérdés, indíték, jelzet, húsz, gólszám, horzsolás, hangszerel, elszámolás, bemetszés, bevájás, barázda, adósság, bemetsz, felró, kotta, leszid, sötét valóság, számla, számol, talpraesett válasz, számontartás, szóban forgó tárgy, szóban forgó kérdés, pontozás, pont, vápa, vágás, rovátka, ponteredmény, pontállás, pontszám, puszta tények, rovás, pontarány, nyer, partitúra, nyilvántartás, metszés, meztelen igazság, váratlan szerencse, vonalacska, véset, megjegyez
scoredrovátkolt, aláhúzott, áthúzott, felhorzsolt, barázdált, egyenetlen, kihúzott, törölt, megsebzett, rovátkás, megkarcolt, hornyolt, huzagolt
scoresrengeteg, sok, temérdek
ScotlandSkócia
Scottishskót, skót nép, skót nyelv, skót nyelvjárás, skótok
screenszűrő, fedez, elrejt, ernyőz, elfed, árnyékol (rádiócsövet), ellenző, filmművészet, rostál, spanyolfal, oltalmaz, képernyő, leplez, rosta, védőfal, vetít, védőernyő, szitál, szúnyogháló, szentélyrekesztő fal, rács, mozi, mozivászon, megfilmesít, film
screensképernyők
scriptforgatókönyv, írás, írásbeli dolgozat, kézírás, kézirat, kézírat, szövegkönyv
scrutinyalapos megvizsgálás, alapos vizsgálat, részletekbe menő vizsgálat
sculpturefarag, szobor, szoborral díszít, szobrász, szobrászat, szobrászmunkát végez
seaerős hullámzás, hullámok, hullámzás, nagy hullámok, óceán, sokaság, tenger, tengermozgás, tengernyi vmi, végtelen sok vmi
searchátkutat, keresés, kutat, fürkész, keres, megvizsgál, motoz, kutatás, megmotoz, nyomozás, vizsgál, vizsgálat, próbára tesz, motozás, nyomoz
searchinggondos, átható, aprólékos, fürkésző, hideg, keresés, kutató, metsző, kereső, kutatás, pontos, szívhez szóló, vámvizsgálat, szigorú, motozás, nyomozás
seasonhozzáedz, akklimatizál, évszak, akklimatizálódik, évad, fűszerez, hozzáedződik, hozzászokik, hozzászoktat, megérik, szezon, időszak, ízesít, idény
seasonalévszakhoz illő, évszakhoz kötött, évszaki, idény-, idényjellegű, idényszerű, időszaki
seatelhelyez, felfekvési felület, ülés, nadrág feneke, képviselői hely, központ, nyereg (kerékpáron), fészek (szelepé), hely, székhely, leültet, mandátum, testtartás, üléssel ellát, vidéki kastély, ülőhellyel ellát, ülőke, ülőhely, szoknya feneke, országgyűlési képviselői hely, perem
secondmásodrendű dolog, másik, ápoló, következő, másod (zenében), másodrangú, másodrendű, második sebesség, másodhangköz, második, második sebességi fokozat, párbajsegéd, rendelkezési állományba helyez, segítő, szekund, új, támogat, támogató, szekundáns, pillanat, mellette szólal fel, párbajban segédkezik, másodrendű minőségű, másodperc
secondarymásodlagos
secondlymásodszor
secondsderce, durván őrölt liszt, közepes minőségű áru, másodrendű érc, másodrendű szén, másodrendű áru, repeta
secretdiszkrét, rejtelem, rejtély, rejtett, titkos, titokzatos, titok
secretarykis polcos íróasztal, miniszter, szekreter, titkár, titkárnő
sectiongerezd, feloszt, rekesz, vágás, hálókocsifülke, elvág, felszeletel, darab, bekezdés, csoport, elmetsz, ágazat, ácsolatszakasz, alfaj, hossz-szelvény, szelvény, elmetszés, metsz, keresztszelvény, kétszemélyes hálókocsifülke, körcikk, elvágás, melléklet, körzet, lemez, felszel, keresztmetszet, lap, vág, terület, szakasz, szegmens, szelet, szeletekre oszt, részekre oszt, részleg, rész, negyed, paragrafus, profil, osztály, metszet, metszetet készít, metszés
sectionsrészek
sectorágazat, mérőléc, iránysáv, fogasív, gazdasági szektor, kivágás, aránykörző, bányamező, kulissza, görbeszelet, horony, lyuk, sáv, szektor, tárcsaív, szakasz, kvadráns, körcikk, körzet
sectorsszektorok
secularszekuláris, világi
securebiztos, bezár, biztonságos, biztosít, biztosított, lezár, megóv, előre biztosít, nyugodt, szerez, rögzít, lefoglal, megszerez, megvéd
securitiesértékpapírok, kötvények
securityállami kötvény, biztonság, biztosíték
seeegyházmegye, érsekség, lát, püspökség
seedbevet, csíra, elvet, kimagoz, magot hoz, magot hullat, mag, megérik, sperma, szemesedik, ondó
seeinglátó
seekkeres
seemlátszik, tűnik
seeminglylátszólag
seemsúgy tűnik
seenlátott
seeslát
segmentfeloszlik, feloszt, gerezd, lemetsz, metszet, szelet, szelvény, osztódik, rész, szelvény/rész
seldomritkán
select(ki)választ(ás), kiválaszt, válogat
selectedelsőrangú, kiválasztott, válogatott
selectionkiválasztás, választék
selectiveigényes, kiválasztó, szelektív, válogatós
selfmaga
sellbecsapás, csalás, elad
sellereladó, eladó áru, jól menő cikk, kelendő áru
sellingeladás
semanticjelentéstani
seminarszeminárium
sendemelő hatás, erős bukdácsolás, erősen bukdácsol, felemelkedő mozgás, felemelődik, felfelé nyomódik, küld, orr irányában való erős himbálás
sending(el)küldés, elküldés, feladás
seniorfeljebbvaló, idősebb, magassabb rangu,i, negyedéves hallgató, öregebb, rangelső
sensationbenyomás, érzékelés, érzés, érzet, feltűnés, szenzáció
senseérzékelő képesség, érzék, előjel, értelem, érzékel, érzet, felfogás, érzékiség, érzés, jó érzés, tapint, tudat, megérez vmit, ítélőképesség, jelentés, vélemény
sensesép ész, értelem, értelmesség, ész, józan ész, öntudat, tudat
sensibleérezhető, értelmes, érzékelhető, érzékeny, észlelhető, józan, praktikus, ésszerű
sensitiveérzékeny, érző, fogékony, kényes, túlérzékeny
sensitivityérzékenység
sentküldött
sentenceelítél, mondat
separateelkülönít, elválaszt, elválik, félretesz, független, kiválaszt, külön, külön(álló), különválik, leválaszt, különálló, önálló, szeparálódik, szétválaszt, szeparál
separatedelválasztott
separatelyelválasztva, külön-külön
separationelkülönítés, elkülönülés, elválás, elválasztás, különélés
Septemberszeptember
sequencefilmjelenet, folytatás, képsor, következés, sorozat, sorrend, számsor, szekvencia
seriessor, sorozat
seriousfontos, komoly, súlyos
seriouslykomolyan
servantcseléd, inas, segéd, szolga, szolgálólány
servekedvez, elég, alkalmazásban áll, bánik, adogatás, ellát, kifutja, hasznára van, hág, felszolgál, futja, kezel, meghág, tálal, teljesít, szerválás, szolgál, szervál, hajókötelet vászoncsíkokkal körülteker, fedez, elegendő, kiszolgál, lebonyolít
serverfelszolgáló, kiszolgáló, szerver
serveskiszolgál
servicekészlet, forgalom, kézbesítés, adogatás, kiszolgálás, ellátás, alkalmazás, asztali készlet, felszolgálás, istentisztelet, karbantart, karbantartás, szolgálat, szolgáltatás, szerva, szervizel, szívesség, szerviz, közlekedés, szertartás
servicesszolgáltatások
servingadag, hajókötélburkolat, kátrányos hajókötélburkolat, kézbesítés, hágatás, adogatás, felszolgálás, hajókötélburkolás, meghágás, szerválás, kiszolgálás, kitöltés, körültekerés vászoncsíkokkal, kiszolgáló, hajókötélborítás, szolgáló, tálalás, szolgálat, szolgálatot teljesítő
sessiongyűlés, ülés(szak), ülésszak
setdugvány, előírásos, fészekalja, garnitúra, beigazítás, díszlet, halmaz, beállít, állhatatos, banda, alakulás, beállítás, berakás (hajé), megállapított, szervíz, palánta, sorozat, rendes, megmerevedett, készlet, lapos szélű véső, napnyugta, kötött, kövezőkocka, készülék, csoport, irányzat, szilárd, társaság, játszma
setsbeállítások
settingbeérett, beállítás, bedugás, befoglalás, süppedés, megszilárdulás, leülepedés, felszerelés, kifenés, rögzítés, lecsillapítás, hegyezés, helyezés, helyrerakás, keret, helyzet, illesztés, igazítás, élesítés, beszegecselés, betűszedés, elvetés (magé), elintézés, elszámolás, elrendezés, foglalat, ereszkedés, beverés, beforrás, beosztás, díszlet, környezet, kötés (cementé), lenyugvó, letelepítés, letét, lecsillapulás, letelepedés, megkocsonyásodás, összeforradás, megérlelés, megállapítás, összeillesztés, rakás, letisztulás, lenyugvás, lehanyatló, köszörülés, kirovás (feladaté), kiszedés, kijelölés, fenés, gyümölcsbeérés, felállítás, elhelyezés, szín, tevés, üledék, tétel, szabályozás, szedés
settingsbeállítások
settlerendbejön, megtisztul, leszáll, kijelöl, lecsillapodik, leülepít, letelepedni, leülepedik, letelepít, gyarmatosít, kifizet, jó helyre tesz, helyrehoz, elintéz, elsüllyed, kiegyenlít, hagy leülepedni, elhatároz, derít, eldönt, átruház, betelepít, elhelyez, letelepedik, rendez, tisztul, települ, roskadozik, rendbe tesz, felszámol, megszilárdít, lecsillapít, lesüpped, lecsendesül, kisimul, sűrít, megtisztít, működik, megtelepszik, megszilárdul, megnyugszik, nem olvad el (hó), ráruház, elmerül, megállapodik, megold, megszab, megnyugtat, megkeményedik, megmarad (hó), megdermed, leülepszik, megad, megállapít, lezár
settledelintézve
settlementelintézés, elszámolás, egyezség, kiegyenlítés, letelepedés, gyarmat, hozomány, rendezés, süppedés, talajsüllyedés, település, ülepedés, telep, telepítés, tartásdíj, megállapodás
sevenhét, hetes
seventeenthtizenhetedik
seventhheted, hetedik
severalegyéni, egyes, különböző, különféle, néhány, önálló, sok, több, számos, saját
severedísztelen, egyszerű, kemény, kimért, komoly, puritán, rideg, sallangmentes, szabályos, szigorú
severelyegyszerűen, hevesen, keményen, komolyan, nagyon, ridegen, sallangmentesen, szigorúan, vadul
sexnem, nemi élet, nemi hovatartozást megállapít, nemi hovatartozást tisztáz, nemiség, nemiséget megállapít, nők, szexuális élet
sexualnemi, szexuális
sexualitynemiség
shadefényellenző, árnyékol, árnyékoló üveg, árnyalatnyi vmi, árny, árnyal, árnyalat, árnyék, görfüggöny, leheletnyi vmi, redőny, csipetnyi vmi, hajszálnyi vmi, homályos rész, lámpaernyő, homály, vonalkáz, szellem, színezet, üvegbura, színárnyalat, roletta, roló
shadowárnyékot vet, árnyék, árnyékba borít, állandó követő, állandó kísérő, árny, árnykép, kísértet, menedék, beárnyékol, oltalom, szellem, tarkán sző, sötét rész, homály, mintásan sző, nyomon követ, titkosrendőr, vigyázza minden lépését, tükörkép
shall(fog)
shallowalacsony, felszínes, felületes, gázló, kis hajlású, lapos, léha, sekély, sekélyes, sekélyes hely, vékony, zátony, üres
shapefajta, alakzat, szelvényvas, testalkat, formában készített étel, alakvas, alakít, alakul, alak, erőnlét, formál, formát önt, egészségi állapot, forma, fejlődik, formáz, minta, sablon, mintáz, jelenés, kialakít, kondíció, jelenség, idomok, idomvas, homályos alak, féle
sharemegoszt, ekevas, kvóta, osztályrész, osztozik, része van, részesedés, részesedik, részvényesi igazolvány, részvényutalvány, részvény, rész
sharedmegosztott
shareholderrészvényes
sharesmegosztások
sharingosztozás, osztozkodás, részesedés, részvétel
sharpagyafúrt, hegyes, éles eszű, csaló, csípős, erős, becsap, csal, hirtelen, fekete billentyű (zongorán), hamisan, kemény, hevesen, hamisan játszik, okos, szigorú, pontosan, élesen, éles, kereszt (kottában), metsző
sharplyélesen
sheő
sheepjuh
sheercsellengés, áttetsző, cselleng, abszolút, átlátszó, egészen, merőben, hajófedélzet hosszirányú felhajlása, meredeken, merőlegesen, függőleges, jobbra-balra kilengés, hamisítatlan, hajótest vonala, fedélzetív, fedélzetívelés, igazi, hajó eltérése irányától, könnyű finom pamutanyag, lenanyag, meredeken emelkedik, meredeken lejt, merőlegesen emelkedik, merőleges, merő, könnyű, meredek, függőlegesen, merőlegesen lejt, valódi, vékony, teljesen, tisztára, útiránytól jobbra-balra kileng, tiszta, puszta, teljes, műselyemanyag
sheetbevon (vitorlát), burkolat, ponyva, lemez, megalvad, kivonó kötél, lepel, kocsonyásodni kezd, hótakaró, ív, könnyű takaró, sütőlap, hengerel, fedélzetre felcsapó hulllám, finomlemez, hírlap, lepedő, lepedővel befed, szarvkötél, szarvszár, takaróval befed, lap, húz (lemezt), rétegesen ereszkedik, rétegesen terjed, ponyvával befed, nagy kiterjedésű vízréteg, vitorlakivonó kötél, vízréteg, tepsi, újság, vitorla, tűzszőnyeg, papírlap
sheetságynemű
shelfpolc
shellcsigaház, fejt, bordázat, ágyúz, burok, versenycsónak, héjazat, héjszerkezet, kagyló, köpeny, gránát, héj, külsőség, látszat, lehánt, test, váz, karosszérialemezek, kihámoz, kihüvelyez, lő, páncél, teknő, lövedék, kéreg
shelterbúvóhely, elrejt, elrejtőzik, menedék, oltalmaz, oltalom, véd
shiftcsere, cserélés, áthelyez, áthárítás, átrak, női alsóruha, emel, mentség, női ing, ingruha, félmegoldás, helyzetváltoztatás, elmozdulás, eltolódás, eltolódik, eltol, fortély, elmozdít, elmozdul, lakáscsere, kibúvó, kisegítő út, módosulás, munkanap, műszak, fekvésváltás, megváltozik, költözködés, kisegítő eszköz, kisegítő mód, turnus, változás, vetődési elcsúszás, változtatás, váltakozás, váltás, ürügy, kifogás, sebességet vált, sikta
shipbeállít (árbocot), behajóz, elküld, elszállít, hajó, hajóba rak, hajón küld, hajón szállít, hajón szolgál, hajóra száll, szállít
shockijedtség, kepél, bozontos, gabonakereszt, megrázkódtat, megdöbbent, lökés, megdöbbenés, megráz, keresztbe rak, kócos, megrémít, megriaszt, összecsap, megrendít, rázkódás, ütközés, ütődés, sokk, sokkot okoz, roham, megbotránkoztat, kócos haj, összecsapás, összeütközik
shoescipő
shophivatal, hűvösre tesz, színházi szerződés, elküld, börtönbe zár, elbocsát, bolt, alkalmaz, bevásárol, börtönbe juttat, felfogad, szerződtet, üzlet, üzletbe visz, üzleti dolgok, részvények tőzsdei bevezetői, ügyes-bajos dolgok, színház, iroda, javítóműhelybe ad, javítóműhelybe küld, járja a boltokat, kereskedés, munkahely, műhely, lakás
shoppingbevásárlás, vásárlás
shoregyámfa, part, támaszfeszítő dúc, tópart, támoszlop, tengerpart
shortrövidített becenév, szétmálló, tömör, szapora, törékeny, rövidzárlat, omlós, hiányos, lerövidített, hirtelen, kisfilm, kifogyva, innen vmin, kevesebb, fedezetlen ügylet, gyorsan, fedezet nélkül, alacsony, besszjátékos, fedezet nélküli, kimért, rideg, szűkített, türelmetlen, kurta-furcsa, lobbanékony, kontreminőr, nem elegendő, ropogós, porhanyós, nem teljes, kurtán, rövidzárlatot okoz, rövidre zár, rövid, kurta, gyors, rövid távú, rövidfilm, rövidítés, rövidre záródik, rövidített név, röviden, rövid lövés, rövid szótag, rövid tartalmú, rövid összefoglalás, rövid lejáratra, rövid lejáratú, rövid hangzó
shortageelégtelenség, hiány
shortlyhamarosan, nemsokára, röviden, rövidesen
shotsúlygolyó, fellövés, dobótávolság, egy korty pálinka, átszőtt, ágyúgolyó, dobás, golyó, lőtávolság, megtölt, lövés, hajítás, injekció, lövész, színjátszó, színét változtató, puskagolyó, rúgás, próbálkozás, lövedék, kísérlet, filmfelvétel, egy kupica pálinka, lövő, más színnel átszőtt
shouldkellene
shoulderperem, fogó pereme, furakodik, gyám, csapváll, domborulat, csaphajlat, felfekvési felület, előhegység, boltváll, betűtest felső lapja, bevágási padka, alátámasztás, árbocváll, dombnyúlvány, lapocka, vállal, töltéspadka, válltámasz, vállal lök, vállfa, púp, támfelület, támaszpillér, támasz, hajlat, párkány, támasztás, ruhaakasztó, osztópárkány, támoszlop, vállal taszít, vállára vesz, vállal meglök, váll, útpadka, tengelyváll, tolakszik, tengelygyűrű, padka, nyél pereme, kabátakasztó, kiugró rész, hegynyúlvány, előreugró bérc
shoulderstűkiszélesedés, tűperem
showbemutatás, előadás, felmutatás, kiállítás, látszat, látványosság, mutat, siker, üzlet, parádé, pompa, vállalat
showedmutatott
showerbemutató, bőség, kiállító, meteorraj, vendégség nászajándékok átadására, zápor, zuhany, záporeső, zivatar
showingfelmutatás, bemutatás, állítás, bebizonyítás, bizonyítás, igazolás, kiállítás, kijelentés, megjelenés, szemléltetés, szemlére tétel, nyilatkozat, közszemlére tétel, külső, kinyilatkoztatás
shownmutatott
showsmutat
sickbeteg, betegek, dühös, levert
sicknessbetegség
sidefals, fejtéshomlok, vájatvég, széle vminek, másodrendű, hegyoldal, csapat, elbizakodottság, álláspont, áll vmilyen oldalra, állásfoglalás, burkolófal, henceg, mezőny, lejtő, nagyhangúság, oldallap, oldal-, nagyképűsködik, oldal, fennhéjazás, mellékes, felvág, felvágás, oldalfal, mellék-, tagozat, oldalsó, leszármazási ág, hencegés, származási ág, tábor, szárnya vminek, szegély, szárny, pöffeszkedik, részleg, rokonsági ág, rész, párt, pöffeszkedés, osztály, lap
sightlátótávolság, látnivaló, látómező, jó száz lépésnyi távolság, irányítás, irányzórés, irányzás, látóképesség, szempont, észlel, célzás, célzókészülék, célgömb, feltevés, nézet, megtekintés, irányzék, kilátás, szemlencse nyílása, nézőke, nagy mennyiség, nézőlyuk, nézőrés, nevezetesség, mérési jegy, látás, látvány, meglát, megpillant, megcéloz, vélemény, tekintet, tömeg
signjel, cégtábla, aláír, cégér, címtábla, ismertetőjel, jegy, jellel ellát, felirat, csillagkép, előjel, figyelmeztetés, jelöl, jelt ad, jelzés, jelzőtábla, szimbólum, tünet, nyom, szimptóma, megjelöl, szignál, kórjel, jelez, jelkép, jelel (süketnéma)
signalelőjel, emlékezetes, jeleket ad, jeladással továbbít, jeladás, indítótárcsa, feltűnő, figyelemre méltó, jel, jeladással közöl, jeladással tudat, jelez, jelzés, jelző, jelt ad, jelekkel tudat, jelentős, jelzőberendezés, kiváló, szemafor, jelzőlámpa, kiemelkedő, jelződobás, jelekkel közöl
signedaláírt, előjeles, jellel ellátott, jelzett
significanceértelem, fontosság, jelentés, jelentőség
significantalapvető, fontos, jelentős, kiemelkedő, kifejezésteljes, nevezetes, kifejező, lényeges
significantlyjelentősen
silenceadásszünet, beléfojtja a szót, prédikátori jogától megfoszt, eltilt, csendet parancsol, elfojt, feledés, csend, csendesség, letör, elhallgattat, elnémít, némaság, titoktartás, tudás hiánya, szünet, nyugalom, megszilenciumoz, hallgatás, hallgatásra kényszerít
silentcsendes, hallgatag, hangtalan, zajtalan
silkselyem
silverezüst
similarhasonló
similarityhasonlóság
similarlyhasonlóan, hasonlóképpen
simplebamba, egyszerű, együgyű, mesterkéletlen, valóságos
simpleregyszerűbb
simplestlegegyszerűbb
simplicityegyszerűség
simplycsak, csupán, egyszerűen
simultaneouslyegyben, egyidejűleg, egyszerre
sinceamióta, attól fogva, attól fogva, hogy, attól kezdve, azóta, mert, minthogy, miután, mivel, mióta csak, óta, -től, vmilyen időponttól, -tól
sincerelykomolyan, nyíltan, őszintén, szívből
singerénekes
singingbegerjedés, dalolás, daloló, ének, éneklés, éneklő, énekóra, fütyülés, madárdal, nótázó, zümmögés, madárfütty, fütyülő
singleegyes játék, egyedüli, egyedülálló, egyedül élő, egyedül elvégezhető, egyes, összesen egy, egy utazásra szóló jegy, becsületes, egy, egyágú, páratlan, fark, külön, szimpla, egyel (répát), egyszeri utazásra szóló jegy, magányosan álló, szóló játék, segítség nélkül elvégezhető, őszinte, nőtlen, magában élő, magányos, magában álló, kislemez, egyszerű, egyetlen, egyszeri
siruram
sisterhúg, lánytestvér, nővér
sitül
sitefekvés, házhely, hely, helyzet, telek, telepít
sittingkotló, fészekalja tojás, kotlás, költés, értekezlet, egy ülésnyi idő, fenntartott hely, szeánsz, nyugvó, összejövetel, tojásokon ülés, ülésezés, ülésező, ülés, tanácskozó, ülő, gyűlés, ülőhely, testületi gyűlés, tanács-, modellként ülés
situatedelhelyezett, helyezkedő
situationelhelyezkedés, helyzet
sixhat, hathengeres kocsi, hatos, hatos ütés
sixteentizenhat, tizenhat(os)
sixteenthtizenhatodik
sixthhatodik
sixtieshatvanas
sixtyhatvan
sizealak, enyv, enyvez, enyvvel kezel, formátum, méret, nagyság, nagyság szerint osztályoz, szám, terjedelem, ragasztóanyag
sizesméretek
skillkészség, szakértelem, szakképzettség, ügyesség
skilledszakképzett
skinhéj, férfi, hártya, gebe, fazon, díszvakolat, egy dollár, bőrtömlő, belső palánkolás, bőr, burok, fej, bél, belső lemezelés, külső felület, külső héj, megkopaszt, megnyúz, membrán, kimustrált ló, reve, zsugori, kikészített bőr, pergament, hurkabél, hamisjátékos, fösvény, lenyúz, nyers bőr, koton, kifoszt, vén gebe, szédelgő, várt haszon, tok, svindler, remélt haszon, kéreg, fal vastagsága, dolcsi, héjazat, óvszer, öntvénykéreg, pacák, oxidréteg, héjlemezelés
skyatmoszféra, ég, égbolt, felüt, klíma, légkör, magasba üt, magasra akaszt, menny, mennybolt, mennyboltozat, mennyország, túlságosan magasra akaszt
slaveagyondolgozza magát, rabszolga, robotol
sleepálom, alszik, alvás
slightjelentéktelen, karcsú, csekély, elhanyagol, könnyű, lefitymál, kevés, kicsi, megaláz, megbánt, méltatlanul bánik, semmibe se vesz, semmibe vesz, nem vesz komolyan, mellőz, mellőzés, megbántás, sértően mellőz, vékony, megalázás
slightlyalig, kevéssé, kissé, némileg
slimcsekély, fogyaszt, fogyasztja magát, fogyókúrát tart, hitvány, karcsú, karcsúsít, kevés, ravasz, soványít, vékony
slowhanyag, késedelmes, késleltet, lassan, lassít, lassú, lassul, megfontolt, unalmas, vontatott, nehézkes, ostoba
slowlylassan
smallsilány, kevés számú, hitványka, hulladékszén, jelentéktelen, ércdara és kőzet keveréke, csekély jelentőségű, csekély számú, hitvány, gyenge, aprószén, apró-cseprő, apróra, apraja vminek, alig, apró, bányaapró, kicsiny, kevés fogásból álló, keskeny, szűk, rövid ideig tartó, rövid, kicsinyes, kis darabokra, kicsi, kis méretű, jelentéktelen összegű, kis betűkkel, kis összegű, kis, sovány, megszokott, nem sok, szűkkeblű, nem nagyon, nem fontos, nem nagy jelentőségű, nem hosszú, mindennapi, nem elég nagy, mellőzhető, halk, erőtlen, csekély, kis része vminek, könnyű, megbocsátható, kisszámú
smallerkisebb
smartszellemes, szenved, szenvedés, sajgó, bűnhődik, agyafúrt, csinos, gyors, legújabb divatú, szapora, furfangos, gyors felfogású, eszes, gyorsan és jól végzett, heves, hasogató, hasogat, gondosan ápolt, hasogatás, éles, gyors és találó, eleven, erős, értelmes, élénk eszű, ég, élénk, divatos, csípős fájdalom, csíp, csípős, elegáns, éles fájdalom, hathatós, seb, megbántódik, fürge, ízléses, megbűnhődik, sajgás, okos, neheztel, sikkes, sajog, ötletes, megszenved, jó, lakol, kifogástalan állapotban levő, körmönfont, fájdalom, intelligens, kifogástalan rendben levő, jól ápolt, finom, fáj, szigorú, ügyes, zokon vesz, választékos ízlésű, szúrós fájdalom, talpraesett, tipp-topp, takaros, szúrás, szúró, szúr
smellbűz, érzi a szagát, illat, megszagol, megszimatol, rossz szag, szag(lás), szagérzék, szaglás, szaga van, szaglóérzék, szimat, vmilyen szagú, szagol, szag
smilemosoly, mosolyog
smithkovács
smokeköd, elinal, dohányzás, dohányzik, elszív, kifüstöl, szivar, cigarettázás, cigaretta, cigarettaszünet, befüstöl, bekormoz, cigarettázik, szívnivaló, megfüstöl, meglép, meglóg, kereket old, füstön szárít, füstöt bocsát ki, ködfelhő, füst, felfüstöl, elszalad, füstölög, kormoz, gőzöl, kábítószert lélegez be, gyanít, gőzt bocsát ki, gyanút fog, megsejt, rlpirul, szivarozás, szipuzik, szipózik, pipázás, porfelhő, rágyújt, pirul, odaéget, pára, néger, gőzölög, füsttel befeketít, füstöl
smokingdohányzás, füstkibocsátás, füstölés, füstölgés, füstölgő, füstölő, füstön szárítás, gőzölő, megfüstölés, kormozás, gőzölgő
smoothmézes szavú, enyhe, lecsiszol, nyugodt, simává tesz, simítás, redőtlen, szélcsend, szőrtelen, tompít, udvarias, elsimul, elegáns, elsimít, egyenletesen, egyenget, egyenletes terep, egyenletes, csupasz, csiszol, csiszolt, csendes, akadály nélküli, bársonyos, csillapodik, édeskés, akadály nélkül, elegyenget, legyalul, szabályosan, zavartalan, lesimít, puha, mézesmázos, letompít, gördülékeny, simaság, hízelgő, kitűnő, lecsillapít, finom, simítóz, szabályos, simított, simít, simává lesz, sima terep, simán gördülő, simára munkál, simán, sík, sima, selymes, folyamatos, zsenge, fényez, zökkenőmentes, zökkenőmentesen
snowesik a hó, havazik, hó, kokain
soakként, annyira, ennyire, így, olyan, tehát, ilyen, úgy, úgyhogy
socialszociális, társadalmi, társas, társas összejövetel, társasági
socialismszocializmus
socialistszocialista
sociallytársadalmilag
societytársadalom
sociologicalszociológiai
sociologyszociológia
sodiumnátrium
softeffeminált, bársonyos, csendes, elmosódó, nyájas, lágy, nőies, gyenge, ernyedt, finom, halk, lágyan, nyugodt, puha, sima, ostoba alak, hülye alak, kellemes, halkan, erőtlen, enyhe
softwareprogram
soilbemocskol, bepiszkít, beszennyez, föld, megtrágyáz, piszokfolt, termőföld, talaj, meggyaláz
solarnap, nap-
soldárult, becsapott, bepalizott, eladott
soldierkatona, katonáskodik, közlegény
solemagányos, nyelvhal, alátétlemez, ablakdeszka, ablakpárkány, cipőtalp, eketalp, egy tagból álló, egyetlen, küszöb, egyedüli, fekü, lángkemence feneke, egyedül álló, harisnyatalp, társtalan, völgyfenék, völgytalp, vápa, sólyaszánkótalp, talp, talpgerenda, szól
solelyegyedül, kizárólag
solicitorjogtanácsos, ügynök, ügyvéd, üzletszerző, városi tiszti ügyész
solidháromdimenziójú, egységes, biztos, egyetértő, alapos, áthatolhatatlan, erős, szilárd test, szolid, köb-, őszinte, szilárd, megbízható, homogén, téridom, tömör, szolidáris, térbeli
solidarityegyüttérzés, összetartás, szolidaritás
solutionfeloldás, megfejtés, megoldás, oldás, oldat
solvekibogoz, kibont, megfejt, megold, tisztáz
somebizonyos, némely, némileg, pompás, komoly, egy kis, igazi, egész, egy bizonyos, egyes, némi, körülbelül, mintegy, néhány, meglehetősen, több, valami, valamelyik, egy kevés
somebodyfontos személyiség, jelentékeny személyiség, számottevő személyiség, szerelmese vkinek, szeretője vkinek, tekintélyes személyiség, valaki
somehowvalahogy, valahogyan
someonevalaki
somersetbukfencet vet, bukfenc, bukfencezés, bukfencezik, előre bukfencezik, felbukás, felbukfencezés, előrebukfencezés, felbukfencezik, felfordulás, felfordul
somethingbizonyos mértékben, bizonyos fokig, borzasztóan, egy kicsit, meglehetősen, szörnyen, valami, valamivel, némileg, egy kissé
sometimesnéha
somewhategy kevés, egy kissé, némiképp, némileg, valahol
somewherevalahol
sonfiú
songdal, ének, költemény
soonhamar, hamarosan, inkább, semhogy, korán, nemsokára
sophisticatedelferdített, finnyás, affektált, csiszolt, hamisított, kifinomult, kitanult, meghamisított, okos, tapasztalt, modern, nem természetes, mesterkélt
sorrybocsánat, bús, hitvány, nyomorúságos, sajnos, szomorú, siralmas
sortfajta, féle, csoportosít, csoport, faj, társ, mód, nem, osztály, módszer, kísérő, féleség, kiválaszt, minőség, készlet, sokaság, válogat, társaság, szétválaszt, szortíroz, sorozat, haver, pajtás, rend
sortsszortiment
soughtkeresett
soulember, emberi lény, lakos, lélek, szellem
soundkihirdet, igaz, kijelent, kimond, kinyilatkoztat, kikopogtat, vmilyennek hallatszik, hangzik vmilyennek, hallatszik vmilyennek, hallgat, hangzik, hang, hangoztat, hangot ad, ép, csendül, egészséges, becsületes, alapos, alaposan, becsülettel, fizetőképes, kiejt (hangot), zaj, vmilyen benyomást tesz, vmi benyomását kelti, szilárd, tengerszoros, vmilyennek hangzik, látszik, vízmélységet mér, hirdet, józan, helytálló, harsog, józanul, kémlel, zeng, sértetlen, mér, tűnik, mélységet mér, szondáz, úszóhólyag, mélyen (alszik), megbízható, megszólaltat, meghallgat, lemerül, logikus, lebukik, hallatszik, cseng, búg, kopogtatással megvizsgál, kutat
soundshangok
sourceadatforrás, ér, eredet, forrás, forrásmunka, kiindulópont, kútfő, patak
sourcesforrások
southdéli irányba, dél felé, dél, dél felé halad, déli, dél felől, delel, déli fekvésű, déli irányból, déli rész, délkörön áthalad, délszaki, meridiánon áthalad, délre néző, délről, délre, déli irányban
southerndéli
sovereigntykorlátlan uralom, szuverenitás
sovietmunkástanács, szovjet, szovjetúnió, tanács
spacetér, betűköz, köz, táv, térköz, szóköz, hely, feloszt, férőhely, időköz, távolság, szétoszt, ritkít, térközökkel elhelyez, világűr, térző, űr, terület, időszak, kiterjedés
spacesüres helyek
SpainSpanyolország
Spanishspanyol
sparenélkülözni tud, megtakarít, megkímél, fölösleges, kímél, cingár, felesleges, nélkülöz, spórol, szűkös, takarékoskodik, szikár, pót-, pótkerék, sovány, pótalkatrész, tartalék, zsírtalan
spatialtér-, térbeli
speakbeszél
speakerbeszélő, hangszóró, képviselőház elnöke, szónok
speakingbeszélő
specialalkalmi, egyedi, kitűnő, különkiadás, különleges, különvonat, rendkívüli, sajátságos, speciális, sajátos
specialistspecialista, szak-, szakember, szakorvos
speciallykülön, különlegesen, különösen
speciesfaj(ta), fajok, fajták
specificfajlagos, jellegzetes, közelebbről meghatározott, különleges, sajátos, speciális, specifikus
specificallykifejezetten, kimondottan, különösen, speciálisan
specificationelőírás, felsorolás, kikötések, munkafeltételek, részletes leírás, részletezés
specificationsrészletezések
specifiedrészletezett
specifyelőír, kiköt, közelebbről meghatároz, pontosabban meghatároz, részletez, szabványosít
specimencsodabogár, mintadarab, mutatvány, példány
spectacularlátványos
spectrumszínkép
speculationelmélet, elmélkedés, feltevés, spekuláció, töprengés
speechbeszéd, beszédmód, beszédmodor, beszélő képesség, felszólalás, hang, nyelv, nyelvjárás, szónoklat
speechesév végi bizonyítvány- és jutalomosztás, évzáró, tanévzáró ünnepély
speedfényérzékenység, előrevisz, gyorsaság, gyorsít, halad, prosperál, rohan, sebesség, sebességfokozat, segít, siet, támogat, siettet, sebességet szabályoz
spencercsonka csúcsvitorla, gyapjúzubbony, rövid felöltő, spencer, zeke, zubbony
spendeltölt, költ(ekezik)
spendingelköltés, költekezés, költés
spentelcsigázott, elhasznált, ernyedt, fáradt, ikráit lerakott (hal), kimerült
spheregolyó, gömb, kör, szféra, terület
spiritalkohol, bátorság, energia, fellelkesít, hangulat, kedély, kísértet, lelkierő, spiritusz, lélek, szellem, szesz, kedv
spiritsszesz, szeszes italok
spiritualegyházi, lelki, spirituálé, szellemi
splendidnagyszerű, pompás, ragyogó
spokeakaszt, kerékkötő rúddal megköt, küllő, küllők közé dugott rúddal megköt, küllőkkel lát el, rudat dug (kerékbe), megakaszt
spokenbeszélt
spokesmanszószóló, szóvivő
sponsorshiptámogatás, védnökség
spontaneousnem erőltetett, spontán
sportsport, rendellenesen fejlődött ember, rendellenesen fejlődött szerv, játszik, feltűnően visel, fair ember, feltűnően hord, felvág, gúnyolódik, időtöltés, jó haver, rendellenesen fejlődött növény, játék, jó pajtás, mulatság, rendellenes fejlődés alakul ki, szórakozik, tréfa, tréfál, testgyakorlás, sportág, stramm fickó, szórakozás, sportol, mulat
sportsatlétika, sport, sport-
spotpecsét, egy falat, csepp, csúcsfény lámpa, előre kiszemel, feketepontos biliárdgolyó, kiszúr, bepiszkít, azonnali, csepeg (eső), hely, folt, foltossá válik, érzékeny pont, észrevesz, helyszín, vidék, kondenzoros lámpa, spotlámpa, szégyenfolt, pont, sebezhető pont, petty, paca, pattanás, meglát, fájó pont, egy harapás, egy csepp
spotsfizetés ellenében azonnal szállított áru, leopárd
spreadstellázs-ügylet, nagy evészet, kiterjesztés, lakoma, eszem-iszom, elterjedés, elterjesztés, kenyérre kenhető dolog, árrés, (ki)terjeszt(és), egészlapos hirdetés, kiterjesztett, terjeszkedés, terjesztés, kenhető ételnemű, kenyérre kent dolog, fesztávolság, kitárt, takaró, terjedelem, terjedés, terítő, szétterjesztett, szórás, szélesség, nagy kiterjedésű terület, nyílt terület, oldalszóródás, nyílás, kiterjedés, többhasábos cikk
springforrás, eredet, hajlat, hátratartó kötél, kikötőkötél, lék, repedés, ruganyosság, rugékonyság, rugalmasság, rugó, ugrás, tavasz, megvetemedés
squadbrigád, raj, szakasz
squaremerőlegesen áll, négyszögletes, kockásan megvonalaz, elrendez, derékszögű vonalzó, derékszögűre alakít, derékszöget alkot, derékszögben, derékszögben áll, derékszögű, becsületes, bokszállásba helyezkedik, kiegyenlített, négyzetre emel, négyzet, megken, négyszögletesre alakít, egyezik, elintéz, kiegyenlít, kielégít, hozzáalkalmaz, háztömb, négyzetes, tagbaszakadt, verekedni készül, megegyezik, korrekt, verekedő állásba helyezkedik, kocka, megveszteget, kvadrál, egyenesen, kifizet, régimódi ember, tisztességes, tisztességesen, tér, stimmel, szögletes, rendez, összeegyeztet, összhangban van, passzol, összhangba hoz
stabilityállandóság
stableállandó, istálló, lóállomány, lóistálló, stabil, szilárd, tartós
stadiumstadion
staffalkalmazottállomány, állandó személyzet, nyél, pálca, sétabot, kotróvas, iránytárcsa, kitűzőkaró, bot, erősség, mérőcövek, staff (műanyag), mérőléc, munkatársak, személyzet, sétapálca, piszkavas, személyzettel ellát, törzskar, vezérkar, vonatbot, vájt szonda, tahiméterléc, támasz, szintezőléc, rúd
stageelőad, emelvény, etap, megrendez, állvány, állapot, állomás, állványzat, útszakasz, megállóhely, fok, lépcső (rakétáé), dobogó, dramatizál, fokozat, színre visz, színpadra alkalmaz, színtér, szakasz, színhely, színpad, színház, munkaállvány, pihenő, munkaállás, fejlődési fokozat
stairslépcső, lépcsősor
stakekitűzőkaró, húsolótőke, karóz, érdekeltség, díj, előlegként kiadott áruk, fogad, cölöp, átszúr, cövek, kockára tesz, hergelővas, tét, karóhoz köt, kis üllő, karó, jelzőoszlop, megkockáztat, rakonca, tűzhalál, tűz, süllyesztő üllő, szőlőkaró, rúd, nyújtóoszlop, pózna, mérőcövek, lóverseny, máglya, máglyahalál, lóversenydíj
stancealapállás, állás, beállítottság, hely, helyzet, pozitúra, telek, hozzáállás, póz, ütőállás
standcsapágyállvány, elárusítóhely, veszteglés, támasz, állomás, állásfoglalás, álláshely, áll, alja vminek, aljzat, állás, alátámasztás, állvány, hely, lábon álló gabona, leállás, láb, lelátó, helyzet, lábon álló termés, megállapodás, alsó része vminek, álláspont, állomány, ellenállás, dobogó, bódé, konzol, emelvény, fúróállvány, megállás, ugrómérce, taxiállomás, tartózkodás, tribün, tanúk padja, tartó, támaszték, pódium, szünet, talpa vminek, stand, őrhely, pillér, növényállomány, faállomány
standardnívó, oszlop, mérték, hiteles mérték, lobogó, általános iskolai osztály, alapvető, álló gerenda, finomság (nemesfémé), irányadó, kívánalom, minta, standard, mértékadó, minőség, szabályos, színvonal, valutaalap, zászló, típus-, szabvány-, szabványos, szabvány
standardsszínvonal
standingnem működő, állapot, állandó, állandóság, állás, maradandó, működésben nem levő, álló helyzetben levő, álló, álló helyzet, befolyás, megbecsülés, felállított, állóhely, állomásozás, helyzet, tartam, tartósság, tekintély, tartós, parkolás, rang, rögzített, pozíció, időtartam
starcsillag formájú alak, aszteriszk, csillag, csillag formájú repedés, csillaghajó, csillagjel, csillaggal megjelöl, csillagzat, csillagalak, csillag formájú tárgy, csillag formájú törés, csillagalakzat, főszerepet játszik, mozicsillag, filmcsillag, csillagkapcsolás, csillagokkal díszít, csillagokkal tarkít, csillagkerék, remekel, sztár, sztárszerepet játszik, színpadi csillag
startösszerezzen, indulás, indulási pont, kezd, felver, elugrik, felriad, indít, elkezd, elindul, elindulás, beindít, alapít, elindít, előny, indulási hely, rajt, indul, összerezzenés, folyamatba tesz, megriadás, felriaszt, megijeszt, megugrik, megugraszt, megkezd, megriad, megindít, felijed, kezdet, megijed, start, ugrás, startvonal, rajthely, rajtvonal
startedindult
startingelindulás, indulás, kezdet, megriadás, összerezzenés
startskezdetek
stateállam-, állam, állami, állít, állapot, állás, dísz, előad, helyzet, kifejez, kifejt, pompa, státusz, rang, megállapít, méltóság, kijelent, fény
statedmegállapított
statementállítás, bejelentés, kijelentés, kimutatás, közlés, megállapítás, nyilatkozat, vallomás, számadás
statementsállítások
statesállapotok, rendek
staticelektrosztatikus, elektrosztatikus töltés, légköri kisülések, légköri zavarok, nyugvó, statikai, statikus, szilárdsági
stationhely, helyez, helyzet, foglalkozás, hadtápállomás, hivatal, tanya, áramfejlesztő telep, állomáshely, állomásoztat, állomás, állás, állomás(hely), erőműtelep, parkolóhely, társadalmi helyzet, nagybirtok, rang, település, lakóhely, megálló, rádióállomás, őrhely, rakodóhely, rakodótelep, pályaudvar, odaállít, megállóhely, lelőhely, kapcsolóállomás, kihelyez, településhely, vasúti csomópont, transzformátorállomás
statisticalstaisztikai, statisztikai
statisticsstatisztika, statisztikai adatok
statusállapot, beosztás, helyzet, státus
statuterendelet, szabály, törvény
statutorytörvényen alapuló, törvényes, törvényszerű
staytarcskötél, korlát, látogatás, kitartás, kihorgonyzó rúd, leállít, kihorgonyzó lánc, korlátozás, feltartás, feltartóztatás, felfüggesztés, felfüggeszt, marad, feszítő kötél, elhalasztás, feltartóztat, dúc, árbocmerevítő kötél, csarnak, elhalaszt, árbocelőkötél, alap, állóképesség, akadály, akadályoztatás, árbocfeszítő-kötél, feszítő lánc, tartó drótkötél, szünetet tart, tartózkodik, tartóztat, tartóztatás, ottlét, időzik, hosszirányú árbocfeszítő-kötél, tartózkodás, támasztó oszlop, támaszt, késleltet, feszítő rúd, időzés, kihorgonyzó kötél, támaszték, támcsavar, támogat, tarcs, tartószerkezet, tartó, támasz, támasztó csapszeg, szüneteltetés, rögzít (árbocot), időt eltölt, megáll, merevítő csapszeg, oldalkötél, oszloptámasztó rúd, merevítő rúd, megszakítás, megtámaszt, megállít, gyám, visszatart, vonórúd
stayingmaradás
steadilyállhatatosan, egyenletesen, szilárdan, szünet nélkül
steadyállandó, állandó barát, kiegyensúlyozott, egyenletes, egyenletesen, megerősít, állhatatosan, állandó barátnő, állandó partner, biztosan álló, erősít, megnyugszik, megállapodott, józan, megszilárdít, szünet nélkül, támasz, szilárd, szilárdan, rendületlen, egyöntetű, biztos
steamenergia, erő, gőzerővel dolgozik, gőz, gőzerő, gőzerővel halad, gőzölög, kipárolgás, vízgőz, vízpára, párol, párolog, pára, kigőzölgés, gőzöl
steelacél, acél fűzőmerevítő, acéllal bevon, acéllal borít, acéloz, edz, erősít, fenőacél, megacéloz, penge, vastartalmú orvosság, megedz, kard
steepátitatódik vmivel, átitat, átitatódik, átázik, átáztat, ázik, beáztat, áztat, áztatófolyadék, benedvesít, fantasztikus, hihetetlen, meredek, belemerül vmibe, bemárt, beáztatás, meredély, telít, túlzott, pácol, rendkívüli, nedvesít, beavat (ruhaneműt), áztatás
stepkilép, járás, előléptetés, jár, beilleszt, behelyez, eljárás, járásmód, lépcsőzetesen elhelyez, lépéssel kimér, lépked, lépés, lép, lépcsőfok, lábnyom, létrafok, táncot lejt, nyomdok
stepslépcsősor, lépések, utaslépcső
sterlingkitűnő, kiváló, sterling, teljes értékű, törvényes finomságú, valódi
stickág, bombasorozat, láb, karó, kis fadarab, kénrúd, ütőrúd, tilolóbárd, ütő, fütykös, fadarab, furkósbot, ejtőernyős csapat, bot, dobverő, érzés nélküli ember, gally, ügyetlen ember, lábfej, husáng, karmesteri pálca, sorjázó, stift, szedővas, tehetségtelen ember, pálca, rúd, rudacska, rőzse, verőrúd, vessző, lélektelen ember, nyél, légibombasorozat, hokiütő, fajankó
stillennek ellenére, enyhít, csendesen, csend, csendes, elcsendesít, állófénykép, állókép, mégis, még, még távolabb, még mindig, szeszfőző készülék, lepárlókészülék, képkocka, lecsendesedik, lepárol, távolabb, lecsendesít, megnyugszik, mozdulatlan, nyugodt, nyugodtan, nyugalom, messzebb, mindazonáltal, megnyugtat, lágy, halk
stimulateösztökél, sarkall, serkent, stimulál
stimulusinger
stockállamkötvény, állandó, alapanyag, aggyal ellát (puskát), alany (ojtáshoz), alaptőke, nyél, raktárkészlet, felszerel, értékpapír, fatörzs, jószág, állatállomány, árukészlet, kalodába zár, fajta, raktáron levő, szabvány-, részvénytőke, áruval ellát, bevet (földet), részvény, cövek, raktári, sűrített húsleves, raktáron tart, eredet, raktár, raktárállomány, nyersanyag, készlet, megszokott, származás, törzs, tuskó, viola, törzsállomány, talon, tőke, szokványos
stockshajóépítő állvány, kaloda, sólya
stonemag, 14 font, here, kikövez, kimagoz, dominó kocka, 6,35 kilogramm, csonthéjas mag, golyó, kővel kirak, megkövez, kővel megdobál, kő, kőmag, kővel burkol, vesekő, kő-, szem (jégesőé), tök, tördelőasztal, tojás, epekő
stoodállt
stopabbahagy, befog, leáll, megáll
stoppedleállított
storageelraktározás, raktár, raktárhelyiség, raktározás, tárolás, tárolási díj
storeáruraktár, beraktároz, elraktároz, felszerel, bolt, depó, hízlalásra való sovány marha, hízó marha, készlet, készlettel ellát, kereskedés, raktár, tartalék, üzlet, tárol, hízó jószág
storedtárolt
storesállomány, áruház, élelem, élelmiszer, ellátmány, készlet, tárol, tartja
stormfergetegesen esik, dühöng, lárma, lármázik, megrohamoz, megrohanás, viharosan esik, zűrzavar, viharzik, roham, rohammal bevesz, tajtékzik, tombol, vihar
storyemeletsor, füllentés, sztori, elbeszélés, bonyodalom, cikk, anekdota, emelet, történés, hazugság, história, történet, történelem, novella, szint, tréfa, vicc, tudósítás, újságcikk, tréfás történet, mese
straightnyíltan, azonnal, becsületes, egyenesen, egyenes vonal, egyenes(en), egyenes irány, direkt, egyenes, egyenes pályaszakasz, egyenes vonalban, őszintén, rendben levő, őszinte, egyenesség, közvetlenül, megbízható, tömény, világos, közvetlen, sorozat (pókerban(, tiszta, tisztán, szabott árú, egyenes szakasz
straightforwardbecsületes, egyenes, egyenes irányú, egyenesen, lényeggel törődő, nyílt, őszinte, szókimondó
strainöröklött tulajdonság, zengzet, letisztul, feszültség, jelleg, fajta, feszülés, feszítés, fajtaváltozat, magához ölel, feszít, erőfeszítés, erőlködés, eltorzul, deformáció, deformálódik, ének, baktériumtörzs, átszűr, átszűrődik, átszivárog, beütés, feszül, megerőltetés, túlterhel, vele született vonás, terhelés, túlfeszít, túlfeszítés, rándulás, húzódás, igénybevétel, igénybevételből származó alakváltozás, jellemvonás, kiforgat, költemény, hangulat, hang, öröklött vonás, vonás, túlzott megterhelés, színezet, megrándít, származás, próbára tesz, megterhelés, megszűr, megfeszül, meghúz, megfeszít, hangnem, hajlam, erőlködik, eltorzulás, eltorzít, magához szorít, megerőltet
strangefurcsa, idegen, idegenszerű, ismeretlen, különös, meglepő, szokatlan
strategichadászati
strategyhadászat, stratégia
streampatak, folyam, dől, ér, hull, sugár, folyóvíz, önt, áramlik, áramlás, áramlat, áradat, ár, áram, csörgedezés, vízfolyás, irányzat, ömlés, ömlik, folyó, tanulók szintezett csoportja, zúdít, szintez (tudásszint szerint), szakad, patakzik, potyog, patakzás, özönlés, özönlik, özön, folyik, csurgás, csermely, zuhog
streetkocsiút, pénzvilág, újságírók világa, út, utca, úttest
strengthállomány, ellenállóerő, erély, erő, erő(sség), erősség, intenzitás, szilárdság, teherbírás, tartósság, kitartás
strengthenalátámaszt, biztosít, erőre kap, erőt gyűjt, megerősít, megerősíti magát, megerősödik
stresserő, erőfeszítés, feszít, feszültség, fontosság, hangoztat, hangsúly, hangsúlyoz, kiemel, megpróbáltatás, szorít, igénybevétel, nyom, nyomaték, stressz, nyomás
stressedkiemelt
stretchkifeszít, kitágít, túlerőltet, időtartam, feszítés, feszülés, felakaszt (embert), erőltetés, erőszakol, felravataloz, kiegyenesít, túlfeszít, tartam, kinyújtás, kiterít, kinyújt, kiterjed, kiterjesztés, kifeszítés, terület, túloz, terjedelem, terjedés, tér, megfeszül, nyúlik, sáv, szakasz, rugalmasság, nyújtózkodás, nyúlás, nyújtózik
strictpontos, szabatos, szigorú, szoros
strictlyszigorúan
strikecsapás, légi csapás, sztrájk, telér, ütés
strikingfeltűnő, meglepő
stringlovak, kikötés, húr, íjhúr, kis ér, feltétel, cipőfűző, érkötő, hibajel, nyelvfék, kötél, korlátozás, gyöngysor, ostor, korbács, madzag, póráz, versenyistálló, zsinór, zsineg, rost, szalag, vékony ér, vékony réteg, szalagdísz, spárga, szál, sor, kis felírótábla, kis telér
stringsvonós hangszerek, vonósok, szólánc
stripjöveszt, kifutópálya, hosszú darab, fásli, fejt, hüvelyéből kihúzott, lehéjaz, lehámoz, lenyúz, lefoszt, csík, alátét, darabka, lehúz, lehánt, kihajt, keskeny mező, sáv, szétszed, kibont, levetkőzik, szalag, mez, nyersbőrt lefejt, pólya, művel, megbont, megkopaszt, levetkőztet, kiszenel, kizsaluz, leszállópálya, levetkőzés
strongerős
stronglyerősen
struckmegütött
structuralépítési, struktúrális, szerkezeti
structurealak, szerkezet
structuresstruktúrák
struggleerejét megfeszíti, erőlködik, harc, harcol, igyekezet, igyekszik, küzd, küzdelem
strugglingküzdés
studentdiák, egyetemi hallgató, hallgató, tanuló
studiedmesterkélt
studioműterem, stúdió
studybetanul, dolgozószoba, etűd, tanul, tanul(mányoz), tanulás, tanulmányokat folytat, tudományág, vizsgál, tanulmányoz, tanulmány
stuffruhaanyag, szamárság, szövet, gyapjúszövet, betöm, dolog, anyag, bedugaszol, jószág, kipárnáz, kacat, kihízlal, nyersanyag, kárpitoz, kitöm, megtöm, mohón fal, ügyvéd, zsíroz, zsúfol, zabál, zabáltat, vacak, szövetanyag, teletöm, töm, teletölt, limlom
stunningelkábító, klassz, meglepő, pompás
stylecégnév, címez, bibeszál, fajta, írásmód, divat, elegancia, ízlés, karcolótű, modor, sikk, stílus, nevez, mód, modell, megszólítás, jelleg, típus
subjectalárendelt, alattvaló, alávet, alávet vkinek, állampolgár, bemutat, előterjeszt, feltár, kitesz vminek, legyőz, tantárgy, téma, tárgy, leigáz
subjectivealany, alanyi, egyéni, szubjektív
submitalávet, állít, előterjeszt, enged, meghódol, engedelmeskedik, javasol
subsequentazutáni, későbbi, következő, újabb
subsequentlyazután, következésképpen
subsidiaryjárulékos, kisegítő, leányvállalat, másodlagos, mellékes
substanceállomány, anyag, birtok, kémiai anyag, lényeg, szilárdság, vagyon, veleje vminek, vminek a veleje
substantialalapos, anyagi, értékes, fontos, kiadós, lényeges, szilárd, tápláló, tekintélyes, vagyonos, létező
substantiallyalapjában véve, alaposan, kiadósan, lényegesen, szilárdan
subtlefinom, hajszálnyi, kényes, körmönfont, szövevényes
succeedboldogul, követ, következik, örökébe lép, sikert ér el, sikerül
successsiker
successfulsikeres
successfullysikeresen
successionkövetés, következés, öröklés, örökösök, sorozat, sorrend, utódlás, utódok
successiveegymás utáni, egymást követő
successor(jog)utód, jogutód, örökös
suchilyen, olyan
suddenazonnali, gyors, hirtelen, hirtelen haragú, váratlan
suddenlyegyszerre csak, hirtelen
sue(be)perel, beperel, kér, könyörög, perbe fog, perel
suffer(el)szenved, elszenved, eltűr, elvisel, enged, kárt szenved, kárt vall, megenged, szenved, veszteséget szenved
sufferingfájdalom, fájó, szenvedés, szenvedő, tűrő
sufficientelég, elegendő, elégséges, megfelelő
sufficientlyeléggé
sugarbecukroz, cukor, cukorral meghint, cukorral telehint, édesít, hízeleg, húzódozik vmitől, kivonja magát, megcukroz, nem erőlteti meg magát, ragacsos anyaggal fákat beken, megédesít, lazsál
suggestajánl, állít, emlékeztet vmire, érzik vmin, felvet, hasonlít vmire, indítványoz, javasol, látszatot kelt, szuggerál, tanácsol, sugall, sugalmaz
suggestedjavasolt
suggestionjavaslat
suicidemegöli magát, öngyilkos, öngyilkos(ság), öngyilkosság, öngyilkosságot követ el
suitilleszt, hozzáilleszt, garnitúra, hozzáalkalmaz, beilleszkedik, alkalmas, alkalmaz, folyamodás, illeszkedik, kedvére van, kérés, leánykérés, öltöny, öltözet, megfelel, készlet, kosztüm, kereset, per, sorozat, szín (kártyában), pör
suitablealkalmas, hozzáillő, megfelelő
suiteberendezés, díszkíséret, garnitúra, készlet, kíséret, slepp, sorozat, szvit
sumösszead, összeg, összegez
summaryáttekintés, foglalat, összefoglalás, összefoglalt, összegzés, rövidre fogott, sommás
summerfödémgerenda, nyár, nyár(i), nyaral, nyári, nyáron át legeltet
summitcsúcs, csúcspont, csúcstalálkozó, orom, tetőpont
sundicsőség, kitesz a napfényre, kitesz a napra, nap, napfény, napozik, napsugár, sütkérezik
Sundayvasárnap
superellenőr, extra finom, extra finom árucikk, extra méretű, felügyelő, főellenőr, fölösleges személy, jelentéktelen személy, óriási, statiszta, szuper, rendőrfőnök, főfelügyelő, kerületi rendőrfőnök, létszám fölötti, megyei rendőrfőnök, klassz
superbfenséges, nagyszerű, pompás, remek
superiorelöljáró, felettes, feljebbvaló, felsőbb, fölényes, nagyobb, főnök, gőgös, kiválóbb, magasabb
supermarketabc-áruház, bevásárlóközpont
supervisionellenőrzés, felügyelet
suppliedszolgáltat
supplierellátó, felszerelő, főnyomócső, szállítmányozó, szállító
suppliesellátás, ellátmány, hitel, járadék, pénzellátmány
supplyhajlékonyan, ellátmány, ellát, bepótol, beszerzés, ellátás, felszerel, helyettes, pótol, simulékonyan, szállít vmit, ruganyosan, kielégít, kínálat, készlet, szállítmány, szolgáltatás, utánpótlás, szolgáltat
supporteltart, alátámasztás, biztosítás, alátámaszt, eltartás, oszlop, pártfogás, fenntartás, eltűr, elvisel, megalapoz, karó, gyámolít, megtart, igazol, fenntart, támasz, támogatás, tartó, tart, támaszték, támogat, támaszt, segély, segítség, talpazat, segít
supportedtámogatott
supportingsegítő, tám-, támasztó, támogató
supportstámogat
supposefeltesz, feltételez, gondol, képzel, megkíván
supposedállítólagos, feltételezett, látszólagos
supposedlyállítólag, feltehetően, feltételezhetően
supremedöntő, legfelső, legfontosabb, legfőbb, páratlan, végső
surebizonyos, bizonyosan, biztos, biztos(an), biztosan, minden bizonnyal
surelybiztosan
surfacekülszín, felmerül, állandó útburkolattal ellát, csiszol, felszín, felületi, felszínre emelkedik, felület, formazáró lap, takarás, takaró, plattni, simít, látszat, kikészíti vminek a felületét, külső, útburkolás, útburkolat, kikészíti a felületét vminek, terep, terület
surgeryműtét, operáció, orvosi rendelő, sebészet
surgicalműtéti, sebész(et)i, sebészeti, sebészi
surplusfelesleg, fölösleg, maradvány, többlet
surpriseámulat, elképedés, megdöbbenés, meghökkent, meglepődés, rajtakapás, meglep, meglepetés, tettenérés, zavar, váratlan dolog, rajtaütés, rárohanás
surprisedcsodálkozó, meglepett, meglepődött
surprisingmeglepő
surprisinglymeglepően
surroundingkörnyező, körülvevő
surroundingskörnyék, környezet
surveyátnézés, áttanulmányozás, áttekint, áttekintés, ellenőriz, felmérés, földmérés, közvélemény-kutatás, felülvizsgál, vázlat, vizsgálat, megtekint, szemrevételez, tervrajz, szemle, felmér
survivalcsökevény, életben maradás, maradvány, továbbélés, túlélés
surviveéletben marad, túlél
suspectgyanít, gyanús, gyanús személy, gyanúsít, gyanúsított, sejt
suspendedfelfüggesztett, lebegő
suspensionbeszüntetés, elhalasztás, félbeszakítás, felfüggesztés, függés, kerékfelfüggesztés, lógás, megszakítás, szuszpenzió, rugózás
suspicionegy kevés, egy kicsi, gyanít, gyanítás, gyanú, parányi nyoma vminek, sejtelem, sejtés, vminek parányi nyoma, sejt, gyanús körülmény
sustainéletben tart, eljátszik, elszenved, eltűr, elvisel, fenntart, igazol, erőt ad, kibír, tart
SwedenSvédország
Swedishsvéd, svéd nyelv
sweetcsemege, bonbon, cukorka, bájos, andalító, aranyos, behízelgő, dallamos, desszert, édes, illatos, jó illat, édes illat, friss, házilag készített likőr, szagos, szelíd, édesség, finom illat, édes öröm, jó illatú, kellemes, nyájas, savmentes, kénmentes, jószagú, kedves, jóízű, édes bor
Swisskapuőr, svájci, svájci gárdista, svájci nyelvjárás, svájci testőr, svájci zsoldos, testőr
switchcsapkod, kapcsol, villanykapcsoló, fordít, áttérés, elfordít, átállás, átkapcsol, csap, váltóállító berendezés, vesszőzés, hamis copf, hamis hajtincs, hirtelen fordulat, kapcsol(ó), hajlós vessző, pálcaütés, váltókar, színváltoztatás, váltó, suhogó (ostor végén), hajlékony ág, hajlós pálca, lovaglópálca, megcsap, nádpálca, más vágányra terel, kapcsoló, kitérőbe irányít
SwitzerlandSvájc
symboljel, jel(kép), jelkép, szimbólum
symbolicjelképes, képletes, szimbolikus
symbolsjelek
sympatheticegyüttérző, megértő, rokonszenvező
sympathyegyüttérzés
symptomstünetek
systemrendszer
systematicmódszeres, rendszeres, szisztematikus
systemsrendszerekOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.