Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

T

AngolMagyar
tableasztal, lemez, koponyalemez, laposan csiszolt gyémánt, mutató, táblácska, híd (hídmérlegé), festékezőasztal, gerendatalp, felület, előterjeszt, étellel megrakott asztal, fennsík, dúsítóasztal, asztalra tesz, asztaltársaság, egymásba illeszt, jegyzék, táblázat, tábla, szér, tányér, sínfelület, táblavidék, terített asztal, sima lap, pad, síktárcsa, plató, összefogó áttekintés, összkép, négyszög (tenyérjóslásban), vendégek, lap, kártyát kijátszik
tablestriktrak
tacklemegragad, műszer, megerősít, hozzávaló, feltartóztatás, hajókötélzet, csigasor, berendezés, felszerelés, kellék, megragadás, megállítás, kellékek, készlet, megbirkózik, megbirkózás, megküzd, megold, megküzdés, kötélcsigasor, védő, vitába száll, védőjátékos, rögzít, szerelő játékos, vállal, szerel (sportban), műszerkészlet, nekifog
tacticseljárásmód, harcászat, taktika
tailfarokkal ellát, fenék, fark, detektív, far, farok, picsa, nő, lecsutkáz, kíséret, altáj, alfele vkinek, csaj, hátsórész, nyomozó, folyásirányba fordul, írás (érmén), hekus, segg, nyomon követ, megfigyel vkit, vég, végződéssel ellát, végződés, uszály (ruháé), utóörökösödési korlátozás, szárny (kabáté), kopó, közösülés, pina, punci
takebevétel, filmfelvétel, fog, fogás (halé), nyereség
takenfoglalt
takeoverállami tulajdonba vétel, átvállalás, átvétel
takingbevétel (váré), jövedelem, megnyerő, ragályos, rokonszenves
taleelbeszélés, mese, történet
talentadottság, érzék, hajlam, hírességek, képesség, kiválóak, különleges képesség, nagyságok, talentum, tehetség, tehetséges ember, tehetséges emberek
talkbeszámoló, beszéd, beszédtárgy, beszédtéma, beszél, beszélget, beszélgetés, csevegés, előadás, fecseg, fecsegés, társalgás, társalog, üres beszéd
talkingbeszéd, beszédes, beszélgetés, beszélő, kifejező
talkstárgyalás, tárgyalások
tallmagas
tankciszterna, felvevőgép hordozható fülkéje, fenéksúly tartály, harckocsi, holtsúlytartály, kád, mesterséges kis tó, tank, tartály, tengeralattjáró víztartálya, vízmedence
tapeszalaggal összeköt, csomagkötöző szalag, célszalag, csengőszalag, felmér, pamutpaszomány, magnóra felvesz, magnószalag, pamutzsinór, mágneses jelszalag, gépszalag, hangszalag, magnetofon szalag, ragasztószalaggal megerősít, megmér, mérőszalag, szalaggal összefűz, szegélyez, szegőszalaggal eldolgoz, távírószalag, szegőszalag, szalag, ragasztószalag, ragasztószalaggal leragaszt
targetcél, célkitűzés, célpont, céltábla
targetscélok
taskfeladat, feladattal megbíz, lecke, megterhel, munka, vállalkozás
tasksfeladatok
tastecsipeget vmiből, érzék, érzi vminek az ízét, hajlam, íz, ízlel, ízlelés, ízlés, kóstol, megízlel, megízlelés, megkóstol
taughttanult
taxadóteher, adónem, adót kivet, adózás, adó, díjszabás, dica, díj, igénybe vesz, igénybevétel, kötelezettség, megadóztat, megállapít, teher, rovásadó, szemrehányás, próbára tesz, kiszab
taxationadózás
teatea
teachtanít
teacherelőadó, oktató, tanár
teachingtanítás
teambefog, brigád, csapat, csoport, fogat, legénység, munkaközösség, sportcsapat
tearskönnyek
technicalalaki, gyakorlati, ipari, iparműtani, jogilag vmilyen, kezelési, műszaki, műtani, szak, szakmabeli, szakmai, technikai, technológiai
technicallyalakilag, műnyelven, műszaki szempontból, műszakilag, szaknyelven
techniquemódszer
techniquesmódszerek
technologicalműszaki, technikai, technológiai
technologyműszaki tudományok, technika, technológia
teenagetizenéves
teethfogak, fogazat
telegraphmegsürgönyöz, megtáviratoz, sürgönyöz, táviratozik, távíró, távírókészülék
telephonetelefon
televisiontelevízió
tellelmond
tellingátszámolás, elbeszélés, elhíresztelés, elmesélés, elmondás, hatásos, kibeszélés, kifecsegés, lebeszélés, megolvasás, megszámolás, sokatmondó
tellselmond
temperaturehőmérséklet
templehalánték, templom
temporarilyegyelőre, ideiglenesen
temporaryátmeneti, ideiglenes
temptationcsábítás, kísértés
tentíz, tíz lóerős kocsi, tíz perc szünet, tízdolláros bankjegy, tízes, tízes nagyság, tízes szám, tízfontos bankjegy, tízperc
tenantbérel, bérlő, bérlőként használ, bérlőként lakik, haszonbérlő, haszonélvező, lakó
tendápol, ellát, felügyel, gondját viseli, gondoz, hajlik, halad, irányul, megy, őriz, tart, vár
tendedgondozott
tendencycélzatosság, hajlam, hajlandóság, irányzat, tendencia
tenderajánlatot tesz, árajánlat, gondos, gondozó, ajánlat, kényes, felügyelő, felajánl, felkínál, éretlen, érzékeny, fiatal, lágy, gyenge, gyengéd, porhanyós, kezelő, kirakóhajó, puha, szerkocsi, zsenge, üzemanyagellátó hajó, üzleti ajánlatot tesz, tapintatos, szerető
tendsirányzatok
tennistenisz
tensionfeszítés, feszülés, feszültség, húzóerő, izgalom, tenzió
tenthdézsma, tized, tizedik, tizedrész
termmond, kifejezés, határnap, félév, határidő, havibaj, időszak, időtartam, menstruáció, nap, nevez, szakkifejezés, szakszó, szemeszter, szó, tag, ülésszak
terminalscélállomási kezelési költségek
termsfeltétel, feltételek, kifejezésmód, kikötés, kikötések, nyelv
terribleborzasztó, rettenetes, szörnyű
territorialföld-, föld utáni, földi, mezőgazdasági, népfelkelő, országos, territoriális, területi
territoryélettér, felségterület, kerület, körzet, tartomány, territórium, terület, vidék
terrybársonyos, bársonyos bolyhozás, bolyhozás, felvágatlan bársony, hurkolt, hurkolt bársony, hüvelyéből kihúzott, plüss-szőnyeg
testvizsga, leűzőcsésze, kísérletezik, kipróbál, kipróbálás, hitelesít, anyagvizsgálat, ellenőriz, ismérv, láttamoz, pörkölőtál, megvizsgál, analizál, agyagtálka, analízis, mészhéj, próba, kísérlet, kísérletez, próbál, mérték, teknősbékapáncél, vizsgáztat, vizsgálat, végrendeletet csinál, végrendelkezik, teszt, magburok, próbatétel, reagens, tanú, próbázás, próbára tesz, próbatégely
testamentszövetség, testamentum, végrendelet
testingvizsgálat folyamata
testspróbázás, tesztek
TexasTexas, tiszti étkezde és kabinok folyami gőzhajón
textkiírás, szöveg
ThailandSziám, Thaiföld
thanakkor, azután, mint
thankhálát ad, megköszön
thankshála, köszönet, köszönöm
thataki, akit, amaz, ami, amit, annyira, az, azért, hogy, ennyire, evégből, hogy
thatchernádazó
theatredráma, drámaírás, drámairodalom, előadóterem, filmszínház, fontos események színtere, ház, mozi, műtő, nézők, nézőtér, színművészet, színház
theftlopás, tolvajlás
their-eik, (az ő), -aik, -jaik, -jeik, -jok, -jök, -juk, -jük, -ok, -ük, -ök, -uk
themőket
themeanyag, irodalmi dolgozat, motívum, szótő, tárgy, téma, tétel
themselvesmagukat
thenakkor, akkor/majd, akkori, aztán, azután, majd
theologyhittudomány, teológia
theoreticalelméleti
theoryelképzelés, elmélet, nézet, teória
therapygyógyászat, gyógykezelés, gyógymód, terápia
thereamott, azon a ponton, oda, ott
thereafterattól kezdve, azután
therebyazáltal
thereforeazért, ennek következtében
theseezek, ezek(et)
thesisdiploma, diplomamunka, diplomaterv, tétel
theyők
thickbizalmas, buta, közeli, közepe vminek, legvastagabb része vminek, meghitt, nehéz felfogású, ostoba, sűrű, sűrűn, tompa agyú, vastag, vastagon
thinhígít, kiritkít, ritkán, gyérül, gyér, gyéren, gyenge, híg, ritkít, könnyű, ritka, sovány, vékony, vékonyít, vézna, vékonyan, soványodik, szikár, soványan, silány
thingcikk, darab, dolog, holmi, lény, országgyűlés, tárgy, teremtés, ügy
thingscucc, dolgok, felszerelés, holmi, ruhanemű, szerszám
thinkgondolkodás, gondolkodik, megfontolás
thinkinggondolkodás, gondolkodásra képes, gondolkodó
thirdharmad, harmadik, harmadik sebesség, harmadrész, másodperc hatvanad része, terc
thirteentizenhárom
thirtyharminc
thisemez, ennek, ez, ez(t), ezen, ilyen
thoroughalapos, mélyreható, teljes, tökéletes
thoroughlyteljesen
thoseazok(at)
thoughnoha
thoughtgondolat, gondolkodás, gondoskodás, meggondolás, szándék, törődés, vmi kevés
thousandezer
threatfenyeget, fenyegetés
threateningfenyegető
threehárom
thresholdküszöb, küszöb(érték)
threwdobott
throatmorog, motyog, nyílás, torok, torokhangol énekel
thronetrón, trónol, trónra emel
throughkeresztül-kasul, átmenő, által, át, átszállás nélkül, alatt, elejétől végéig, keresztül, következtében, útján, egyik oldaltól a másikig, direkt, egyenesen, egyik végtől a másikig, végigérő, vki cselekedete következtében, végig, miatt, többtámaszú, vki hibájából, vminek a révén, vminek révén, vmiből kifolyólag, közvetlen, folyamán
throughoutmindenütt, mindvégig, teljesen
throwalternáló mozgás, csuszamlás, dob, dobás, erőfeszítés, hajítás, kimozdulás, kockavetés, váltakozó mozgás, vetés
throwndobott
thrustdöf, döfés, lök, lökés, szúr, szúrás, taszít, tol, tolakodik, tolás
ThursdayCsütörtök
thuseképpen, ennek következtében, ennélfogva, így, így hát, ily módon, imigyen, tehát, ilyenformán, így tehát
ticketbírságcédula, cédula, címke, címkét felragaszt, címkével ellát, igazolvány, jegy, jelöltnévsor, pártprogram
tideárapály, dagály
tiedöntetlen, csomó, csomóra köt, akadályoz, átköt, döntetlenül mérkőzik, kötelezettség, holtverseny, kötél, kötőgerenda, kapcsolat, köt, kötőjel (kottán), kötés, kötelék, döntetlenre játszik, összefűz, zsineg, rögzít, talpfa, összekötöz, leköt, nyakkendő, odaköt, megköt, kötővas, kupamérkőzés
tiedmegkötött
tightnehezen megszerezhető, nehezen kezelhető, szűk, nehezen kapható, hézagmentes, légmentes, gyorsan, helyes, hermetikusan, fösvény, nehezen megoldható, feszes, feszülő, erősen meghúzott, erősen, berúgott, csinos, feszesen, átjárhatatlan, át nem engedő, beácsolt, fürgén, tömített, vízhatlan, zsugori, kevés mozgási lehetőséget adó, kicsinyes, kevés, takaros, tömören záró, nyomasztó, tapadó, kifeszített, légmentesen, kevés mozgási szabadságot adó, masszív, nehezen beszerezhető, kompressz, kapatos, terhes, vízálló, tömör, testhez álló, szoros, szűkmarkú, szűkös, szűken, szorult, szorult helyzet, szorosan, sebesen, súlyos, szilárd, spicces, rendes, részeg, pénzszűkében levő, fukar
timberácsolófa, bányafa, csengés, épületfa, erdő, fa, faanyag, fűrészáru, gerenda, hasított fa, szálfa, szerfa, törzsborda, magas állásra alkalmas személy, hajógerendázat
timeidőszak, időszámítás, idő, idejét méri, idény, időmérés, tempó, beállít, alkalom, évszak, ütem, időmérték, időzés, időtartam, időpont, időt megállapít, időtöltés, megvilágítási idő, -szer, időszámvetés, időt kiszámít, -ször, taktus, -szor, munkaütem, szabadidő, munkaidő, időzít, korszak, megfelelő idő, kor
timesidő, kor, korszak, -szer, -szor, -ször
timetablemenetrend, órarend
tinbádogból való, bádog-, bádogból készült, bádogdoboz, átcsapatcsatorna, bádog, konzervál, cin-, fonalszárító henger, konzervdoboz, bádogkanna, bádogdobozba tesz, bádogedény, cin, konzerv, dohány, fehérbádog, nehéz átcsapat, sütőforma, ónból való, ónoz, pénz, óndobozba tesz, ón-, ónból készült, ón, cinből való, bádoggal bevon
tinyapró, kicsi, pici, picike
tiptanács, feldönt, felborít, felbukik, hegy, figyelmeztet, gyenge érintés, figyelmeztetés, felbillent, csúccsal ellát, felbillen, borravalót ad, borravaló, bőröz, elbuktat, kidönt, vége vminek, hegye vminek, oldalra hajlik, kiönt, kis pénzajándékot ad, kiürít, felborul, megbillent, kupakot rak, lehajlít, meglegyintés, megérint, meglegyint, meghajlít, lábujjhegyen megy, vminek a hegye, vminek a csúcsa, vminek a vége, véget tesz, véget húz, törmelék-lerakóhely, tipp, törmelék, tippet ad, tipeg, szemétdomb, kibillent, kiborít, kaplit rak, megvasal, odadob, oldalra dől, odaad, csúcsa vminek
tiredfáradt, kimerült
tissuebiológiai szövet, fátyol, papírzsebkendő, selyempapír, szövedék, szövevény
titlebajnoki cím, aláírás, birtoklevél, fejléc, cím, elnevezés, felirat, jogcím, nemesi cím, társadalmi cím, vagyon, amire vkinek jogcíme van, okirat, rang, név, jogosultság, finomság
to(-hoz), -ba, -be, felé, -hez, -hoz, -höz, -nak, -nek, -re, -ig, irányában, -ni, -ra
tobaccodohány, dohányáru, dohánynemű
todayma
togetheregyidejűleg, egymás után, egyszerre, együtt, közösen, megszakítás nélkül, összesen, szakadatlanul, szüntelenül
toldmondta
tomhím állat, kandúr
tomorrowholnap
tonehangnem, hangsúly, kedély, hanghordozás, árnyal, árnyalat, hanglejtés, színárnyalat, hangsúlyt ad vminek, hangszínt ad vminek, hangulat, harmonizál, hangszínt kap, hangszín, hangszínezet, színez, tónus, zenei egész hang, színeződik, hangsúlyt kap, színárnyalatot kap, színben összeillik
tonightma éjjel, ma éjszaka, ma este
tonyelegáns
tooamellett, azonkívül, is, nagyon, nagyon is, ráadásul, szintén, túl, túlságosan
tookvett
toolkocsit vezet, bordáz, alakít, báb, eszköz, járművet hajt, fasz, furikázik, fogaz, megdolgoz, megmunkál, megcsinál, járművet vezet, kényelmes tempóban vezet, kocsit hajt, kényelmes tempóban hajt, présel, szerszám, szerszámgép, segédeszköz
toolseszközök, szerszámok
topvezér, legelső, kitűnően végez, fedő, játékcsiga, fejel, élen jár, fa koronája, felső, csúcsát levágja, befed, csúcs, árbockosár, csúcsig felhúz, koronáját levágja, felszín, koronáz, felülmúl, legmagasabb hely, legkülönb, hazavág, legmagasabb rang, legnagyobb fokú, legnagyobb mértékű, legjobb, kinyír, felső rész, legmagasabb pont, legmagasabb, legfelső, vezető személyiség, uralkodik, pörgettyű, koszorúz, első, túlszárnyal, túltesz, tető, tetőz, túlhalad, tetővel ellát, tetejére hág, tetejez, teteje, maximális, megkoronáz, megöl, orom, meglegyint, meghalad, meghúz, megelőz
topicáltalános érv, közhely, tárgy, téma
topicstémák
torykonzervatív
totalabszolút, egész, hazavág, karambolozik, kikészít, laposra ver, megver, összead, összes, összever, összeg, totális, végösszeg, totálkárosra tör (autót), összegez, rapityára tör, teljes
totallyegészen, teljesen
touchegy csöppnyi, egy kevés, ecsetkezelés, ecsetvonás, jellemző vonás, ér vmihez, megérint, érintkezik, jellemző eljárásmód, meghat, előrajzol, érintés, hozzányúl, próbakő, érint, felvázol, vonatkozik, zongorabillentés, tapintás, tapintóérzék, tapint, megindít, megtapintás, partvonal (fociban), megtapint
toughedzett, erős, erőszakos, fáradságos, fenyegető, kemény, makacs, nehéz, kitartó, rágós, vagány, szívós, huligán
tourbejár, beutaz, körséta, körutat tesz, körutazást tesz, körülutaz, turné, utazik, vendégszereplés, utazás, túra
tourismidegenforgalom, természetjárás, turisztika, turizmus
touristtermészetjáró, turista, túrista
tournamentversenysorozat
towardfelé, imminens, irányában, körül, közel, közeledő, küszöbönálló, tájt, vminek érdekében, tájban
towardsfelé, irányában, körül, közel, tájban, tájt, vminek érdekében
towerbástya, emelkedik, felszáll, tornyosul, torony, uralkodik
townváros
toxicmérgező, toxikus
tracknyomdok, pálya, sínpár, sáv, kerékvágás, követőfelvételt készít, kocsiszélességnyi útsáv, kinyomoz, kerék csúszásának útja, keréknyom, követ, hangbarázda, csapás, futófelület, (nyom)sáv, csapa, hernyótalp, kikövetkeztet, rendes útvonal, keréktávolság, nyomvonal, sín, pályatest, ösvény, lábnyom, nyomon követ, nyomtáv, nyomokat hagy, menetvonal, nyom, megszokott útvonal, terelőpálya, versenypálya, vontat (partról hajót), útvonal, vágány, útirány, kerék forgásának útja
trackssín, vágány
tradefoglalkozás, forgalom, ipar, kereskedelem, kereskedik, szakma, üzletet köt, mesterség, rendszeresen vásárol
tradespasszátszelek
tradingkereskedelmi
traditionhagyomány
traditionalhagyományos
trafficadásvétel, forgalom, kereskedés, közlekedés, titkos kereskedés, üzérkedés
tragedytragédia
tragicgyászos kimenetelű, megrázó, tragédia, tragédiaíró, tragédiával kapcsolatos, tragikum, tragikus színész, szomorú végű, szomorújátékkal kapcsolatos, siralmas, szomorú kimenetelű, végzetes, tragikus
trainvonaton utazik, kiképez, együtt dolgozó fogaskerekek csoportja, betanít, edz, alakra nevel, ágyútalp alsó része, beirányít, emeltyűrendszer, kíséret, sebességváltó olló, oktat, nevel, gyakorlatozik, irányít (fegyvert), polgárőr, felfuttat, gyakoroltat, gyakorol, gyakorlatoztat, farok, előkészít, gyakorolja magát, fogaskerék-meghajtás, mechanizmus, népfelkelő, láncolat, kikészít, szegez (fegyvert), képez, fogaskerék-áttétel, uszály, vonatosztály, vonat, trén, treníroz, szerelvény, hengersor, idomít, impulzussorozat, hosszú vonalban elszórt lőpor, sor, szán, szánkó, sorozat, edzést folytat
trainedalakra nevelt, betanított, edzett, felfuttatott, gyakorlott, kiképzett, szakképzett, szakkópzett
traineredző, idomító, oktató
trainingalakra nevelés, begyakoroltatás, edzés, felfuttatás, idomítás, képzés, kiképzés, löveg megfordítása, nevelés, oldalirányú célzás, gyakorlat, trenírozás, oktatás
trainscsalétek
transactionelintézés, lebonyolítás, megkötés, tranzakció, ügylet, üzlet
transactionskiadvány, ügyletek
transferáthelyez, áthelyezés, átenged, átakasztás, átállás helye, átengedés, átkelés, átigazolás, átköltözik, átigazol, átkapcsolás helye, átmásol, átmásolás, átruház, elszállítás, kiközvetítés, másolat, átutal, kompt, kapcsolás, átvisz, átvitel, átutalás, átszállás, átszállítás, áttétel, átszállít, átruházás, átszáll
transformationátalakítás, átalakulás, átváltozás, transzformáció, transzformálás
transitionátalakulás, áthaladás, átmenés, átmenet, átmeneti, átvezetés, ívátmenet, moduláció, ugrás, képátmenet
translationfordítás
transmissionadás, átadás, áttétel, átvitel, erőátvitel, sebességváltó, továbbítás
transportbeszállít, elragad, elragadtatás, extázis, fuvaroz, fuvarozás, közlekedés, szállítás, szállítóhajó, szállít, hatalmába kerít
travelbejár, beutazik, jár, járás, megtesz, menet, utaz, utazás, utazik, terjed, megy
travelledviláglátott
travellingutazás
treasurykincsesház, kincstár
treatbánik vkivel, élvezet, feldolgoz (témát), kezel, mulatság, ritka élvezet, vendégség
treatedkezelt
treatmentbánásmód, eljárás, kezelés
treatyegyezmény, megállapodás, szerződés
treefára felkúszik, faalakban csapódik ki, élőfa, fa, faalakot vesz fel, bitófa, bak, bitó, akasztófa, dúc, nehéz helyzetbe hoz, nyeregfára kifeszít, sarokba szorít, kereszt, kaptafára húz, támfa, gerenda, munkapad, tartó, keresztfa, kínos helyzetbe hoz, kisámfáz, kaptafa, gyám, fára felzavar, fára menekül, felsámfáz, fára kerget
tremendousborzasztó, félelmetes, óriási
trendáramlat, tendencia, irány, trend, irányzat, irányvonal
trialbírósági tárgyalás, kísérlet, megpróbáltatás, próba-, vizsgálat, kihallgatás
tribunalbíróság
tributeadó, elismerés, hűbér, tartozás, tisztelet, sarc
triedkipróbált
tripkönnyen ad elő, megbotlás, kitüntetéses vizsga, egyszeri menet két pont között, gáncsol, kábítószer okozta kábulat, kicsatol, hibát követ el, hiba, kikapcsol, kikapcsolódik, kábulat, kilincs, gikszer, kikapcsoló szerkezet, kiold, kikapcsolás, nyitó berendezés, elbotlik, felszakad, felbuktat, elgáncsol, forduló, fuvarforduló, felnyílik, baklövés, ballépés, beporoz, baki, botlás, elbuktat, könnyedén aprókat lépked, megtéved, nyelvbotlást követ el, nyelv, mellélépés, pecek, megdönt, nyelvbotlás, rajtakap vkit, tipeg-topog, téved, szökellés, túljár vki eszén, túra, tévedés, szerelvény, melléfogás, megbotlik, meghiúsít, megakaszt, megbotlik a nyelve, könnyed lépés, gáncsolás, gáncsot vet, gáncsvetés, fürgén ad elő, kioldás, kioldódik, kirándulás, kioldó szerkezet, gáncs, utazást tesz, utazik, út, utazás
triumphdiadal, diadalmámor, diadalmenet, győzelem, örömujjongás, diadalmenetet tart
trivialcsekély fontosságú, hétköznapias, jelentéktelen, elcsépelt, hétköznapi, egyhangú, unalmas
troopscsapatok, katonaság
tropicaltrópusi
troubleaggodalom, aggódik, fáraszt, aggaszt, nehézség, zaklat, üzemzavar, fárad, fáradozás, fáradság, baj, betegség, bánkódik, vesződik, zavar, zavartatja magát, veszi a fáradságot, nyugtalankodik, szomorkodik, nyugtalanít, hiba, ne nevess korán, gond
trousersnadrág
truehozzáigazít, eredeti, helyesen, hű, eredetivel megegyező, beszabályoz, centíroz, beállít, becsületes, helyes, igazi, igazságnak megfelelő, igazul, igazmondó, igazmondóan, központosít, kipróbált, megbízható, megigazít, őszinte, kitartó, igazság, valóságnak megfelelő, kiigazít, hűséges, igaz, lojális, valóság, valóságos, valóban, tényleges, őszintén, igazán, hozzáilleszt, tulajdonképpeni, szabályos, valódi, való, szabályszerű, szabályosan, pontosan, rendületlen, pontos, hiteles, hitelesít, helyrehoz
trulyhűségesen, igazán, őszintén, tényleg, valóban
trusthitelt ad, hisz, felelősség, célvagyonrendelés, érdekszövetkezet, bizalmi tulajdon-átruházás, bizalom, letét, letétbe helyez, meg van győződve, megbíz, hitel, remény, bizalommal viseltetik, megőrzés, tröszt, reménység, őrizet, rábíz, megőrzésre átad
trusteecélvagyon kezelője, gondnok, igazgatósági tag, letéteményes, megbízott, kurátor, megbízott személy, vagyonkezelő, meghatalmazott, felügyelő
truthigazság, valóság
trymegerőltet, kihallgat, bíróság elé állít, ellenőriz, kísérlet, megkísérel, próbára tesz, megvizsgál, próbálkozik, megpróbál, kipróbál, hárompontos gól (rögbiben), igyekszik
tryingmegerőltető, fárasztó, hosszadalmas, bosszantó, fájdalmas, alkalmatlan, kellemetlen, keserves, megpróbálás, nehéz, megkísérlése vminek, kipróbálás, lehangoló, kihallgatás, próbálkozás, unalmas, gyötrő, tárgyalás, terhes, próbára tevő
tubecső, gumibelső
tuesdaykedd
tunezenei mű, beállít, behangol, zenével kifejez, hangnem, összehangzás, összhangba hoz, hangol, felhangol, hang, dallam, zenével ünnepel
tunneltöltőmedence, alagutat fúr, akna, háló, vágat, kürtő, táró, hálóval fog, füstcsatorna, füstjárat, aluljáró, alagút
Turkeybukás, Törökország, pulyka
turnesztergapad, alakít, fordít, forgás, fordul, forgolódik, elfordít, forog, esztergályoz, forgat, hajlam, forduló, fordulat, megfordítás, válik vmivé, váltás, meghajlít, turnus, megfordulás, ijedtség, kanyarodik, keringés, irány
turned(meg)fordított, esztergált, esztergályozott, megfordított
turneresztergályos
turningfordítás, forgás, befordulás, átalakulás, átváltozás, esztergályozás, kanyar, kanyarodás, kifordítás, fordulat, forduló, fordulás, felásás, megfordítás, megmunkálás, megfordulás, esztergálás
turnovercikk vége másik oldalon, feldűlés, ciklus, felborítás, felfordítás, felborulás, felfordulás, másik oldalra átmenő cikk, összehajtott palacsinta, gyümölcsízes pite, körfolyamat, forgalom
turnsfordulatok, menstruáció, havibaj
tutoroktató
twelvetizenkettő
twentiethhuszadik
twentyhúsz
twicekétszer
twiniker, ikergyermek, ikertestvér, iker-, kettős, páros
twokét, kettő, kettes
typegépel, tipizál, típus
typesnyomtat
typicaljellegzetes, tipikus, jellemző, mintaképül szolgáló
typicallytipikusanOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.