Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

U

AngolMagyar
UkraineUkrajna
ulsterhosszú bő felöltő, ulszter
ultimatealap, alapvető, utolsó, végső
ultimatelyvégül
unableképtelen
unacceptableelfogadhatatlan
uncertainbizonytalan, habozó, kétes, vitás
uncertaintybizonytalanság
unchangedugyanolyan, változatlan
unclenagybácsi
unclearhomályos, nehezen érthető
unconsciouseszméletlen, eszméletlenül
underalávetve vminek, alatt, alatta, alsó, alárendelt, alá, alant, al-, alárendelve vminek, harmadrangú, elégtelen, értelmében, elégtelenül, túl kevés, alsóbbrendű, alsóbb fokú, alól, alul levő, alulsó, -ban, -ben, alul, túl kicsi, túl kevéssé, hiányos, nem elég, nem eléggé, szerint, nem elegendő, lenn, lent, hódoltság alatt
undergroundföld alatti, földalatti
underlyingalapok, alapozó, vminek alapjául szolgáló
understand(meg)ért
understandingegyetértés, értelem, értelmi képesség, feltétel, megállapodás, megegyezés, megértés
understoodértette
undertakeelvállal
undertakenelvállalt
undoubtedlykétségtelenül
unemployedmunkanélküli
unemploymentmunkanélküliség
unexpectedmeglepetésszerű, nem várt, váratlan
unfairhelytelen, igazságtalan, méltánytalan, nem korrekt, tisztességtelen
unfortunatelysajnos
unhappyboldogtalan, nem helyénvaló, nem szerencsés, sajnálatos, szerencsétlen
uniformállandó, egyenletes, egyenruha, egyforma, egynemű, egységes, változatlan
unionegyesítés, egyesülés, egybekelés, csőkötés, egybeolvadás, egyetértés, házasság, összehegedés, összeillesztés, összhang, szegényház, szövetség, szakszervezet, unió, összeforradás
unionistszakszervezeti ta
uniqueegyedi, egyedülálló, kivételes, páratlan
unitegyes szám, egység, egységnyi, gépegység, mértékegység
unitedegyesült
unitsegységek
unityegyetértés, egység, közös birtoklás
universaláltalános, egyetemes, mindenre használható, univerzális
universeuniverzum, világegyetem
universityegyetem
unknownismeretlen
unlessha nem, hacsak, hacsak nem, kivéve ha, kivéve hogyha
unlikeellentétben, eltérő, eltérően, különböző, más, más, mint, nem hasonlatos, nem hasonló, nem mint
unlikelynem sok jót ígérő, sikerrel nem kecsegtető, valószínűtlen
unnecessaryfelesleges, fölösleges, szükségtelen
unpleasantkellemetlen
unprecedentedelőzmény nélkül álló, hallatlan, még elő nem fordult, még soha elő nem fordult, példa nélkül álló, soha nem hallott, új, példátlan
unrestnyugtalanság
unsuccessfulsikertelen
untilamíg
unusualfurcsa, különös, rendkívüli, szokatlan
unwillinghúzódozó, kelletlen, vonakodó
upfelfelé menő, fel(felé), fel, fel vmire, emel, feláll, felemelkedik, felfelé, fenn vmin, fent, fenn, felfelé haladó, megjelöl, vmivel szemben, oda, fokoz, közel, közelbe, -ig
upon(-on)
upperfelső, felső(bb), felsőbb, felülső, túlsó, legfelső
urbanvárosi
urgenterőteljesen sürgető, express (levél), kéréssel zaklató, nyomatékos, sürgető, sürgős, unszoló
usnekünk
usagehasználat, kezelés
useelfogyaszt, bánik, egyházi rítus, elhasznál, alkalmaz, alkalmazás, használás, fogyaszt, felhasznál, felhasználás, gyakorlat, használat joga, hasznosság, használat, használ, haszon, kimerít, szokás, haszonélvezet
usedelhasznált, fáradt, használatban levő, használatos, használt, hozzászokott
usefulhasznos
userfelhasználó
usersfelhasználók
useshasznál
usinghasználni, szokásos
usualszokásos
usuallyáltalában, rendszerint
utilityhasznosság, haszna vminek, használhatóság, haszon, haszonelvűség, közmű, másodrendű, mindenre használható ember, rossz minőségű, mindenre használható dolog, tótumfaktum, utilitarizmus, közszolgáltatási vállalat, silány, típus-
utterancebeszédmód, hangképzés, kibocsátás, kiejtés, kifejezése vminek, kijelentés, megnyilatkozás, vminek a kifejezése, kimondása vminek, vminek a kimondása
utterlyegészen, teljesenOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.