Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

N

AngolMagyar
naivegyermeteg, mesterkéletlen, naiv, naív
nakedleplezetlen, levélzet nélküli, kiszolgáltatott, fedetlen, fegyvertelen, kopár, csupasz, dísztelen, nyers, lomb nélküli, nem szigetelt, meg nem művelt, megfosztott, pucér, növényzet nélküli, puszta, toll nélküli, védtelen, üres, szigeteletlen, szőr nélküli, rideg, mezítelen, meztelen
nameelnevezés, ajánl, elnevez, híres ember, jelöl, hírnév, javasol, kinevez, kitűz, megállapít, név, nevet ad, megnevez, nagy név, megjelöl, nevez
namednevezett
namelyazaz, mégpedig, név szerint, nevezetesen, tudniillik, ugyanis, vagyis
namesnevek
napoleonerős szivar, francia krémes, húsz frankos arany, nagy formájú erős szivar, nap (kártyajáték), Napóleon
narrativebeszámoló, elbeszélés, elbeszélő
narrowfigyelmes, keskeny, nem jut előre, mozgásban akadályoz, megszorít, elkeskenyedik, csökkent, elfogult, beszűkít, alapos, beszorít, csekély, falnak szorít, megszűkül, megszűkít, kisebbít, korlátok közé szorít, korlátolt, keskenyít, kicsinyes, korlátoz, szűkebb körre szorít, korlátozott, lelassul, megkeskenyedik, fogyaszt, zsugorít, szűkül, vékonyít, szűkít, pontos, szűk, szűk látókörű, sarokba szorít, összeszorul, összeszűkül, összehúz
nationnemzet
nationalnemzeti, országos
nationalismnacionalizmus
nationalistnacionalista
nativebelföldi, bennszülött, őslakó
naturalelőjegyzés nélküli hangjegy, félkegyelmű, feloldójel, feloldott hangjegy, hülye, magával hozott, nem erőltetett, természet-, természetes, természeti, vele született
naturallytermészeténél fogva, természetesen, természettől fogva
naturefajta, jelleg, minőség, sajátosság, természet
navaltengerészeti
navy(hadi)flotta, flotta, haditengerészet, hajóhad, hajóraj, matrózkék, sötétkék, tengerészkék
nearpontos, kis híja, jó, kedves, hű, fukar, hajszálon múló, intim, csaknem, bizalmas, fösvény, kis híján, szűkmarkú, közeli, már-már, majdnem, közvetlen közel, közel, közeledik, már majdnem, közel levő, közelít, közelben levő, közel fekvő, közelről érintő, -utánzat, vkihez közel álló, zsugori, -szerű, szoros, smucig, meghitt, mellett, mű-, megközelít
nearbyközeli, szomszédos
nearestlegközelebbi
nearlycsaknem, közel, közelről, majdnem
neatnem kevert, jól végzett, nagy jószág, ízléses, felhigítatlan, formás, csinos, arányos, elegáns, jó alakú, nettó, rendes, szarvasmarha, szellemes, sikerült, oldal- és hátgyapjú, tiszt, ügyes, választékos, tiszta, szerencsés, találó, talpraesett, takaros
necessarilybiztosan, elkerülhetetlenül, elmaradhatatlanul, feltétlenül, magától értetődően, múlhatatlanul, szükségképpen, szükségszerűen, természetesen
necessaryköltség, árnyékszék, kényszerű, életszükségletek, elengedhetetlen, életszükséglet, elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, költségek, legszükségesebbek, nélkülözhetetlen, szükséges, szükséges dolog, tartásdíj, törvényszerű, szükségleti cikk, szükségszerű
necessityéletszükségleti cikk, ínség, kellék, kényszerűség, nélkülözés, nyomor, szegénység, szűkösség, szükség, szükségesség, szükségszerűség, szükséglet
neckcsókolódzik, gallér, ingnyak, nyak, smárol, tengerszoros
needigényel, baj, ínség, kell, megkíván, megkövetel, nehéz helyzet, súlyos helyzet, szegénység, szükség, szüksége van, szűkölködés, szükséges, szükséglet
neededkellett
needsigények, szükségképpen, szükséglet, szükségletek
negativebebizonyítja az ellenkezőjét, elem negatív lemeze, negatív lenyomat, megtagadás, matrica, megcáfol, leszavaz, elutasítás, elutasító, leszavazás, ellentett, elutasít, mínuszjel, negatív, negatív kép, negatív film, negativ, nemleges, tagadás, tagadólagos, tagadószó, tagadó, semlegesít, tagad, nemleges tulajdonság, negatív mennyiség, vétó, negatív tulajdonság, negatívum, negatív szám
neglectelhagyatottság, elhanyagol, elhanyagolás, elhanyagoltság, figyelmen kívül hagy, gondatlanság, hanyagság, nem vesz figyelembe
negligencegondatlanság, hanyagság, közömbösség, lenézés, nemtörődömség
negotiateátjut, egyezkedik, elad, forgalomba hoz, legyőz, megbeszél, megtárgyal, tárgyal
negotiationtárgyalás
neighbourfelebarát, határos vmivel, szomszéd, szomszédja vminek, szomszédos vmivel
neighbourhoodkörnyék, szomszédok, szomszédság
neighbouringközeli, szomszédos
neitheregyik sem, egyik sem a kettő közül, se, sem
nervebátorít, bátorság, erezet, erő, erősít, ideg, ín, magabiztosság, vakmerőség
nervouserős, ideg-, ideges, izmos
nestbúvóhely, banda, fészek, fészkel, fészket rak, letelepedik, madárfészket kiszed, meghitt otthon, meleg otthon, rejtekhely, sereg, tanya, társaság
nethálóba dob, hálóba kerít, hálót köt, halászik, filézik, forgalmaz, bezsebel, behálóz, csapda, háló, hálóból készít, hálót csomóz, hálóba küld, hálóba rúg, hálóval befed, hálóba üt, hálót feszít ki, tiszta hasznot jövedelmez, tisztán keres, tisztán nyer, tisztán bevesz, hálót készít, kelepce, tiszta hasznot hajt, tiszta hasznot húz, nettó, hálóval borít, hálóval fog
NetherlandsHollandia
networkhálózat
networkshálózatok
neutralhomályos, közömbös, meghatározhatatlan, nem nélküli, pártatlan, semleges, semleges ország
neveregyáltalában nem, semmit sem, soha, sohasem
neverthelessannak ellenére, azonban, mindamelett, mindamellett, mindazonáltal
newmodern, új
newlyfrissen, legutóbb, minap, most, nemrég, újból, újonnan, újra
newshír, hírek
newspaperújság
nextkövetkező, azután, következő levél, következő szám, közvetlen mellette fekvő, közvetlenül mellette, közvetlenül utána, legközelebb álló személy, szomszéd, szomszédos, legközelebbi
niceapró, aranyos, csinos, érzékeny, finom, barátságos, csekély, helyes, igényes, jó, kedves, kellemes, pontos, szabatos, kényes, szép, válogatós
nickkitalál, hűvös, őrszoba, kondi, erőnlét, kicsorbulás, ellop, elfog, dutyi, elvesz, lefülel, csorba, börtön, csórás, bemetszés, begyűjt, bemetsz, bevágás, állapot, becsap, elcsíp, rovás, rovátkol, siti, sitkó, szajrézás, megfúj, rovátka, kapitányság, karcolás, találatot ér el, nyakon csíp, miki, nyerődobás, megkarcol, megfújás, jard, helyesen megfejt, horony, lerövidít, lop, lopás, letartóztat, felmar, vájat, vesz
nightéj, éjjel, éjjeli, éjszaka, éjszakai, este
ninebaseballcsapat, kilenc, kilenc múzsa, kilences szám
nineteenthtizenkilencedik
noegyáltalán nem, jelentéktelen, nem, nemleges szavazatok, nemmel szavazók, semmi, semmiféle, semmilyen, tagadás, visszautasítás
nobodyjelentéktelen ember, nagy senki, senki, senkiházi
noiseelhíresztel, feltűnés, feltűnés tárgya, lárma, zaj
nominalcsekély, elnevezésre vonatkozó, fiktív, név-, név szerinti, névhez tartozó, névleges, névszói, nominális, névre vonatkozó
noneegy sem, egyáltalán nem, egyik sem, nóna, semmi, semmiképpen, semmilyen, senki
nonethelessannak ellenére, mindazonáltal
norsem
normnorma, normatíva
normalközönséges, merőleges, merőleges vonal, normál, normális, rendes, szabályos, szabályszerű, természetszerű, szabványos
normallynormálisan
Normanangliai román építészet, angliai román stílus, normandiai, normann, normann-franci nyelv
northészak
northernészaki
NorwayNorvégia
noseékorr, csőr, fúvóka, kiszögellés, kiöntőcső, kiszaglász, kifürkész, fürkész, illat, kiöntő, megszagol, nyomoz, orr, orrán keresztül beszél, porlasztó, szagol, szerkezeti kiugrás, szaglás, szaglász, rendőrspicli, kiugró, orrával dörzsöl, orrával nyom, orr-rész, toldat, zamat, orrával érint, sziklafok, szimat
notnem
notablefigyelemre méltó, nevezetes, jelentős
noterövid levél, hangjegy, feljegyez, feljegyzés, jegyzék, adóslevél, bankjegy, megjegyez, néhány sor, figyelembe vesz, jegyzet, hangnem, jegyzetekkel ellát, megjegyzés, magyarázat, megfigyel, kötelezvény, hang, figyelem, széljegyzet, tudomásul vesz
notebookjegyzetfüzet, notesz
notedhíres, kivalo,híres, neves
notesjegyzetek
nothingegyáltalán nem, jelentéktelen dolog, jelentéktelen esemény, jelentéktelen személy, nulla, semmi, semmiség, semmit sem, zéró, semmit
noticefelmondás, figyelmeztetés, értesítő, bejelentés, értesítés, észlel, rövid újságcikk, figyelemre méltat, közlemény, tudomás, hatósági értesítés, figyelem, tudomásul vesz, tapasztal, megfigyel, megjegyez, megemlít, felszólítás, észrevesz, hatósági felszólítás, kiírás
noticedészrevette
notionelképzelés, eszme, fogalom, hajlandóság, kedv, szándék, vélemény
notionsrövidáru
notorioushírhedt, közismert
novelnovella, regény, szokatlan, újfajta, újszerű
NovemberNovember
nowhát, akkor, azonnal, jelen, jelen pillanat, most, pedig, ugyanakkor, nemsokára, nemsokára azután, most hogy, jelenleg
nowadaysmanapság, mostanában
nowheresehol, sehova
nuclearatom-, mag-, nukleáris
nuisanceellenszenves ember, alkalmatlankodó személy, alkalmatlanság, háborgatás, kár, kellemetlen ember, kellemetlenség, kényelmetlenség, kellemetlenkedő személy, nyűg, terhes ember, zavarás, sérelem
numberfonalszám, valami, társaság, házszám, szerkó, kiválasztott, csoport, ember, egyén, egy mennyiséget kitesz, csinos nő, cucc, előadás, bizgentyű, alak, besorol, csinos lány, kiválasztott személy, jó bőr, izé, létszám, fazon, jó csaj, vacak, személy, szerelés, ruci, fellépés, dolog, számlál, számoz, sorszám, szám, ruha, megszámol, műsorszám, numerus, megszámoz, marihuánás cigaretta, megszámlál
numbersköltemény, mózes negyedik könyve, sokan, sokaság, taktus, ütem, számok, számok könyve, vers
numerousnagyszámú, sok, számos
nursedajka, beteget ápol, beteget gondoz, ápolónő, ápol, ápoló, becéz, dajkamese, érlel magában, dajkál, felnevel, nővér, szoptat, táplál, szopik, gyermekgondozó, karjaiban tart, gondoz
nurserycsecsemőszoba, csemeteiskola, csemetekert, faiskola, gyámolás, gyermekszoba, halkeltető, nevelő hely, ziccersorozat, műkertészetOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.