Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

F

AngolMagyar
fabricruhaanyag, szerkezet
facefejtési felület, fej, fejoldal, felszin, előlap, betűtest, él, betűfej, ábrázat, arc, betűkép, elölnézet, működő felület, nyomófelület, oldallap, külszín, ütőfelület, vágóél, lap, felület, felszín, fejtési front, munkahely (bányában), látszat, mintás oldal, szembenéz vmivel, színoldal, szín, jobb oldal, képe vkinek, homlokzat, rágófelület, számlap, számol vmivel, síktárcsa, elülső oldal
facilitate(meg)könnyít, előmozdít, elősegít, megkönnyít
facilitiesberendezés, felszerelés, lehetőségek, létesítmények, szolgáltatások
facilityadottság, képesség, könnyedség, könnyűség, tehetség
facingburkolat, csiszolás, betét, arcvonal-változtatás, belső burkolás, borítás, kihajtás, fordulás, fordulat, megmunkálás, dacolás, egyengetés, öntésminta, másik alkatrészhez illeszkedő megmunkált felület, öntősablon, tömítés, szegély, szemben, simítás, hajtóka, kibélelés, frontváltoztatás
facttény
factoralkotóelem, bizományos, együttható, szorzótényező, tényező, tényezőkre bont, ügynök
factorygyár
facultyegyetemi kar, fakultás, kar, képesség, rátermettség, tantestület, tehetség, ügyesség
failhibázik, elmarad, hiányzik, cserbenhagy, kudarcba fullad, leromlik, megbuktat, meghibásodik, nem sikerül, nem üti meg a mértéket, megbukik, meghiúsul, mulasztást követ el
failedhibázott
failingkihagyó, hiányában, bukott, hanyatló, bukásra álló, hiba, kudarcot valló, kudarcot vallott, romló, gyarlóság, gyenge, tökéletlenség, gyengeség, gyengülő
failshibásak
failurehiba, elromlás, balsiker, hiány, elégtelenség, bukás, csőd, elmulasztás, leromlás, meghibásodás, pályatévesztett ember, romlás, mulasztás, megbukás, kudarc, sikertelen, szervi elégtelenség
failureshibák
fairkorrektül, fehér, jól hangzó, jókora, jól olvashatóan, kecsegtető, kedvező, jól, illő, helyes, előnyösen, igazságos, elfogadható, gyönyörű, illendő, jól olvasható, nem zavaros, derült, biztatóan, bőséges, becsületes, alaposan, áttetsző, becsületesen, elég jó, kielégítő, tisztán, tetszetős, terjedelmes, vásár, könnyen olvasható, makulátlan tiszta, korrekt, megengedett, nem részrehajló, méltányosan, meglehetős, méltányos, kedvezően, lojális, nyíltan, olvasható, őszintén, előnyös, mocsoktalan, közepes, tökéletesen, tiszta, világos, szerető, tisztességes, kifogástalan, kiállítás, tűrhető, szőke, sokat ígérő, szépséges, szépasszony, tárgyilagos, teljesen, szeplőtlen, szépen hangzó, száraz, szép, sportszerű, pártatlan, pontosan, rendesen, pont
fairlybecsületesen, egész, egészen, elég, eléggé, korrektül, méltányosan, meglehetősen
faithbecsület, bizalom, bizalom/hit, hit, hitvallás, hűség, ígéret
faithfulhű, hűséges, pontos
falllejtés, bűnbeesés, bukás, bukása vkinek, csapadék, esés, apadás, apály, fadöntés, elvágódás, fátyol, hanglejtés, esik, felbukás, kivágott fákból álló rakás, leomlás, kádencia, hanyatlás, ellés, halkulás, elbukás, egyszeri ellésre született bárányok, dőlési irány megjelölése, elesés, csuszamlás, csapadék mennyisége, csökkenés, egyhasi bárányok, hullás, ledöntött fák száma, összeomlás, süllyedés, ősz, szintkülönbség, menet, pusztulás, tönkrejutás, omlás, leesés, lehullás, lezuhanás, lejtő, ellés ideje, kisebbedés, tus (birkózásban), vízoszlop, zuhanás, vkinek a veszte, visszahúzódás, vízmagasság, veszte vkinek, kivágott fák száma, kétváll
fallenelesettek, hullott
fallingereszkedő, esés, eső, hulló, zuhanás
fallscsigasorkötél, húzóvég, vízesés, zuhatag
falsekétszínű, csalfa, álnok, csalárd, félrevezető, ál-, megtévesztő, mű-, helytelen, hamis, hamisított, hibás, nem valódi, pontatlan, nem igaz, hűtlen, színlelt, valóságnak meg nem felelő, valótlan, téves, utánzott, tettetett
famehír, hír(név), hírnév
familiargyakori, családias, bizalmas, fesztelenül bizalmaskodó, intim, ismerős, ismert, közvetlen stílusú, meghitt, megszokott
familiescsaládok
familycsalád-, család, családi, előkelő család, előkelő származás, házi, jó család, nemesi származás, régi család
famoushíres
fanszelelőkosár, legyez, imádó, gabonarosta, legyező, fúvókészülék, drukker, farkuszony, csavarlapát, csavarszárny, hajócsavar, ventillátor, propeller, kirostál, lelkes híve vminek, legyezget, szurkoló, szellőző készülék, szellőztető készülék, szelelőrosta, rostál, szárny, rajongó, légcsavar, vitorla
fantasyképzelődés, bizarr díszítés, agyrém, agyszülemény, ábránd, bizarr minta, képzelőerő, groteszk díszítés, furcsa minta, fantazmagória, furcsa díszítés, csapongó képzelet, bizarr műalkotás, bizarr rajz, fantázia, káprázat, groteszk műalkotás, groteszk rajz, hallucináció, képzelet, groteszk minta, furcsa rajz, furcsa műalkotás, szertelen ötlet, szeszély, képzelőtehetség, rögtönöz, szertelen gondolat, látomás
farjóval, erősen, messze, messzire, nagy távolságban, messzebbi, messzebb eső, messzebb fekvő, messzi, távol fekvő, távolabbi, nagyon, távol, távol-, sokkal, távoli, túlsó
farmkisbirtok, bérbe vesz, bérbe ad, farm, gazdálkodik, gazdaság, kosztba ad, kosztba vállal, major, művel, tanya, megművel, tartásra ad, tartásra vállal
farmerfarmer, gazda, gazdálkodó, paraszt
farminggazdálkodás
fascinatingelbűvölő, elragadó, magával ragadó, megragadó, nagyon érdekes
fashionalakít, divat, fazon, készít, megformál, megmunkál, mód, szabás, szokás
fashionabledivatos, elegáns
fastkoplal, gyorsan, bezárt, böjt, kicsapongó, erősen, böjtöl, erős, gyors, rögzített, szilárd, szilárdan, sebes, igaz, könnyűvérű, színtartó, zárt, tartós, megbízható
fasterelőmozdít, elősegít, gyorsabb, támogat
fathizlalt, hatásos szerep, hizlal, gyantás, fekete üröm, gazdag, háj, hízik, előnyös munka, elhízott, előnyös, bőséges, dús, előnyös vállalkozás, vaskos, termékeny, kövér, kövérje (húsnak), pásztortáska, tapadós, kiadós, hájas, hatásos sorok, kövér tyúk, kifizetődő vállalkozás, kifizetődő munka, zsír, zsíros, zsiradék, vminek a java, ziccer, vastag, tömött, vadspenót, testes, hízott, jól felszerelt, kenőanyag, java vminek
fatalfatális, halálos, halált okozó, végzetes
fateelmúlás, halál, pusztulás, sors, vég, végzet
fatherapós, apaságot tulajdonít vkinek, apó, apa, alapító, alkotó, apaságot elismer, atya, létrehozója vminek, feltalál, kigondol, mostohaapa, legidősebb tag, legrégibb tag, korelnök, örökbe fogad, tisztelendő atya, szerzőséget tulajdonít vkinek, szülője vminek, páter, forrása vminek, nemz, öreg
fathersegyházatyák
faultmegtörik, hibázik, megtör, hiányzik, hiányosnak talál, fogyatékosság, elmozdul, eltolódik, botlás, elmozdít, hiányosnak minősít, hiányosság, hiba, hibáztat, hibássá válni hagy, kimozdít, megromlani hagy, vetődés, vétség, vetődik, téved, vét, vető, törés, mulasztás, szabálytalan adogatás
favourmegtisztel, magatartás, hasonlít vkire, előnyben részesít, elősegít, arcvonások, arckifejezés, csokor, helyesel, segítség, kitüntetésként adott tárgy, oltalom, külső megjelenés, kegy, kegyként adott tárgy, kedvez, jelvény, jóindulat, kedvezés, megkülönböztetett bánásmód, szerelmi zálog, szivesség, szívesség, támogatás, védelem, támogat, szerelmi emlék, pártfogol, részrehajlás, pártfogás, kivételezés, kitüntet
favourableelőnyös, kedvező
favouritekedvenc
fearaggodalom, aggódik, félve tisztel, fél, félelem, rettegés, tart vkitől, tart vmitől, tisztel, tisztelet, törvénytisztelet
feasiblealkalmas, keresztülvihető, lehetséges, megvalósítható, valószínű
featureattrakció, arcvonás, felvázol, fő helyen közöl, jellegzetesség, jellemez, jellemvonás, kiemel, sajátság, szerepeltet, tulajdonság, vonás
featurestagoltság, tulajdonságok
Februaryfebruár
fedetetett, szövetségi hivatalnok, szövetségi ügynök
federalállamközi, államszövetséget érintő, államszövetségi, egyezményes, északi, észak-párti, föderalista, központi, megegyezéses, szövetségi
federationszövetség
feedíj, díjaz vkit, fizetés, honorárium, hűbér, hűbérbirtok, illeték, illetmény
feedabrak, díjazott, eleség, előtolás, etetés, evés, takarmány, táplál, táplálék, táplálkozás, táplálás
feedbackvisszacsatolás
feedingélelmezés, előtolás, etetés, evés, takarmányozás, táplálás, táplálkozás, zabálás
feelérez, érzék, érzékelés, érzet, fogás, hangulat, tapintás
feelingérzékelés, érzelem, érzés, érzet, érző, hangulat, tapintás, tapintóérzék
feetlábfejek
fellbeszeg, bőr, kegyetlen, kopár hegyoldal, könyörtelen, ledönt, letaglóz, leüt, nyersbőr, szőrme, vad
fellowegyenrangú ember, egyetemet végzett ösztöndíjas, párosít, bajtárs, alak, cimbora, kutató ösztöndíjas, fickó, kartárs, egyetemi önkormányzati testület tagja, ember, mása vminek, pasas, megtalálja a párját vminek, pajtás, párja vminek, összepárosít, társ, valaki, vminek a párja, udvarló, pofa, tag
feltfilc, nemez, nemezel, nemezelődik, nemezzel bevon, összeáll, összefilcesedik, összetapad, szigetelő fedéllemezzel befed
femalenői, nőstény
feministfeminista
fenceakadályt vesz, akadályon átugrik, akadályt ugrik, bekerít, véd, orgazdaságot űz, kerítés, elsütő rugó karja, határoló vas, eljárást annak akadályozása megtiltásával megnyit, biztosító csap, elhárít, elsütő kilincsrugó karja, kerítéssel elzár, sövényen átugrik, mérőléc, kerítéssel körülvesz, korlát, oltalmaz, palánk, sövény, orgazdáskodik, lopott holmit vesz, megvéd, lopott holmit elad, kivéd, orgazda, vívás, orgazda boltja, védőfal, vív
fertilitytermékenység
festivalünnep, fesztivál, ünnep(ség), ünnepályes, ünnepély, ünnepi, ünnepi játékok, ünnepies, ünnepség
fewnéhány
fewerkevesebb
fibreelemi szál, idegrost, izomrost, rost, rostanyag
fictionképzelgés, kitalálás, koholmány, regényirodalom, regényműfaj, széppróza, valótlanság
fieldharctér, háttér, mezőny, megfog és visszadob, mezőny-, pajzsmező, erőtér, eladási terület, elektromos erőtér, csapatot összeállít, csapat, csatatér, harcmező, mező, mezőnyben játszik, mágneses erőtér, képmező, lóverseny mezőny, helyszíni, indukciós tekercs, összeállít, játékosok, terep, tv-képmező, vadásztársaság, mezei, mágneses mező, terület, terepen történő, harctéri, számtest, tábori, tér, szántóföld, pálya, piac
fieldsmezők
fierceádáz, heves, szenvedélyes, tüzes, vad
fifteentizenöt
fifthötödik
fiftyötven
figcimbalomszeg, csipisz, füge, fügefa, hegyes függoly
fightbokszmérkőzés, harc, harcképesség, küzdelem, küzdeniakarás, ütközet, verekedés
fightingharcoló
figurebecsül, cizellál, megszámoz, alakít, alak, alak/ábra, ábra, alakzat, számjegy, értékel, mintáz, gondol, megjelenik, illusztráció, díszítést vés, elképzel, diagram, díszít, jelképez, szerepel, megjelenés, hímez, felértékel, megszámol, kalkulál, képet alkot magának, vél, termet, számmal jelez, számol vmivel, számozott basszust készít, számol, számjeggyel megjelöl, számjelez
figuresszámolás, számtan
fileiratgyűjtő, iktat, iratcsomó, akta, adatállomány, állomány, iratrendező, irattárba helyez, irattároz, kartoték, ráspoly, reszel, reszelő, ráspolyoz, menetel, oszlop, sor
filesállományok, fájlok
filldagad, betöm, bőség, eleget tesz, (ki)tölt, betölt, feltöltés, kitölt, megtelik, megtölt, telik, tölt, töltés, töltet, töm, vasúti töltés, töltőanyag, teljesít
fillingbetöltés, feltöltés, fogtömés, kitöltés, laktató, töltelék, töltés, tömés, vetülékfonal
filmbevon, film, filmez, filmre alkalmaz, hártya, hártyásodik, vékony réteg
finalbefejezés, utolsó, végső
finallyvégül
financefinanszíroz, pénzel, pénzügy
financialanyagi, pénzügyi
findfelfedezés, keres, lelet, talált tárgy
findingfelfedezés, keresés, lelet, megtalálás, talált tárgy
findingshozzávalók, megállapítások, ténymegállapítás
findskeresések, megállapítások
finecsodálatos, derít, bravúrosan, bérlet-meghosszabbítási illeték, bírság, cifra, apró, apróra, előkelő, nemes, megbírságol, finom, hűbérúrnak fizetendő kárpótlás, finomított, finomít, kártalanítás, jól, hegyes, jó, egészséges, éles, elegáns, divatos, dúsít, elegánsan, karcsú, kitűnő, nagyszerűen, derült, díszes, nagyszerű, pontosan, remekül, pompás, ritka, nyúlánk, remek, száraz, pénzbüntetéssel sújt, kellemes, kiderül, kiváló minőségű, legkiválóbb merinó gyapjú, leülepszik, finoman, kitisztul, kicsinosított, szennyeződésektől mentes, tiszta, üdítő, vég, tisztít, szépen, szín-, szép
fingerhozzányúl, besúgó, fogdos, húros hangszeren játszik, besúg, retesz, rudacska, kézbe vesz, index, kallantyú, megtapogat, nyíl, megtapint, nyúl, óramutató, tolóka, vamzer, ujj, tapint, tapogat
fingersujjak
finishhajrá, befejeződik, befejez, befejezés, bevégez, jó kidolgozás, jó kivitelezés, elsimít, bevégződik, eldolgoz, felület, kidolgoz, kikészítés, lezár (vitát), kikészít, megmunkálás, véget vet, végez, tökéletesít, vég, simaság
finishedbefejezett, kidolgozott, kikészített, kiváló, tökéletes
fireéget, ágyútűz, elbocsát, hevül, gyújt, hév, kigyullad, tüzet fog, hevít, lő, felgyújt, elsül, elsüt, fűt, kilő, lelkesít, kipirul, tüzelés, tűzkár, tűzeset, meggyújt, szenvedély, tűz(hely), tüzel, tűz, puskatüzelés, robban, tűzvész, meggyullad
firmerős, biztos, cég, erősít, határozott, határozottan, kemény, megerősít, megerősödik, megszilárdít, szilárd, szilárdan, megszilárdul, szilárdít, vállalat
firmlyerősen, határozottan, keményen, szilárdan
firstelőször, -egyedik, eleinte, elseje, első, első alkalommal, első ízben, első sebesség, elsőként, elsőnek, inkább, kezdet, kezdetben, ötös osztályzat
firstlyelőször
fiscalfőállamügyész, jogtanácsos, kincstári
fishék, hal, illesztett sínheveder, csap, árboctámasztó, átkelő bárka, csatlakozó lemez, halak, horgászik, halászik, peca, tehetetlen ember, torpedó, sínheveder, játékpénz, ütközési heveder, vitorlarúd-szilárdító, kötőlap
fisherhalász
fishinghalászat
fitmegfelel, hozzáillik, fitt, alkalmas vmire, alkalmas, alkalmassá tesz, hozzáidomít, görcs, elfér, egészséges, egymásba illeszt, belefér, átalakít vmilyen célra, beilleszt, beleillik, előkészít, illik vmire, jó, megfelelő, hozzámér, jól áll vkire, odaillik, jól áll, illő, illeszkedik, szeszély, illeszt, illendő, összeegyeztet, összeillik, roham, összeilleszt
fitnessalkalmasság, állóképesség, használhatóság, megfelelés
fittedilleszt
fiveöt
fixedállandó, fix, mozdulatlan, rögzített, szilárd, változatlan
flagelbágyad, elégtelen osztályzat, kikövez, aranyzab, bágyad, kampó, írisz, járdakő, karó, lekonyul, gatya (madáré), elsárgult levél, fellobogóz, elgyengül, ellankad, hosszúszőrű angol vizsla farka, lelóg, másodrendű evezőtoll, jelzőzászló, macskakő, hiányjelző kartonnyelv, levél, lobogó, kőkocka, kőlap, korhadt ág, széles levelű gyékény, zászló, zászlójeleket ad, tipegőkő, nőszirom, száraz levél
flatfakó, félhanggal leszállított, fénytelenít, határozottan, egyenletes, bé (kottában), egyenes, állódíszlet, alföld, állott, egyhangú, lapály, kifejezett, laposan, nyílt, lapít, lakás, unalmas, hengerel, homokzátony, kereken, gumidefekt, lapjával, lapos, lapos felület, lap, határozott, színfal, tompa, tompít, szürke, sík, sima, sziklazátony, síkság, nyíltan, sekélyes
flavourillat, aroma, fűszerez, íz, íz/aroma, ízesít, ízesítő anyag, jellemző tulajdonság, különleges tulajdonság, megízesít, renonszot csinál, sajátosság, zamat, légkör
fleetflotta, fürge, gyors, gyorsan elröppen (idő), hajóhad, hajóraj, szapora
fleshbeavat, bedöf, hizlal, hús, húsétel, húsoldal, emberi test, hízik, húsosodik, kielégít, lehúsol, levakar, meghízik, vérben megforgat, vérszomjassá tesz, test, tűzkeresztség alá vet
flewrepül
flexibilityhajlékonyság, hajlíthatóság
flexiblehajlékony, hajlítható, rugalmas
flightláncoscsúszda vonszolója, emelet, lépcsőforduló, lépcsőköz, megfutamodás, menekülés, repülés, repülőjárat, terelőlapát, vonszoló, vonszolótag
floodár, árvíz, dagály, eláraszt, kiárad, kiönt
floorpadlóz, ledöbbent, hajófenék, földhöz vág, lesújt, két vállra fektet, földhöz teremt, hajt, emelet, dönget, elhallgattat, fenék, földre teper, burkol, dobogó, kifektet, leültet, földhöz csap, legyűr, legalacsonyabb ár, kibuktat, talp, meglep, leteper, leterít, letesz, legyőz, tengerfenék, torkára forrasztja a szót, ülésterem, száguld, szint, parkettáz, padló,emelet, padlót megy, padló, megbuktat, megdöbbent, lever
flowáramlik, áradat, áramlás, áramló folyadékmennyiség, mocsaras terület, ár, áradás, pálya, keringés, ömlik, kering, hömpölyög, irány, hullámzás, folyás, dagály, ered, folyik, mocsár, mocsaras vidék, ömlés, megmunkálási folyamat, menstruáció, lobogás, havi vérzés, hömpölygés, futóhomok, süppedős terület, széles folyótorkolat, szétterjeszkedés, származik, sodor, sugár
flowerdísze-virága vminek, csiga, elit, krém, levéldísz, rozetta, rózsa, színe-java vminek, virág, virágdísz, virágzás
flowershavibaj, menstruáció
flygombolás, gyorsvetélő, pehely, eresz, egylovas kocsi, ellensúly, bolyh, agyafúrt, billegő, cipőfelsőrész szegélye, fortélyos, pihe, kanál, ravasz, hasíték, légy, hasítékpánt, himbakar, ívkirakó, ívkirakó munkás, gomblyukfedő lebeny, himba, próba, lapát, karos lengőkeret, slicc, Musca csillagkép, konflis, szélrózsa, védőfedél, szárny, szárnyasfék, szabályozó kar, repülés, röpte, sátorlap, röppálya, rejtett gombolás, repül
flyinglebegő, menekülés, kifüggesztés, futó, kibontás, kitűzés, útnak indítás, menekülő, elrepülés, aviatika, eliramodás, felröppenés, libegő, gyors, múlás, repülés, repülő, rövid, szökés, szökő, sziporkázás, rohanó, röpke, robbantás, lobogó, levegőben úszó
focusfókusz, fókuszol, gyújtópontba állít, koncentrál, konvergál, összefut, összpontosít, összpontosul
folkemberek, nép, népi
followadódik vmiből, folytat, követ, következik, utána jön, utána megy, űz
followedkövetett
followingalábbi, hajszolás, hivatás, hívek, kíséret, követés, következő, követők, párthívek, utána következő, üldözés
followskövetett
foodélelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék
footláb, lerakódás
footballamerikai futball, foci, futball-labda, labdarúgás
for-ért, részére, számára
forceerőszak, erőltet, erősség, erőfeszítés, energia, erő, erőkifejtés, erőszakkal felnyit, erőszakot követ el, kényszer, erőszakkal feltör, érvényesség, kényszerít, hatalom, erőszakol, megerőszakol, üvegházban nevel, üvegházban termeszt, rohammal bevesz, kényszerítés, kikényszerít, megejt, kierőszakol, érvény
forcederőltetett, hajtatott, kényszerből megtett, kényszerített, kierőltetett, kikényszerített, mesterségesen siettetett
forceskényszerít
fordátgázol (folyón), gázló
foreignkülföldi
foresterdő, erdőség
forestryerdészet, erdészeti, erdőgazdaság, erdőművelés, erdőség
foreverörökre
forgetelfelejt
forgottenelfeledett
formalak, alakít, forma, formál, kialakít, osztály
formalelőírásos, formai, formális, hivatalos, szabályszerű
formallyelőírásosan, formailag, hivatalosan
formatalak, formátum, ívnagyság
formationalakulat, alakzat, alapítás, harcrend, keletkezés, képződés, képződmény, kialakulás, létrehozás, megalakítás
formedformázott
formerelőző, korábbi
formerlykorábban, régebben
formidablefélelmetes, ijesztő, rettentő
formingképző, megmunkálás
formsalakok, formák
formulaképlet
formulationkészítmény, kifejezésre juttatás, megszövegezés, szabályokba foglalás
forth-ból, -ből, elő-, előre, ki, tovább
forthcomingbekövetkező, készséges, következő, közeledő, közelgő, rendelkezésre álló
fortunatekedvező, szerencsés
fortunatelyszerencsére
fortunesors, szerencse, vagyon, végzet
fortynegyven
forumfórum
forwardelküld, előmozdít, buzgó, arcátlan, csatár, elősegít, előre, előre haladó, elülső, hajtat, szállítmányoz, tovább, haladó szellemű, korai, pimasz, koraérett, továbbít
fossilkövület, maradi ember, őskori lelet
foundalapít, elolvaszt, alapoz, életre hív, felolvaszt, formába önt, kiönt, lerakja az alapját, létesít, megolvaszt, önt, támaszt, talál, olvaszt
foundationalap, alapítvány
foundationsalap
foundedmegalakult
founderelsüllyeszt, lesántít, elmerül, beszakad, beomlik, adományozó, alapító, beroskad, bicegni kezd, elsüllyed, olvasztómunkás, lesántul, olvasztár, leszakad, megrokkan a lába, mellkasgyulladás, megfeneklik, összeroskad, sántikálni kezd, túlterhel, patagyulladás, öntő-, öntőmunkás
fournégy
fourteentizennégy
fourthnegyedik
foxellensasszeg, elsőéves, csaló, becsap, ellenék, fortélyoskodik, gólya (egyetemen), kibabrál, kitol, megfoltosodik, megsárgul (papír), ravasz ember, ravaszkodik, róka, vitorlakötő zsinór, vitorla-fűzőszál
fractionfrakció, hányad, párlat, rész, részleg, részpárlat, töredék, törés, tört, törtrész, törtszám
fragilebeteges, gyenge, mulandó, törékeny
fragmentdarabokra hullik, szétreped, töredék
fragmentsrészek
framealkot, képez, hamisan megvádol, formál, gerendázat, filmkocka, bekeretez, bordázat, forma, képmező, ráma, állványzat, alváz, keret, keretbe foglal, keretez, hamisan meggyanúsít, test, szervezet, tervez, tartószerkezet, szerkeszt, szerkezet, rendszer, készít, megszerkeszt, összeállít, váz, megalkot
frameskeretek
frameworkszerkezet, váz
FranceFranciaország
frankbérmentesség ellenjegyzése, bérmentességet ellenjegyez, bérmentesített levél, becsületes, bérmentesít (levelet), bérmentesítő jelzés levélen, ingyen utazást biztosít, egyenes, frank, költségektől mentes, kötelezettségektől mentes, megkötöttségektől mentes, nyílt, őszinte, portómentes levél, nyilvánvaló, mentesít, megkönnyít, portómentességet ellenjegyez, szabad
freebőkezű, akadálytalan, felszabadít, független, ingyenes, kiszabadít, megszabadít, mentes, mentesít, nem elfoglalt, nem foglalt, szabad, szabaddá tesz, nyílt
freedommentesség, szabadság
freelybőségesen, önként, spontán, szabadon, tartózkodás nélkül
freightárut szállít, bérbe ad, árut fuvaroz, bérbe vesz, fuvaroz, kibérel, megrak, megterhel, rakomány, teheráru, nyomaszt
Frenchfrancia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság
frequencyfrekvencia, gyakoriság, rezgésszám
frequentgyakori, gyakran ellátogat vhova, ismétlődő, jár vhova
frequentlygyakran, sűrűn
freshfriss
Fridaypéntek
friendbarát, barátja vkinek, jóakaró, pártfogó, pártolója vkinek, kvéker
friendlyalkalmas, baráti, barátságos, jóindulatú, kedves, kedvező, nyájas
friendsismerkedés
friendshipbarátság
from-ból, -ról, -ről, -től, -tól
frontszembenéz, fedőnévül szolgál, fedőszerv, fedőszervül szolgál, előre, arcvonalba sorakoztat, eleje, fedőnév, első vonal, viselkedés, arcvonalba fejlődik, arcvonal, arcvonalba fejleszt, arc, arcvonalba sorakozik, parti sétány, szembeszáll, kiállás, falaz (zsebtolvajnak), eleje vminek, elülső rész, első, elülső, előrészét képezi vminek, előrész, mellső, homlokzat, palatalizál, szembenáll, néz vmire, mozgalom, ínyhangú színezetet as, magatartás, jésít, homlokzatot tataroz, időjárási front, homlokzatot kiképez, felsorakoztat, harcvonal, homlok, front
frontierhatár, határterület, országhatár
fruitbuzeráns, buzi, eredmény, homoszexuális ember, termény, könnyű zsákmány (nő), következmény, könnyű préda (nő), gyümölcs
frustrationcsalódottság, kielégítetlenség, meghiúsulás
fuelfűtőanyag, tüzelőanyag, üzemanyag, üzemanyaggal ellát
fulfilbevált (reményt), eleget tesz, elvégez, teljesít, végrehajt
fullkimerítő, kövér, nagyon, egészen, buggyos, egész, bőre varr, bő, bőséges, éppen, kövérkés, molett, legalább, puffosodik, pont, puffos, full (pókerben), hiánytalan, kallóz, kavicszátony, pontosan, teljesen, zátony, ványol, telt, teli, tetőpont, testes, teljesség, teljes, teljes egész, telik (hold), kiadós, csúcspont, puffosra készít, redőkbe rak, tele, ráncokba rak
fullykimerítően, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben, teljesen, teljes terjedelemben
funmóka, tréfa
functionfunkció, estély, feladat, függvény, ellátja hivatalát, gyűlés, működés, összejövetel, rendeltetés, működik, jár (gép), szerep, üzemben van, tevékenység, tisztség, ténykedik, kötelesség, hivatás
functionalformai, funkcionális, gyakorlati, hivatalos, működéshez tartozó, működési
functionsfüggvények
fundalap, befektet, forrás, tőke, tőkésít
fundamentalalap-, alaphang, alapvető, sarkalatos
fundamentallyalapjában, alapjában véve, alapvetően
funeraltemetés
funnybizarr, furcsa, komikus, különös, mulatságos, tréfás, vicces, nem mindennapi
furnitureberendezés, bútor, bútor(zat)
furtherelőmozdít, elősegít, támogat, tovább, további
furthermoreazonkívül, ráadásul, továbbá
fusionbeolvadás, egyesülés, fuzionálás, magfúzió, fúzió, összeolvadás, szövetkezés
futurejövendő, jövő, jövő idő, jövőbeli, leendő
futureshatáridőügylet, határidőüzletOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.