Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

A vonatkozó névmás

Alanyeset who - aki which - amely what - ami that - ami
Tárgyeset whom - akit which - amelyet what - amit that - amit
Birtokos eset whose - akié of which - amelynek a ... of what - aminek a ...
Részes eset to whom - akinek to which - amelynek to what - aminek

Nyomtatható változat


 1. A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amelyre vonatkozik. Pl. She put into the vase the flower which she got from the gardener. - A kertésztől kapott virágot betette a vázába.
 2. A vonatkozó névmások alakjukat tekintve azonosak a kérdő névmásokkal. Alakjuk egyes és többes számban megegyezik.
 3. A vonatkozó névmások esetében a who (m) személyekre, a which dolgokra vonatkozik.
 4. A whom helyett, mint már említettem, gyakran áll who (vagy akár az sem) tárgyesetben.
  Például: A lány, akit tegnap láttam a szomszédom.
  The girl who I saw yesterday is my neighbour.
  The girl whom I saw yesterday is my neighbour.
  The girl I saw yesterday is my neighbour.
 5. Ha elöljáróval együtt használjuk, az elöljáró mindig a mondat végére kerül. Például: What are the news that you talked to me about? - Hogy szól a hír, amiről beszéltél?
 6. Az angol vonatkozó névmás szorosan kapcsolódik ahhoz a szóhoz, amelyre vonatkozik, s írásban ezt úgy jelöljük, hogy - a magyarral ellentétben - nem teszünk vesszőt a mellékmondat és a főmondat közé.
 7. A that értelme szűkítő, korlátozó, ezért nem állhat bármikor a who, vagy a which helyett. Például: From my daughter that is in Africa I didn't get letters. - Attól a lányomtól, aki Afrikában van, nem kaptam levelet. Ezt mondhatom that-tel, mert több lányom is lehet, de csak az egyik van most Afrikában.
 8. De: From my father who lives in the countryside I got a big packet. - Apám vidéken él, és kaptam tőle egy nagy csomagot.Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.