Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

A személyes névmás

A személyes és a birtokos névmások ragozása

Egyes szám Alanyeset Tárgyeset Jelzői birtokos névmás Önálló birtokos névmás
1. személy I - én me - engem my - az én ...m mine - enyém
2. személy you - te you - téged your - a te ...d yours - tied
3. személy (hím) he - ő him - őt his - az ő ...a his - övé
3. személy (nő) she - ő her - őt her - az ő ...a hers - övé
3. személy (semleges) it - az it - azt its - annak a ...a its - azé
Többes szám Alanyeset Tárgyeset Jelzői birtokos névmás Önálló birtokos névmás
1. személy we - mi us - minket our - a mi ...nk ours - a miénk
2. személy you - ti you - titeket your - a ti ...tok yours - a tietek
3. személy they - ők, azok them - őket their - az ő ...juk theirs - az övék

Nyomtatható változat


 1. A személyes névmások: I, you, he, she, it, we, you, they.
 2. Egyes szám első személyét mindig nagybetűvel írjuk, de csak alanyesetben: I.
 3. Az angolban a személyes névmás második személyének (you) egyes és többes számú alakjai között nincs különbség.
 4. Ugyanez vonatkozik a birtokos névmásokra (your, yours) is.
 5. Hasonlóképpen nincs különbség a tegezés és a magázás között.
 6. Ha érzékeltetni akarjuk, hogy több emberről van szó, egy többes számú főnevet vagy számnevet teszünk a you személyes névmás után. Például: you all - ti (mindannyian).
 7. Az it-nek, azon kívül, hogy tárgyak, dolgok neve helyett áll, nyelvtani (alaki), alanyi szerepe is van.
 8. Az úgynevezett személytelen igék mellett áll. Például: It is snowing. - Esik a hó.
 9. Ha a mondat alanya főnévi igenév, Gerund, vagy mellékmondat, például: It is not difficult to learn this language. - Nem nehéz megtanulni ezt a nyelvet.
 10. Alaki-alanyi szerepe van az it-nek akkor is, ha az értelmi alanyt kiemeljük, hangsúlyozzuk. Például: What is it? - Mi ez? It's a book. - Könyv. It was Mary who visited you on Sunday. - Mari volt az, aki meglátogatott téged vasárnap. It was you, who(m) Mary visited on Sunday. - Te voltál az, akit Mari vasárnap meglátogatott. It was on Sunday that Mary visited you. - Vasárnap látogatott meg téged Mari.
 11. Az it személyes névmás után a to be mindig egyes szám harmadik személyben van: is, was, will be.
 12. A kiemelt alanyt és a tárgyat a who (which), a kiemelt határozókat a that (hogy) köti össze.
 13. Ha a kiemelt alany személyes névmás, akkor azt tárgyesetbe tesszük. Például: Who has stolen my mug? - Ki lopta el a bögrémet? - It was not me. (It wasn't me.) - Nem én voltam!Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.