Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

A kérdő névmások

Általános / Főnévi Általános / Melléknévi Kiválasztó
Személy who? - ki? what? - milyen? which? - melyik?
Tárgy what? - mi?

Nyomtatható változat


A kérdő névmásoknak nincs külön alakjuk egyes és többes számban.
Alakra és ragozásra megegyeznek a vonatkozó névmással.

 1. A who csak személyre kérdez és csak főnévként használható. Például: Who is this man? - Ki ez a férfi? Who are these men? - Kik ezek a férfiak?
 2. A whom alak ritkábban használatos. Például: Whom did you see here? - Kit láttál itt? Gyakran így tesszük fel a kérdést: Who did you see here?
 3. A what általános értelemben kérdez, tekintet nélkül arra, hogy személyről vagy tárgyról van szó. Azonban tárgyakra mindig csak what-tal kérdezhetünk. Például: What lovely skirts! - Milyen klassz szoknyák! On what day will you get under way? - Melyik napon indulsz?
 4. A magyar milyen szót angolra többféleképpen is lefordíthatjuk. Ha jelzőre kérdezünk, kérdezhetünk a what kind of (Milyen fajta?), vagy pedig a what sort of (Milyen féle?) kifejezésekkel. Például: What kind of flower is that blue one? - Milyen virág az a kék?
 5. Ha egy tulajdonság mértékét akarjuk megkérdezni, a how-t használjuk. Például: How old is your son? - Milyen idős a fiad? (Hány éves?)
 6. Ha magára a melléknévi állítmányra kérdezünk, a what ... like? kifejezést használjuk. Például: What is the weather like today? - Milyen az idő ma?
  Helyette kérdezhetünk azonban a how-val is. Például: How is the weather in Hungary? - Milyen az idő Magyarországon?
 7. A which kiválasztó jelentésű. Több személy közül egyre vagy többre vonatkozik. Például: Which girl is nicer, Lisa, or Marie? - Melyik lány szebb, Lisa vagy Marie?
 8. A határozókra elöljárószóval és whom-mal kérdezünk. (Ha az elöljárószó megelőzi a kérdő névmást, a who-ból whom lesz.) Például: About whom did you read? - Kiről olvastál? Ha viszont az elöljárószót a kérdő mondat végére tesszük, a mondat elején who szerepel. Például: Who did you read about?
 9. A whose kérdő névmás a birtokosra kérdez. Például: Whose pens are these? - Kinek a tollai ezek?Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.