Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

A vessző használata az angol nyelvben

Nem tesszük ki a vesszőt:

 1. Alanyi, tárgyi, és főként időhatározói mellékmondatok előtt. Pl.: It is generally allowed that you aren't guilty of compound larceny. Általánosan elismert tény, hogy nem vagy bűnös minősített lopásban.
 2. Névmásra vonatkozó mellékmondat előtt.
 3. Olyan vonatkozó mellékmondatok előtt, amelyekből a vonatkozó névmás kimaradt. Pl.: That's all I can do. - Ez minden, amit tehetek.
 4. Tizedesvessző helyett az angol tizedespontot (decimal point) használ. Pl. 0.72

Kitesszük a vesszőt a következő esetekben:

 1. Keltezésben az évszám előtt. Pl. 19th January, 1998. vagy January 19th, 1998.
 2. Levélben a megszólítást követően. Pl. Dear John, I have received... Kedves János! Megkaptam... (Amerikai angolban: Dear john: I have received...)
 3. Vesszőt használunk annak jelzésére is, ha elhagyunk bizonyos mondatrészeket. Pl. My son is 7 years old, Yours, 2. Az én fiam 7 éves, a tied 2.
 4. A bővítmények, értelmezői és jelzői mellékmondatok között is vessző van. Pl. My neighbour, the great scheming, gave my dog some poison. A szomszédom, a nagy intrikus, megmérgezte a kutyámat.
 5. Kettőnél több mellérendelt mondatrész után. I can see on the wall spiders, bugs and a praying mantis. A falon pókokat, bogarakat és egy ájtatos manót látok.
 6. Mellérendelt mondatokban az and elé csak akkor teszünk vesszőt, ha az egyes mondatrészeknek külön alanyuk van, pl. Today I go to see you, and tomorrow you will come to see me. Ma én látogatlak meg téged és holnap te látogatsz meg engem. The dog has taken the bone and has hidden it in the ground. A kutya megragadta a csontot és elásta azt.
 7. Vesszőt teszünk a mondat elején álló, az összefüggésből kivett mondatrészek, mellékmondatok, felkiáltások, megszólítások után; valamint Infinitive-vel, Participle-lel, Gerund-dal rövidített mellékmondatok után is. Pl. Taking his hat, he has left me alone. Vette a kalapját, és magamra hagyott. Of course, I was sad. Természetesen szomorú voltam.
 8. A mondat közepén is vessző közé kerülnek a kiemelésre szánt mondatrészek, pl. Mary is, however, a nice girl. Mari mégis csak szép lány.Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.