Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

Mely szabályok alapján válasszuk el az angol szavakat?

A szavakat a kiejtett magánhangzók száma alapján választhatjuk el. Egy szó annyi szótagból áll, ahány magánhangót kiejtünk benne. (Megjegyezném, hogy a kiejtés sokszor a hangsúlytól függ!)
Az egy szótagú szavakat nem választjuk el.


El lehet választani:

 • A kétszótagú szavakat, pl. ge-rund (gerundium, igei főnév).
 • A három szótagú szavakat, pl. la-te-ral (oldalsó).
 • A szótagolható mássalhangzókat, ilyen az l és az r, pl. mus-cle (izom, izomerő).

Nem lehet elválasztani:

 • A néma e-ben végződő, egyszótagúnak ejtett szavakat, pl. game (játék, játszma).
 • A kettős vagy hármas magánhangzókat, pl. ab-stain (tartózkodik vmitől).
 • A külön kiejtett magánhangzókat, pl. preci-osity (mesterkéltség).

Egyéb szabályok:

 • Ha kettő szótag között egy mássalhangzó van, az a következő szótaghoz kerül, pl. mo-ther (anya).
 • A ph, th, sh, ch egy mássalhangzónak számít.
 • Az x viszont kivétel - az előző szótagban marad pl. tax-a-tion (adózás).
 • Két egyforma mássalhangzó közül az egyik marad, a másik a következő szótaghoz kerül, pl. bet-ter (jobb).
 • Két vagy több különböző mássalhangzó közül az utolsó megy át a következő szótagba, pl. symp-tom (jelenség, tünet).
 • Szóösszetételeket az alkotórészeik szerint választhatunk el, pl. any-body (valaki, akárki, bárki).
 • Elválaszthatók a ragok, képzők és igekötők, pl. want-ed (körözött bűnöző).
 • Kötőjeles összetett szavakat a kötőjelnél válasszunk el, pl. out-of-date (divatjamúlt).Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.