Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

A határozott névelő (the)

Kiejtése:
Mássalhangzóval kezdődő szó előtt dö. Például: the boy - a fiú, the boys - a fiúk. Mássalhangzónak kell tekinteni az u betűt is, ha ju-nak ejtjük. Például: the unit - az egység.
Magánhangzóval kezdődő szavak előtt di. Például: the eye - a szem, the east - a kelet. Ide tartozik az u betű is, ha á-nak ejtjük. Például: the understanding - a megértés. Magánhangzónak számít továbbá a néma h is. Például: the hour - az óra, the honour - a becsület. A hangsúlyos alak ejtése szintén di.

Használata:

 1. Általában kitesszük, ha ismert, határozott, vagy valamilyennek képzelt, illetőleg előzőleg már említett egy vagy több személyről, tárgyról van szó.
 2. Nem tesszük ki, ha ismeretlen személyről, dologról beszélünk, illetve, ha ismert egy vagy több személyről, tárgyról általánosságban szólunk.


Kitesszük a határozott névelőt:

 1. Többes számban álló személynevek előtt. Például: the Browns.
 2. Számnevekkel meghatározott személynevek előtt. Például: Henry the Eighth.
 3. Többes számú földrajzi nevek előtt. Például: the Alps.
 4. Jelzős földrajzi nevek előtt. Például: the House of Lords.
 5. Világtájak előtt. Például: in the west.
 6. Ha időhatározóként, általánosságban beszélünk az évszakokról. Például: It is warm in the summer, but it is cold in the winter. - Nyáron meleg van, télen pedig hideg.
 7. Ha egy bizonyos időpontra gondolunk. Például: This is the last week of the year. - Ez az év utolsó hete.
 8. Ha konkrétan beszélünk anyagnevekről vagy elvont fogalmakról. Például: Pass me the butter, please! - Kérlek, add ide a vajat!

Nem tesszük ki a határozott névelőt:

 1. Személynevek előtt, még akkor sem, ha a személynevet rang, cím, vagy jelző előzi meg. Például: Young William.
 2. Földrajzi tulajdonnevek és helységmegjelölések előtt. Például: Eastern Europe.
 3. A Mount, Lake (Loch) szavak előtt. Például: Mount Everest.
 4. Birtokos, mutató, kérdő és vonatkozó névmás előtt illetve után. My pencil is in the pencase. - A ceruzám a tolltartóban van.
 5. Többes számú főnevek előtt, ha azokat általános értelemben használjuk. Például: Books are true friends. - A könyv igaz barát.
 6. Megszemélyesítve használt vallási vagy állami megjelölések előtt. Például: Paradise - paradicsom.
 7. Napok, hónapok, étkezések neve előtt. Például: Lunch is usually served at 2 p.m. - Az ebédet rendszerint 2-kor tálalják.
 8. Az évszakok neve elé, ha a mondat alanyának szerepét töltik be. Például: Winter begins in December. - A tél decemberben kezdődik.
 9. Ha az évszakok neve elé tesszük a last, next időhatározókat, illetve a this, that mutató névmásokat. Például: Last spring I went to China. - Múlt tavasszal Kínában jártam.
 10. Anyagnevek és elvont fogalmak nevei előtt, ha általánosságban beszélünk róluk. Például: I like bread and butter. - Szeretem a vajaskenyeret.Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.