Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

A határozatlan névelő (a, an)

A határozatlan névelő alakja:

 1. Mássalhangzóval kezdődő szó előtt a. Például: a history - egy történet, a union - egy szövetség.
 2. Magánhangzóval kezdődő szó előtt pedig an. Például: an apple - egy alma, an hour - egy óra, an interesting story - egy érdekes történet.

A határozatlan névelő használata:

 1. Az angol nyelv a határozatlan névelőt körülbelül úgy használja, mint a magyar, azzal a különbséggel, hogy sokkal gyakrabban. Például: You have an awful headache. - Szörnyen fáj a fejed.
 2. Használata kötelező minden megszámlálható, de határozatlan főnév előtt, amikor a magyar főnév névelő nélkül szerepel. Például: This is a house. - Ez egy ház.
 3. Foglalkozások előtt mindig ki kell tenni a határozatlan névelőt! Például: My brother is a painter. - A testvérem festő.

Néhány kifejezés:

 1. on an average - átlagosan,
 2. as a rule - rendszerint,
 3. twice a day - naponta kétszer,
 4. a pair of shoes - egy pár cipő.

Elhatárolás - a határozatlan névelő és a some névmás használatának különbségei:

 1. Az a, an határozatlan névelőt csak egyes számban álló, megszámlálható főnév előtt használhatjuk. Például: Give me a pen! -Adj egy tollat!
 2. Megszámlálhatatlan főnév (anyagnév, fogalom) előtt hasonló funkciót tölt be a some. Például: Give me some milk, please. - Kérek egy kis tejet!
 3. Többes számban álló, határozatlan mennyiség kifejezésére ugyancsak a some használatos. Például: Give me some pens! - Adj néhány tollat!

A határozatlan névelő jelenléte megváltoztatja a few és a little szavak jelentését.
Például: I have a few books. - Van néhány könyvem. I have few books. - Kevés könyvem van.
He has a little money. - Van némi pénze. He has little money. - Kevés pénze van.Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.