Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

A melléknév fokozása

Toldalékkal fokozzuk:

  1. Az összes egytagú melléknevet (Kiejtés számít!). Például: nice - nicer - nicest (szép - szebb - legszebb).
  2. Azokat a kéttagú szavakat, amelyek -e, -er, -le, -y, -ow és some végződésűek. Például: clever - cleverer - cleverest (okos - okosabb - legokosabb), noble - nobler - noblest (nemes - nemesebb -legnemesebb), handsome - handsomer - handsomest (csinos - csinosabb - legcsinosabb).
  3. Azokat a kéttagú szavakat, amelyek véghangsúlyosak, például: complete - completer - completest (teljes - teljesebb - legteljesebb), polite - politer - politest (udvarias - udvariasabb - legudvariasabb).
  4. Az egyik csoportba sem sorolható mellékneveket. Például: quiet - csendes, solid - szilárd vagy szolíd, common - közönséges.


A többi melléknevet körülírással fokozzuk. Általános törekvés, hogy az egy szótagnál hosszabb szavakat inkább körülírással fokozzuk, mint toldalékkal.
Például: wonderful - csodálatos, magnificient - nagyszerű, beautiful - gyönyörű.


A tulajdonság mértékének a csökkenését a középfokban less szóval és than kötőszóval, a felsőfokban least szóval fejezzük ki.
Például: good - jó, less good - kevésbé jó, least good - legkevésbé - jó.
This is the least exciting of all the adventures. - Ez az összes kaland közül a legkevésbé izgalmas.


Ha több, különböző módon fokozott melléknév kerül egymás mellé, a toldalékkal fokozott kerül előbbre.Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.