Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

A feltételes mód első alapesete

Angolul így mondják: The First Conditional.

A feltételes mód első alapesete a következő két tagmondatból áll össze:

  1. if + egyszerű jelen idő és
  2. will / won't + infinitive (to nélküli főnévi igenév).

Az összetett mondaton belül a két tagmondat sorrendje tetszőleges. Csupán egy helyesírási különbségre kell ügyelni. Ha az if-es tagmondat az első, akkor vesszőt teszünk utána, de fordított esetben nincs írásjel az if előtt.
A fetételes módnak ez a változata a jövőre vonatkozik. Azt fejezi ki, hogy milyen feltételnek kell ahhoz teljesülnie, hogy valamilyen esemény bekövetkezzen. Az if kezdetű mellékmondat közli a feltételt, a főmondat tartalmazza a várható következményt.

Pl. If I make a promise, I will keep it. Ha megígértem, be is tartom.
If anyone corrects your pronunciation, you have to thank him for it. Ha bárki kijavítja a kiejtésedet, meg kell köszönnöd neki azt.
I'll come here tomorrow unless it rains. El fogok jönni holnap, hacsak nem esik az eső.
If I am ill, he calls a doctor. Ha beteg vagyok, orvost hív.
I'll buy this coat if I have more money. Megveszem ezt a kabátot, ha több pénzem lesz.

Figyelem!
Ügyeljünk arra, hogy az if kezdetű mellékmondatban nehogy jövő idejű igealakot szerepeltessünk!
A magyar nyelvhasználat nem ennyire kötött a jövő idő kifejezésében. Egyformán használhatunk bármikor jelen vagy jövő időt. Ha szép az idő...= Ha szép lesz az idő...Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.