Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

For

Jelentése: -ért, miatt, helyett, okából, céljából, -ra, -re, érdekében, mellett.
Térben:
We ran for a mile. Egy mérföldet futottunk.
For kilometres and kilometres there is nothing but barren. Kilométereket át terméketlen a vidék.
Időben:
Pl. for several days - néhány napig, néhány napja, for a year - egy évig, egy éve stb...
Egyéb jelentései:
for sale - eladó, eye for eye, tooth for tooth - szemet szemért, fogat fogért; a kingdom for a horse - a királyságot egy lóért stb...
Példamondatok:
For example, this exercise is complicated. Például ez a feladat bonyolult.
My doughter is clever for her age. A lányom a korához képest okos.
I work hard for my payment. Keményen dolgozom a fizetésemért.
I cannot see the performance for the crowd. A tömegtől nem látom az előadást.
He was punished for homicide. Gyilkosságért volt büntetve.
They took Dona Malvina for Isaura. Összetévesztették Dona Malvinát Isaurával.
He wept for sorrow. Bánatában sírt.
She is doing the rooms for me, because I'm very busy. Helyettem takarít, mert nagyon elfoglalt vagyok.
I bought some flowers for my mum. Vettem néhány virágot az anyámnak.
He went for a teacher. Tanárnak állt.
They went abroad for holidays. Külföldre mentek szabadságra.
What shall we have for breakfast? Mit együnk reggelire?
Here I have to change for Sopron. Itt át kell szállnom Sopron felé.
Let's go for a holiday! Menjünk nyaralni!
He sold his book for a pound. Egy fontért adta el a könyvét.
Igék for elöljáróval:
to ask for - kérni, to die for the liberty - meghalni a szabadságért, to look for - keresni, to prepare for an examination - vizsgára készülni, to set for Italy - útnak indulni Itáliába, to search for hidden treasure - elrejtett kincsek után kutatni, to apply for - folyamodni valamiért, to prepare for lunch - készülődni az ebédhez, to send for a doctor - orvosért küldeni stb.Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.