Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

Az 's ragos birtokos szerkezet

A szerkezet szórendje a magyaréval megegyezik. Akkor használjuk, ha a birtokos élőlény. Pl. This is Mary's pen. - Ez Mari tolla.

A következő nem élőlényt jelentő főnevek is ragos birtokos esetbe tehetőek:

  1. Időt, helyet, mennyiséget, távolságot jelentő szavak. Pl: I was on a four-week's holiday. - Négyhetes szabadságon voltam.
  2. Földrajzi nevek. Pl. We don't like living in the land that is called Derbyshire. - Nem szeretünk Derbyshire-ben lakni.
  3. Gyűjtőnevek. Pl. The family's car has been stolen. - Ellopták a család autóját.

A többes szám és az 's ragos birtokos eset összefüggései:

  1. Szabályos többes számú szóhoz 's nem járul, a birtokos ragot csak a hiányjel (') jelzi. Ennek az a következménye, hogy a kiejtés alapján nem tudjuk megkülönbözetetni a többes számú birtokost az egyes számútól. Pl. These are the gardeners' flowers. - Ezek a kertészek virágai.
  2. Azok a főnevek, amelyek többes számukat nem -s-szel képezik, birtokos esetben megkapják a 's végződést. Pl. Where are the children's chairs? - Hol vannak a gyerekek székei?

Egyéb szabályok:

  1. Ha a birtokos mellett értelmező jelző áll, vagy több főnévből álló kifejezés jelöli, csak az utolsó szóhoz járul rag. Pl. What color is my father-in-law's bag? - Milyen színű az apósom táskája?
  2. Egymás mellett két birtokos eset is állhat, ilyenkor a szebb stílus érdekében az egyiket elöljáróval fejezzük ki. Például: the bag of my friend's brother - a barátom fivérének a táskája.Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.