A személyes és a birtokos névmások ragozása

Egyes szám Alanyeset Tárgyeset Jelzői birtokos névmás Önálló birtokos névmás
1. személy I - én me - engem my - az én ...m mine - enyém
2. személy you - te you - téged your - a te ...d yours - tied
3. személy (hím) he - ő him - őt his - az ő ...a his - övé
3. személy (nő) she - ő her - őt her - az ő ...a hers - övé
3. személy (semleges) it - az it - azt its - annak a ...a its - azé
Többes szám Alanyeset Tárgyeset Jelzői birtokos névmás Önálló birtokos névmás
1. személy we - mi us - minket our - a mi ...nk ours - a miénk
2. személy you - ti you - titeket your - a ti ...tok yours - a tietek
3. személy they - ők, azok them - őket their - az ő ...juk theirs - az övék