On-line tanulás, feladatok, tesztek

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

On-line tanulás, feladatok, tesztek


 

 

A katedrán:

Az afraid jelentései

A be afraid jelentése többféle lehet attól függően, hogy milyen szerkezetben áll.

fél vmitől vagy vkitől / fél, hogy ...

be afraid + of elöljáró + főnév Pl. Adam is afraid of spiders. - Ádám fél a pókoktól.

attól fél, hogy...: be afraid of + ing-es alak Pl. He's afraid of being unwanted. - Attól fél, hogy nemkívánatos lesz.
attól fél, hogy vki más...: be afraid of + másik alany + ing-es alak Pl. Peter's mother is afraid of her son failing at school. - Péter anyja attól fél, hogy a fia megbukik az iskolában.

that - mellékmondat Pl.He's afraid that he will be unwanted. vagy Peter's mother is afraid that her son will fail at school.

sajnos...

Ezzel a jelentéssel főként olyan helyzetekben használjuk, amikor mondandónk a partnerünk számára kedvezőtlen. Pl. I'm afraid it's a rainy day. - Sajnos, ez egy esős nap.

I'm afraid so illetve I'm afraid not:
Pl. Has he travelled yet? - Elutazott már? I'm afraid so. - Sajnos, igen.

aggódik vkiért vagy vmiért

afraid + for vagy about elöljáró + főnév
Susie's afraid for her father, because he's ill. / Susie's afraid about her father, because he's ill. - Zsuzsi aggódik az apjáért, mert az beteg.

nem mer

to + igenévvel: Pl. Mary's afraid to think about the robber. - Mari fél a rablóra gondolni.
A dare (mer) ige helyett gyakran használjuk a be not afraid to kifejezést. Pl. Surely Edwin is not afraid to marry Emma. - Edvin biztos el meri venni Emmát feleségül.

az afraid a seem, look, appear igékkel is állhat együtt

She seemed (to be) afraid of darkness. / She looked (to be) afraid of darkness. / She appeared (to be) afraid of darkness. - Úgy tűnt, fél a sötétségtől.Oszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.